Викладачі кафедри геодезії та картографії

Гончаренко Олександр Степанович

доцент кафедри геодезії та картографії,
кандидат технічних наук

Науковий профіль:

Освіта:

В 1980 році закінчив Київський топографічний технікум, отримав кваліфікацію техніка-топографа.

В 1987 році закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, географічний факультет за напрямком «картографія».

Науковий ступінь:

2013 – кандидат технічних наук, спеціальність 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія, тема дисертації «Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда».

Підвищення кваліфікації:

2021 р. – the international postgraduate practical internship organized  by Faculty of Education, University of Bialystok (Poland).

2019 р.- стажування на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

2009 р. –стажування в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

2004 р. –стажування в Київському національному університеті будівництва і архітектури по програмі «Особливості науково-технічного перекладу».

Досвід роботи:

1980 – 1987 р. працював на посаді техніка-топографа в Об’єднаній комплексній експедиції № 245 Підприємства №13 ГУГК СРСР.

1987 – 2002 рр. працював на посаді штатного викладача в Київському топографічному технікумі Національного авіаційного університету.

2002-2013 рр. – асистент, старший викладач кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

З 2014 року –доцент кафедри геодезії та картографії.

Основний напрямок наукових досліджень:

Дослідження поверхні локального геоїда астрономо-геодезичними методами, математичне оброблення геодезичних вимірів, ГІС- аналіз, ДЗЗ.

Публікації:

автор та співавтор 35 наукових та навчально-методичних праць, трьох патентів на винаходи.

Вибрані публікації за останні 5 років:

Навчально-методичні праці:

  • Даценко Л.М., Гончаренко О.С. Топографічне картографування. Навчальний електронний посібник. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка. 2020. -88 с.
  • Гончаренко О. Геодезичне забезпечення землевпорядкування. Конспект лекцій. К.: КНУ ім. Т. Шевченка. 2020. -129 с.
  • Гончаренко О.С. Топографія з основами геодезії. Навчально-методичний посібник до виконання практичних робіт. К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2021.-42 с.

Cтатті:

  • Гончаренко О.С., Денисюк Б.І. Експериментальні дослідження точності навігаційних гнсс-приймачів в умовах забудованої території. Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. Випуск 77. Київ КНУБА 2021.- С. 148-159.

  •  Гончаренко О., Куколь В., Міхелі С. Особливості карт НАТО. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (військово-спеціальні науки). Вип. 1(43) 2020. – С.43-49.

  • Гончаренко О.С., В.М. Гладілін, Л. Шяудініте. Оптимальне використання методу квадратичного програмування для вирівнювання геодезичних мереж. Вісник Астрономічної школи. Том 15. № 2 2019. – С. 38-42. Online ISSN 6602.

  • Гончаренко О.С. Катушков В.О., Гладилін В.М. Використання картографічного сервісу WIKIMAPIA для оперативного визначення планових координат топографічних об’єктів. Вісник Астрономічної школи. Том 14. № 2, 2018. – С. 78-80. Online ISSN 6602.

  • Гончаренко О.С., Катушков В.О. Неоднозначність побудови рельєфу навколо замкнутої фігури водозбору. Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. Випуск 67. Київ КНУБА 2018.- С. 201-206.

  • Гончаренко О.С., Боднар С.П. Дослідження точності визначення координат за допомогою інтернет-ресурсу «Wikimapia». Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю кафедри геодезії та картографії (Київ 27-28 вересня 2018 р.)\ Гол. Ред. колегії Я. Б. Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – С. 59-61.

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Топографія», «Топографія з основами геодезії», «Топографічне картографування», «Математична картографія», «Математичне оброблення та програмування геодезичних вимірів», «Методи технічного забезпечення регулювання земельних відносин», «Геодезичне забезпечення землевпорядкування», «Топографічні зйомки», «Вища геодезія».

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член громадської спілки «Українського Товариства Геодезії і Картографії», Рецензент  міжнародного журналу «Earth Sciences (EARTH)» ISSN Online: 2328-5974 (USA).

Володіння іноземними мовами: російська – вільно, англійська – Intermediate (В1).