Наукові відомості. Кафедра геодезії та картографії

Останні підготовлені аспіранти, докторанти та тематика їх дисертаційних досліджень

Кількість аспірантів, що навчаються на кафедрі – 1 Краковський С.П.

Слід відмітити, що за час існування кафедри (з 1944 року) по теперішній час (жовтень 2023 р.) кафедра підготувала 67 кандидатів наук та 14 докторів наук.

Аспіранти:

 • Філозоф Роман Сергійович «Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних природних парків» 2010 р.
 • Беба Надія Володимирівна «Методологія та методика картографічного моделювання рекреаційної діяльності в Україні» 2012 р.
 • Петров Олексій Анатолійович «Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру» 2011 р.
 • Орещенко Андрій Васильович «Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення» 2011 р.
 • Підлісецька Ірина Олександрівна «Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України» 2012 р.
 • Смірнов Юрій Борисович «Науково-прикладні аспекти забезпечення річковими навігаційними картами господарства України» 2012 р.
 • Коренець Олександр Володимирович «Науково-методичні основи розробки інфраструктур просторових даних для геоінформаційного картографування» 2013 р.
 • Іщук Андрій Васильович «Особливості загально географічного картографування західно-українських земель» 2013 р.
 • Смірнов Ярослав Валерійович «Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області» 2015 р.
 • Дрогушевська Ірина Леонідівна «Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв» 2016 р.
 • Пісна (Шорохова) Руслана Сергіївна «Науково-методичні основи створення інтерактивних карт» 2019 р.
 • Дубницька Маргарита Вячеславівна «Удосконалення моніторингу використання водних об’єктів в межах населених пунктів на основі тривимірного кадастру» 2020 р.
 • Ковальчук Андрій Іванович «Атласне картографування річково-басейнових систем (на прикладі басейну річки Бистриця)» 2021 р.

Докторанти:

 • Даценко Людмила Миколаївна. У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за темою «Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація» за спеціальністю 11.00.12 — географічна картографія.
 • Колотуха Олександр Васильович.  У 2016 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за темою «Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
 • Міхелі Сергій Володимирович. У 2016 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за темою «Становлення і розвиток українського ландшафтознавства» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.
 • Ляшенко Дмитро Олексійович. У 2018 р. захистив захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за темою “Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України” за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія.