Викладачі кафедри геодезії та картографії

Дубницька Маргарита Вячеславівна

доктор філософії за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», доцент кафедри геодезії та картографії

Науковий профіль:

Освіта:

 • 2010 – 2015 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра геодезії та картографії;

 • 2016 – 2020 рр. – аспірантка Київського національного університету будівництва і архітектури, факультет геоінформаційних систем та управління територіями, кафедра землеустрою та кадастру.

 • У 2020 році захистила дисертацію і здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізація «Кадастр і моніторинг земель».

Підвищення кваліфікації:

 • 2015 рік, 5 жовтня – Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника № 012886
 • 2017 рік – ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» при НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за програмою «Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних»;
 • 2019 і 2023 роки – Національний університет біоресурсів і природокористування України за програмою підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників.

Досвід роботи:

 • 2013-2016 роки – інженер-землевпорядник у ТОВ «Ліга-Експерт»;

 • 2017-2018 роки – асистент кафедри землеустрою і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури;

 • 2019-2023 роки – інженер-землевпорядник у ТОВ «Компанія Геонікс»;

 • з 2016 року і дотепер – фізична особа-підприємець – сертифікований інженер-землевпорядник.

 • З 2015 року є сертифікованим інженером-землевпорядником, відповідальним за якість робіт із землеустрою на виробництві.

Основний напрямок наукових досліджень:

Управління територіями і ресурсами населених пунктів; підвищення ефективності землеустрою урбанізованих територій; міські інформаційні і обліково-реєстраційні системи; тривимірні кадастрові системи.

 

Публікації:

Авторка / співавторка понад 30 наукових публікацій, з них 13 – статті у фахових виданнях, 3 публікації включені до наукометричної бази Scopus:

 

 

 • Dubnytska M.V., Krelsteyn P.D. 3D Cadastre as a Tool for Water Bodies Account / Geoinformatics 2018: Kiev, Kyiv Taras Shevchenko National University, 14-17 May 2018 // DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201801844
 • Krelshteyn , Dubnytska M. Kyiv Small Rivers In Metropolis Water Objects System / ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., vol. IV-5/W1, pp. 23-27 // DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-annals-IV-5-W1-23-2017
 • Datsenko L., Titova S., Dubnytska M. The National Spatial Data Infrastructure as the Basis for the State Land Cadastre / International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020»: Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, December 7-9, 2020 // DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205759

Основні праці:

 • Petrakovska O., Dubnytska M. Features of Cadastral Accounting and Monitoring of Water Facilities in Ukraine // Transfer of Innovative Technologies, 2018 Vol 1 (1). – Kyiv National University of Construction and Architecture. – P. 26-35. // DOI:10.31493/tit1811.0103
 • Petrakovska O., Dubnytska M. Structuring and Evaluation of the Factors Affecting the Efficiency of Decision Making Regarding the Use of Water Bodies. / Journal of Geography and Earth Sciences. American Research Institute for Policy Development, 2019. Vol 7, No. 2. P. 1-14. // DOI: 10.15640/jges.v7n2a1
 • Petrakovska O., Dubnytska M. 3D Cadastre as the Instrument for Water Objects Monitoring. / KELM (Knowledge, Education, Law, Management): Czasopismo naukowe. Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2019. Nr 2 (26)/2019. P. 160-170.
 •  

Співавторка навчального посібника «Кадастр» (Кадастр. Навчальний посібник / С.В. Тітова, Л.М. Даценко, М.В. Дубницька, С.П. Боднар. – Київ, 2022. – 263 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1NXpbkJ9tMFyOT9r6C5QrtwNSVNZddbtF/view);  методичних вказівок до виконання практичних робіт з курсу «Організація землевпорядних робіт».

 

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Раціональне використання та охорона земель», «Землеустрій та землевпорядне проектування» (ОР бакалавр), «Оцінка земель» (ОР молодший спеціаліст), «Моніторинг та охорона земель», «Ринок земель та оцінка нерухомості» (ОР магістр».

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

З 2021 року є членом саморегулівної організації сертифікованих інженерів-землевпорядників «Асоціація фахівців землеустрою України».

 

Володіння іноземними мовами:

російська – вільно; англійська – добре; німецька – середній рівень.