Завідувач кафедри геодезії та картографії

Даценко Людмила Миколаївна

Географ-картограф, завідувач кафедри, професор, доктор географічних наук (1965р. народження)

Закінчила у 1987 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю картографія. Працює у КНУ ім. Тараса Шевченка з 1987 р. (інженером, зав. навчальної лабораторії). З 1997 по 2006 рр. працювала в ЗАТ «Інститут передових технологій» картографом, потім керівником групи, заступником директора та науковим консультантом. З 2000 року – на посаді доцента кафедри геодезії та картографії географічного факультету, з 2012 – завідувач кафедри геодезії та картографії.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Картографічне моделювання на базі ГІС-технологій в екологічних дослідженнях ґрунтів». У грудні 2011 році захистила докторську дисертацію – «Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація».

Викладає нормативні курси «Технологія видання карт» (лекційні та практичні заняття) та «Проектування карт спеціального змісту» (Модулі: Навчальні карти для школи, Історичні карти, Туристичні карти, Навігаційні карти)» (лекційні та практичні заняття) для спеціалістів та магістрів спеціальності «картографія» стаціонарного і заочного відділень; нормативні курси « «ГІС та картографічні методи дослідження в міжнародному туризмі» для студентів спеціальності «туризм»; проводить топогеодезичну польову практику для студентів спеціальності «географія». Проводить асистентську практику з магістрами.

Даценко Л.М. член експертної ради ВАК, член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член редколегія журналу «Вісник геодезії та картографії» та наукових збірників «Часопис картографії», «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії», член правління Українського товариства геодезії та картографії.

Починаючи з 2003 р. – постійний член журі Всеукраїнських олімпіад з географії, член оргкомітету Всеукраїнських олімпіад з економіки (2004, 2005 рр.), член журі Всеукраїнських турнірів юних географів з 2008 р. та розробник завдань до Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. У 2014 році – заступник голови журі всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (географія). Проводить експертизи підручників, атласів та карт, як член Науково-методичної комісії з географії МОН України. Член робочої групи МОН України з розробки навчальних програм з географії для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України та медаллю Українського товариства геодезії та картографії «За заслуги в геодезії і картографії» (ІІ ступеню). У березні 2011 р. отримала Подяку МОНМС України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за проведену експертизу рукописів підручників для 11 класу під час Всеукраїнського конкурсу рукописів.

Автор понад 110 наукових праць та картографічних посібників. Основні праці:

  • Даценко Л. М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства : теорія і практика: [Монографія] / Л. М. Даценко. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – 228 с.
  • Даценко Л. М. Навчальні карти для школи: [навч. посібник для студентів географічного ф-ту зі спеціальності «Картографія»] / Л. М. Даценко. – К. : ВГЛ «Обрії», 2008. – 108 с. (гриф МОН України)
  • Даценко Л. М., Остроух В.І. Основи геоінформаційних систем і технологій : навч. посібник /Л.М.Даценко, В.І.Остроух. – 2013. – 184 с. (гриф МОН України)
  • Самойленко В.М., Даценко Л. М., Діброва І.О. Проектування ГІС: Підручник (англ.. і укр.) // В.М. Самойленко, Л. М. Даценко, І.О.Діброва. – К. : ДП «Принт Сервис», 2015. – 256 с.
  • Атлас Автономної Республіки Крим /Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадського, ІГ НАНУ, ЗАТ «Ін-т передових технологій». – К., 2004. – 1 електронний опт. диск (CD-ROM)/;
  • Мультімедійне видання «Географія материків та океанів» / ЗАТ «Ін-т передових технологій», – К., 2003. CD диск.