Кафедра геодезії та картографії

Навчання

За існування кафедри (з 1944 р. по жовтень 2023 р.) підготовлено 2343 випускників, з них на заочній формі навчання 874 студенти, на денній формі – 1469 студентів.

З 2019 р. кафедра проводить набір студентів на базі диплому молодшого спеціаліста.

Щорічно на кафедрі навчається близько 180 студентів. 

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес  студентам географічного факультету для першого (бакалаврського) РВО за наступними освітніми програмами: ОПП «Метеорологія», ОПП «Грунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування», ОПП «Управління та екологія водних ресурсів», ОПП «Економічна географія», ОПП «Урбаністика та міське планування», ОПП «Природнича географія»; у Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» за наступними освітніми програмами: ОПП «Ландшафтний дизайн та озеленення», ОПП «Екологія»; забезпечує виконання замовлення з підготовки військових картографів (денне відділення) з числа курсантів кафедри «Географічні інформаційні системи та технології» Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка здійснюється починаючи з 1993 р.

Кафедра геодезії та картографії забезпечена сучасним обладнанням необхідним для підготовки фахівців – електронними тахеометрами Sokkia, цифровими нівелірами та теодолітами Sokkia, комплектами GNSS/GPS приймачів Sokkia, світловіддалемірами. На кафедрі також є цифрові фотограмметричні станції «Дельта», фотограмметричний сканер «Дельта», комп’ютери з новітнім програмним забезпеченням.

Фахові навчальні практики проводяться на базі Богуславського гідрологічного стаціонару Київської області (з 1998 р.)

Тематика практичних занять включають:

  • Укладання топографічних карт за матеріалами стереознімання;
  • стереофотограмметричну зйомку та складання планів існуючих пам’яток архітектури;
  • створення ортофотопланів;
  • вивчення методів дослідження стійкості споруд та виконання інших інженерних геодезичних робіт;
  • проведення кадастрових зйомок.