Викладачі кафедри геодезії та картографії

Дудун Тетяна Володимирівна

Географ-картограф,
доцент кафедри геодезії та картографії,
кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

Київський державний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), кафедра геодезії та картографії (1990р.); захистила кандидатську дисертацію  «Теоретико-методичні основи картографування стану генофонду населення України» у спеціалізованій Вченій раді Д 26.163.01 Інституту географії НАН України, м. Київ, диплом ДК № 032693 спеціальність 11.00.12 – географічна картографія (2006 р); отримала атестат доцента (2010 р.).

Підвищення кваліфікації:

  • з 23.09.2021 по 24.09.2021 КНУ імені Тараса Шевченка Сертифікат Серія КВШ-21 № 0006, 2021 р., обсягом 1 година
  • з 09.06.2021 по 16.06.2021 KNU TEACH WEEK від 09.06.21 року «Розвиток педагогічних компетентностей» обсягом 30 годин 1 кредит ЄКТС
  • з 03.032021 по 11.03.2021 “Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти” обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС)
  • з 25.01.21 по 1.02.2021 KNU TEACH WEEK. Сертифікат від 25.01.21 року «Розвиток педагогічних компетентностей» обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС)

Досвід роботи:

Інститут географії НАН України, провідний інженер, науковий співробітник відділу картографії (1996- 2010 р). 1993 -1996 рік – аспірантка Інституту географії НАН України відділу картографії. З 2006 по 2010 рік асистент кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; з 2010 року – доцент кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вітчизняні наукові проекти:

  • 1991-1994 рік учасник проєкту щодо розроблення та створення Територіальних Схем Охорони Природи (ТерКСОП) для м. Донецька, м. Запоріжжя
  • 2009 рік учасник проєкту розроблення карт розділу Населення комплексного Атласу Київської області
  • 2012 year participant in the project of developing maps of the Population of the complex Atlas of Kyiv region

Основний напрямок наукових досліджень:

Картографічний дизайн, тематичне та атласне картографування (зокрема відображення населення та освітнього комплексу України на дрібномасштабних картах)

Публікації:

Автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: 5 – навчальних посібників для студентів різних курсів та напрямків підготовки, автор та співавтор 4 наукових міжнародних колективних монографій, з яких одна видана англійською мовою

Основні публікації:
1. Global science and education in the modern realities. EDUCATION COMPLEX OF UKRAINE ON DYNAMIC MAPS, (2021), Washington, USA
2. Український географічний журнал. Землевпорядна освіта магістерського рівня у світі та Україні: стан та перспективи розвитку, (2020, у співавторстві)
3. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. Application of structural-graphical and GIS-modeling in cartographic research, (2019, у співавторстві) )
4. Міжнародне періодичне наукове видання: Науковий погляд у майбутнє. Том 3. Створення карт динаміки зайнятості населення України, (2018, у співавторстві)
5. Український географічний журнал. Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України, ( 2016)

Читає курси:

Сучасні методи отримання цифрової просторової інформації, Картографічна топоніміка, Морська картографія, Інженерія та правовий статус в землеустрої, Загальногеографічні карти, Комп’ютерна графіка та картографічний дизайн.

Гарант освітньо-наукової програми «Картографія та географічні інформаційні системи» галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 103 – Науки про Землю на здобуття освітнього ступеня – Магістр, також є членом робочої групи освітньо-професійної програми «Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі» галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 103 – Науки про Землю на здобуття освітнього ступеня – Бакалавр.

Наукові та державні відзнаки:

2019 р. – Подяка Ректора до Дня науки

Володіння іноземними мовами: російська –вільно, англійська – добре