Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Корогода Наталія Петрівна

Геоеколог, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук

Науковий профіль:

Освіта:

2002-2005 – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1997-2002 – магістр за спеціальністю «Географія» (кваліфікація магістр географії, геоеколог, менеджер природокористування, менеджер освіти, викладач географії та екології), Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Науковий ступінь:

2004 – кандидат географічних наук, спеціальність – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі» (науковий керівник – проф. В.М.Самойленко)

 

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
2014 – донині – доцент кафедри фізичної географії та геоекології
2010 – 2014 – асистент кафедри фізичної географії та геоекології
2010 – науковий співробітник НДЛ «Регіональних проблем економіки і політики»
2006–2010 – молодший науковий співробітник НДЛ «Регіональних проблем економіки і політики»
2005–2006 – інженер ІІ категорії НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища»

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Агро- та урбоекологія», «ГІС в природничій географії», «Геоекологічні проблеми Європи», «Природнича географія», «Основи ГІС», «Созологія та заповідна справа» (освітній рівень «Бакалавр»), Транскордонне геоекологічне співробітництво (освітній рівень «Магістр»).

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Українського географічного товариства (з 2019)

 

Наукові інтереси:

Проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, моделювання екомереж, моделювання процесів геохімічної міграції в геосистемах, використання геоінформаційних технологій для вирішення зазначених проблем, геотуризм

Стажування, спільні наукові дослідження:

Стажування в рамках FREEWAT (FREE and open source software tools for WATer resource management) – (Сертифікат № 2017/21 про підвищення кваліфікації з курсу «Вільні та відкриті програмні інструменти для управління водними ресурсами», виданий Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, 2017).

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

Монографії,  підручники та навчальні посібники:

 1. Рахівський район: природа, населення, господарство: Навчально-методичний посібник. із професійно-орієнтованої практики /Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, … Н.П. Корогода; за ред. Я. Б. Олійника. – Київ: Київський університет, 2016. – 253 с.
 2. River Runoff in Ukraine Under Climate Change Conditions. Monograph / O. Obodovskyi, … N. Korohoda, Edited by Obodovskyi O. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2020. – 180 p.

Вибрані статті:

 1. Галаган О. Геоінформаційне моделювання процесів забруднення ґрунтів при автомагістральних геосистем сполуками свинцю / О. Галаган, Н. Корогода, М.Гродзинський, & О.Ободовський, // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 2019, (52), 103-118. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-08;
 2. Korniienko V. Use open GIS technologies to determine hydropower potential for lowland rivers on the example of Ukrainian part of Pripyat basin / V. Korniienko, O. Obodovskyi, O. Pochaievets, O. Lukianets, O. Kryvets, N. Korohoda // European Association of Geoscientists & Engineers Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. 2020, pp. 1–5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo117;
 3. Svidzinska D. Study of spatiotemporal variations of summer land surface temperature in Kyiv, Ukraine using Landsat time series /D. Svidzinska, N. Korohoda // European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. 2020, pp. 1–5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo106;
 4. Korohoda N. Geoinformation Modeling of Determination a Soil Pollution by Lead Compounds in Highway Agroecosystems / N. Korohoda, O. Halahan // Environmental Research, Engineering and Management, 76 (3), 2020, 71-83. https://doi.org/10.5755/j01.erem.76.3.25152
 5. Halahan O. Military landscapes of the Pryvododilni Gorgany as a premise for increasing tourist attractiveness of the area (the case of the Chorna Klyva mountain) / Halahan, O., Kovtoniuk, O., Korohoda, N., & Braychevskyy, Y. // Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2020. 29(2), 269-278. https://doi.org/https://doi.org/
 6. Bortnyk S. The use of GIS in the morphological analysis of pistes / S. Bortnyk, N. Pohorilchuk, O. Kovtoniuk and N. Korohoda// https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo104
 7. Bortnyk S. The structure of GIS database of geoarchaeological sites of Ukraine for palaeoecological studies / S.Yu. Bortnyk N.P. Gerasimenko, Ye.P. Rohozin, N.M. Pogorilchuk, O.V. Kovtoniuk, O.S. Bonchkovskyi // https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902107
 8. Галаган, О. Польовій карпатській практиці 25 років (підсумки природничо-географічних досліджень) / Галаган, О., Ковтонюк, О., Корогода, Н., Лаврук, Т. // Фізична географія та геоморфологія, 96(4-6), 2019. С. 71–77. https://doi.org/10.17721/phgg.2019.4-6.08
 9. Галаган О. Оцінка геотуристичного потенціалу Ворожеського кару (Свидовецький масив Українських Карпат) / О. Галаган, О. Ковтонюк, Н. Корогода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник. 2019. № 3 (54). С. 186-187.
 10. Галаган О.О. Геоморфологічні передумови формування белігеративних ландшафтів (на прикладі хребта Братківський (Привододільні Ґорґани)) / О.Галаган, О.Ковтонюк, Н.Корогода // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI (20), Issue: 172, 2018, July, Budapest. – Р.13-17. https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-172VI20-03
 11. Галаган О.О. Вплив рельєфу та клімату на формування ландшафтних комплексів верхів’їв Чорної Тиси / О.Галаган, О.Ковтонюк, Н.Корогода // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Рельєф та клімат» (26 – 28 вересня 2018р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2018. С.11-12.
 12. Галаган О. Оглядовий природничо-пізнавальний маршрут комплексної професійно-орієнтованої практики для студентів-географів / О.Галаган, О.Ковтонюк, Н.Корогода, Є Цвелих // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2018, Львів). Львів: Каменяр, 2018. С. 221 – 224.
 13. Галаган О. Науково-пізнавальний маршрут долиною Чорної Тиси // О.Галаган, О.Ковтонюк, Н.Корогода, Є Цвелих // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Косів, 2017. С. 396-402.
 14. Галаган О. Природничо-географічна складова туристичних маршрутів (на прикладі маршруту долиною Чорної Тиси) / О.Галаган, О.Ковтонюк, Н.Корогода, Є. Цвелих// Вісник КНУ. Серія Географія. – Вип. 66 (1). -К., 2017. – С. 77 – 80.
 15. Галаган О. Розрахунок кількості важких металів, що надходять у приавтомагістральні геосистеми з викидами автотранспорту / О.Галаган, Н.Корогода // Вісник КНУ. Серія Географія. – 2018. Вип. 4(73). С. 20-23. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.4
 16. Бричнік В. ГІС-аналіз феномену міського острова тепла на прикладі м. Києва за 1992-2018 рр. / В.Бричнік, Н.Корогода // Фізична географія та геоморфологія Вип. 4–6 (96–98), 2019, 29–35 https://doi.org/10.17721/phgg.2019.4-6.03

Нагороди:

Премія Президента України для молодих вчених (2015)

Премія Національної Академії Наук України для молодих вчених (2007)