Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Гавриленко Олена Петрівна

Доцент кафедри фізичної географії та геоекології,
кандидат географічних наук, доцент

Науковий профіль:

Освіта:

1987-1990 – аспірантура за спеціальністю «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту», Відділення географії інституту геофізики ім. С.І. Суботіна АН України
1981-1986 – спеціаліст за спеціальністю «Географія» (кваліфікація «Географ. Фізико-географ. Викладач»), Київський університет імені Т.Г. Шевченка

Науковий ступінь:

1990 –кандидат географічних наук, спеціальність – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту,
темадисертації «Методика ландшафтного обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування» (науковий керівник – член-кор. НАН України, д.г.н., проф. О.М. Маринич).

 

Підвищення кваліфікації:

2021 – освітні вебінари зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-BizBridge 6»
2021 – відділ забезпечення якості освіти КНУ імені Тараса Шевченка
2020 – Інститут географії НАН України
2019 – Національний екологічний центр України за програмою «Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної Європи»

 

Досвід роботи:

1990-1998–науковий співробітник в Інституті географії НАН України, відділ еколого-географічних проблем та географії транспорту
1998-2001 – там же, старший науковий співробітник.
2001-2004 – асистент кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2004 – донині – доцент тієї ж кафедри.

 

Міжнародні наукові проекти:

2018 – Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС «Розвиток гідроенергетики України – громадський аналіз в контексті євроінтеграційних процесів», спільно з Національним екологічним центром України.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування, геоекологічні проблеми України, конфлікти природокористування природоохоронних територій

 

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

Монографії,  підручники та навчальні посібники:

 1. Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. Екологія людини : навч. посіб. Київ : ПВТП «LAT&K», 2020. 286 с.ISBN978-617-7824-23-6
 2. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Прикладна геоекологія : підручник.Київ : ПВТП «LAT&K», 2020. 440 с.ISBN 978-617-7824-13-7
 3. Гавриленко О.П. Геоекологія і природокористування: монографія. Київ : Видавець Бихун В.Ю., 2018. 393 с.ISBN 978-966-97690-4-6
 4. Гавриленко О.П. Екологія з основами геоекології : підручник.Riga: LAP LAMBERT AcademicPublishing, 2018. 462 с.ISBN978-613-8-14447-2
 5. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Геоекологія України: підручник. Київ : ДП «ПрінтСервіс», 2017. 494 с.ISBN 978-617-7069-58-3
 6. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Геоекологія: Термінологічно-тлумачний словник Київ : ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН»,2016. 412 с. ISBN 978-617-696-449-0
 7. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування: підручник.Київ : ДП «Прінт Сервіс», 2015. 395 с.ISBN 978-617-7069-25-5
 8. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Основи екології : підручник [вид. 2-ге, випр. і доп.]. Київ :ДП «Прінт Сервіс», 2015. 517 с.ISBN 978-617-7069-52-5

Вибрані статті:

 1. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. (2020). Заповідні території в умовах мегаполісу: дигресія та шляхи відновлення (на прикладі окремих природоохоронних територій Києва). Український географічний журнал. № 4. С. 49-56.DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.049
 2. Havrylenko O., Shyshchenko P., Tsyhanok Ye. (2020). Landscape functional zoning of urban protected areas. Journal of Environmental Research, Engineering and Management, 76(3), 121-136. DOI:http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.76.3.24258
 3. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. (2019). Екосистемна цінність Голосіївського лісу як міської природоохоронної території: причини і наслідки деградації. Український географічний журнал. № 4. С. 40-49.DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040
 4. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Геоекологічна парадигма у вищій освіті України. Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2019. Вип. 1(74). С. 18-22. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.4
 5. Гавриленко О.П. (2018). Управління екосистемними послугами: стратегія запровадження в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. Вип. 1(70). С. 29-35. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.5
 6. Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. (2018). Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі. Український географічний журнал. № 1. С. 24-29. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.024
 7. Гавриленко О.П. (2017). Транспортні геотехсистеми як фактор втрати біорізноманіття. Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. Вип. 3(68). С. 35-40. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.6
 8. Гавриленко О.П. (2017). Оцінка і прогнозування в геоекологічних дослідженнях. Фізична географія та геоморфологія. Вип. 2(86). С. 5-12.
 9. Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. (2016). Конфлікти природоохоронних територій великих міст: причини і наслідки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. Вип. 2(65). С. 20-24.
 10. Гавриленко О.П. (2016). Конфлікти природокористування: причини і наслідки. Фізична географія та геоморфологія. Вип. 1(81). С. 5-11.
 11. Гавриленко О.П. (2015). Шляхи екологізації аграрного природокористування в Україні. Географія та туризм. Вип. 32. С. 176-186.
 12. Гавриленко О.П. (2015). Екогеографія чи геоекологія – екологізація географії чи географізація екології. Наукові записки СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Географічні науки. Вип. 6. С. 28-37.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

Геоекологія України, Основи геоекології, Прикладна екологія, Класифікація та паспортизація географічних об’єктів, Екологія людини, Екологічний менеджмент, Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування, Управління використанням природних ресурсів, Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Екологічні ризики та оцінка впливу на навколишнє середовище, Екологія, Геоекологія.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Українського географічного товариства (з 2003)

Відзнаки (грамоти ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка):
2012 – за значні успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі
2013 – за багаторічну сумлінну працю, успіхи у науково-педагогічній діяльності
2017 – за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі