Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Білоус Людмила Федорівна

Завідувач кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

1996 – 2000 рр. – аспірантка за спеціальністю «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» Київський університет імені Т.Г. Шевченка;

1990 – 1996 рр. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю «Географія» (кваліфікація фізико-геогрф, геоколог, викладач), Київський університет імені Т.Г. Шевченка.

 

Науковий ступінь:

2000 р. – кандидат географічних наук, спеціальність «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів». кандидатська дисертація «Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління» (науковий керівник – професор Петро Шищенко).

 

Звання:

2008 р. – доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

 

Посада:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка:

з грудня 2022 р. – завідувачка кафедри фізичної георафії та геоекології;

2008 – 2022 рр. – доцент кафедри фізичної георафії та геоекології;

2006 – 2008 рр. – асистент кафедри фізичної георафії та геоекології;

2001 – 2006 рр. – асистент кафедри географії України;

2000 – 2001 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії «Ландшафтної екології» НДЧ географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Geography of Transboundary Environmental Cooperation in Ukraine», «European and Ukrainian Green Deal», «Quality Control of Environment and Nature Protection», «Естетика ландшафту та ландшафтний дизайн», «Біорізноманіття Європи та України», «Екологічні стандарти та критерії якості довкілля», «Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та оцінка впливу на довкілля (ОВД)», «Основи ландшафтної архітектури та дизайн довкілля», «Дизайн та планування ландшафту», «Компютерні методи в плануванні та дизайні ландшафту», «Геофізика ландшафту та сервіси довкілля».

 

Гарант:

магістерської освітньо-наукової програми «Транскордонне природоохоронне співробітництво»

 

 

Наукові інтереси:

охорона та збереження біорізноманіття, ландшафтне планування, оцінка впливу на довкілля (ОВД), стратегічна екологічна оцінка (СЕО), геопросторовий аналіз, архітектура та дизайн ландшафту, еніологічні дослідження.

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

членкиня International Biogeography Society (з 2013 р);

Світового центру даних «Геоінформатика та сталий розвиток» (з 2015 р.);

Українського географічного товариства (з 2001 р.);

Асоціації професіоналів довкілля України (з 2022 р.);

з 2012 – International Association for Landscape Ecology.

 

 

Стажування, участь у проектах:

KNU Educators» week by Genesis для викладачів КНУ імені Тараса Шевченка, 2022 (study time 30 academic hours or 1 ECTS credit, Certificate 222knuewbg);

Taras Shevchenko National University of Kyiv. KNU Teach Week, 2021 (study time 30 academic hours or 1 ECTS credit, Certificate 01.03.2021);

Європейська школа дизайну, Програма «Ландшафтний дизайн – інтенсив», 2021 (сертифікат №001540, 10 кредитів);

Vancouver Island University, Certificate of course completion: SDI-03 Spatial Cadastral Information Systems for SDI, 2017 (80 hours of Classroom and 120 hours of Practical);

SDI-02 Database Management Systems for SDI, 2016 (80 hours of Classroom and 120 hours of Practical);

SDI-01 Introdaction to GIS for SDI, 2015 (80 hours of Classroom and 120 hours of Practical).

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні п’ять років:

  • Міжнародна екорегіональна співпраця України з охорони й збереження біорізноманіття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія географія. Вип. 2 (75) – 2019. С. 64 – 71. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.11;
  • Стратегічна екологічна оцінка для потреб управління довкіллям. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія географія. Вип. 4(73) – 2018. С. 5-9. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.1;
  • Spatial morphometric analysis of digital elevation model in landscape research. European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, V.2020: 1-5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo124 (Scopus);
  • GIS in landscape architecture and design. Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Kyiv, V.2021: 1-7. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521034 (Scopus);
  • Landscape-ecological identification of Geopathic Stress Zones for electromagnetic monitoring., XV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov. 2021, Kyiv, V.2021: 1-6. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2094 (Scopus).

Нагороди:

Диплом Президії НАН Україні за роботу «Геоінформаційне моделювання ландшафтної територіальної організації для агроуправлінських потреб» (2002 р.);

Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомі здобутки у професійній діяльності (2018 р.).