Викладачі кафедри геодезії та картографії

Боднар Сергій Петрович

Географ-картограф,
асистент кафедри геодезії та картографії

Науковий профіль:

Освіта:

1987 – 1992 рр. – студент Київського державного університету імені Тараса Шевченка, кафедра геодезії та картографії;
1992 – 1996 рр. – аспірант кафедри геодезії та картографії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Підвищення кваліфікації:

2019 р. стажування на кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
2015 – 2016рр. ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за програмами: «Вступ до геоінформаційних систем; «Системи управління базами геоданихдля інфраструктури просторових даних»(7.3 кредитів ECTS), сертифікат серія ІПО номер 0534; «Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних» (7.3 кредитів ECTS), сертифікат серія ПК номер 02070921/000851 – 16.
2010 – 2011 рр. підвищення кваліфікації за проектом Світового банку та Державного комітету України із земельних ресурсів «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру».
Листопад 1998 – березень 1999 рр.підвищення кваліфікації в рамках спільного українсько-шведського пілот-проекту «Розвиток кадастрової та геоінформаційної системи в Україні».

Досвід роботи:

1991-1992 рр. завідувач учбовою лабораторією радіо геодезії та оптико-механічних приладів кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського університеті імені Тараса Шевченка.
З 1 березня 1995 р. асистент кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університеті імені Тараса Шевченка.
В 2013 – 2020 рр. старший викладач (за сумісництвом) кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету.

Напрямок науково-практичних досліджень:

Фотограмметричні обміри пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини; цифрова фотограмметрія та БПЛА-знімання; великомасштабні топографічні знімання;інженерна геодезія.

Публікації:

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: 1 підручник з грифом МОН; 5 навчальних посібників та 10 методичних вказівок до виконання практичних та лабораторних робіт.
Основні публікації:

  • Дистанційне зондування з основами фотограмметрії: Навчальний посібник(2011, у співавторстві).
  • Топографія з основами геодезії: Підручник(2019, у співавторстві).
  • Проекційно-растрові методи реєстрації перетинів поверхні локальних об’єктів// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки (2020,у співавторстві).
  • Муаровий метод реєстрації перетинів поверхні локальних об’єктів// Інженерна геодезія (2019,у співавторстві).
  • Використання методів цифрової фотограмметрії при створенні великомасштабних креслень пам’яток архітектури//Матеріали конференції «Геодезичне забезпечення будівництва: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку»(2011)
  • Створення обмірних креслень пам’ятників архітектури методами цифрової фотограмметрії//Картографія та вища школа (2009).

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

Інженерна комп’ютерна графіка, Сучасні геодезичні прилади, Фотограмметрія, Цифрова фотограмметрія, Фототопографія,Сучасні фотограмметричні технології, Геодезія, Радіогеодезія, Сучасні методи одержання цифрової просторової інформації. Тривалий час керує польовою навчальною топографо-геодезичною практикою студентів 2 курсу.

Професійні асоціації:

Член громадської спілки «Українське товариство геодезії та картографії», асоційований член громадської організації Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток».

Професійні асоціації:

Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну, наукову та виховну діяльність (2019 р.)
Відзнака ІІІ ступеня «За заслуги в геодезії та картографії» (2018 р.)

Володіння іноземними мовами: англійська – рівень А2.