Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Білоус Людмила Федорівна

Доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

У 1996 р. закінчила з відзнакою кафедру географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює на факультеті з 2000 р., на кафедрі з 2006 р.

Наукові інтереси:

географія оселищ та охорона й збереження біорізноманіття; геоекологічна експертиза, оцінка впливу на довкілля (ОВД), стратегічна екологічна оцінка (СЕО); геоінформаційні системи й технології; планування й дизайн ландшафту; еніологічні дослідження.

Навчальні курси:

«Геофізика ландшафту», «Біогеографія України», «Біогеографічні та ґрунтознавчі дослідження», «Біогеографія Антропогенно-ландшафтна структура України», «Основи природничої географії» .

Стажування та проекти:

українсько-канадійська освітня програма із закладення основи просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання (Vancouver Island University, Certificate of course completion: SDI-01 Introdaction to GIS for SDI (2015); SDI-02 Database Management Systems for SDI (2016); SDI-03 Spatial Cadastral Information Systems for SDI (2016)); Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку за програмою «Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних» (2015), «Системи керування базами для інфраструктури просторових даних (2016), «Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних (2016); «ТВІС-ІНФО», авторизований партнер HEXAGON Geospatial в Україні за програмою «Обробка зображень та матеріалів дистанційного зондування Землі» (2015).

Нагороди:

диплом Президії НАН Україні за роботу «Геоінформаційне моделювання ландшафтної територіальної організації для агроуправлінських потреб» (2002 р.); грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомі здобутки у професійній діяльності (2018 р.).

Є асоційованим членом Міжнародного біогеографічного товариства, Світового центру даних «Геоінформатика та сталий розвиток».