Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Діброва Іван Олександрович

Доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

2005-2008 – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2000-2005 – магістр за спеціальністю «Географія» (кваліфікація географ, геоеколог, менеджер природокористування, менеджер освіти, викладач географії, основ економіки та екології), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Науковий ступінь:

2009 – кандидат географічних наук, спеціальність – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища)»(науковий керівник – професор Віктор Самойленко)

Наукове звання:
2021 – доцент кафедри фізичної географії та геоекології

Посада:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
2018- донині – доцент кафедри фізичної географії та геоекології
2010-2018 – асистент кафедри фізичної географії та геоекології інститут водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП)

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Фізична географія материків та океанів», «Методика викладання екологічних дисциплін у ВНЗ», «Теорія систем і системного аналізу» (освітній рівень «Бакалавр»), «Проектування ГІС» (GISDesigning), «Планування та управління ГІС-проектами» (освітній рівень «Магістр»).

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Асоційований член підрозділу «Геоматика» організації «Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток» (з 2016)
Член Українського географічного товариства (з 2005)

 

Наукові інтереси:

Дидактика географії, природнича та конструктивна географія

 

Підвищення кваліфікації:

2020 – Краківський економічний університет (Польща)
2016 –Університет острова Ванкувер (Канада)

 

Публікації:

автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

Монографії,  підручники та навчальні посібники:

 1. Самойленко В.М., Діброва І.О. (2019).Природничо-географічне моделювання. Київ, 320 с.
  ISBN 978-966-521-736-7
 2. Самойленко В.М., Діброва І.О., Пласкальний В.В. (2018). Антропізація ландшафтів. Київ, 232 с.
  ISBN 978-966-521-712-1
 3. Самойленко В.М., Топузов О.М., Вішнікіна Л.П., Діброва І.О. (2016). Викладання дидактики географії. Київ, 240с.
  ISBN 978-617-7069-26-2
 4. Запотоцький С.П., Брайчевський Ю.С., Галаган О.О. та ін. (2016). Рахівський район: природа, населення, господарство. Київ, 254 с.
  ISBN 978-966-439-866-1
 5. Самойленко В.М., Даценко Л.М., Діброва І.О. (2015). Проектування ГІС (GIS Designing). Київ, 256с.
  ISBN978-617-7069-19-4
 6. Самойленко В.М., Олійник Я.Б., Вішнікіна Л.П., Діброва І.О. (2015).Навчання географії (з грифом МОН України, електронна версія). Київ, 352с.
  ISBN 978-966-521-349-9

 

Вибрані статті:

 1. Samoilenko V., Dibrova I. (2019).Geoecological Situationin Land Use.Environmental Research, Engineering and Management.Vol. 75. – No 2. – P.36-46.
  DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.75.2.22253
 2. SamoilenkoV., DibrovaI. etal. (2018).Procedure of Landscape Anthropization Extent Modeling: Implementation for Ukrainian Physic-Geographic Taxons. Environmental Research, Engineering and Management.Vol. 74. – No 2. – P.67-81.DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.74.2.20646
 3. Вішнікіна Л.П., Діброва І.О. (2016). Ретроспектива розвитку компетентнісної географічної освіти. Science and Educationa New Dimension. Pedagogy and Psychology ІV (43), Issue 88, P.59-62.
  p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI Impact Factor: 0.465
 4. Вішнікіна Л.П., Діброва І.О. (2015). Компетентнісно-орієнтовані завдання з географії. Science and Educationa New Dimension. Pedagogy and Psychology ІІІ (32), Issue 63, P.10-13
  p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI Impact Factor: 0.465