Викладачі кафедри геодезії та картографії

Курач Тамара Миколаївна

кандидат географічних наук, доцент кафедри, географ-картограф

Науковий профіль:

Освіта:

Закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка зі спеціальності «картограф, викладач». У 2001 р. закінчила аспірантуру відділу картографії Інституту географії НАН України. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України)” та отримала вчений ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності – 11.00.12 – географічна картографія

Досвід роботи:

1992-2005 рр. працювала на різних посадах (інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник) Інституту географії НАН України.  З 2005 р. викладає на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри геодезії та картографії.

Розробила та викладає навчальні курси:

“Основи дистанційного зондування Землі”, “Аерокосмічний моніторинг довкілля”,  “Тематичне картографування в землеустрої”,  “Тематичне картографування (соціально-економічні карти)”, “Геоматика”, “Цифрове оброблення та дешифрування знімків”, “Серверні та мобільні ГІС”, “Космічна картографія”, “Геоінформатика та віддалене спостереження”, “Застосування ГІС в гідрометеорології”.

Наукові інтереси:

Тематичне картографування, застосування матеріалів дистанційного зондування Землі для укладання й дослідження карт, конструювання геозображень із заданими властивостями. Автор та співавтор понад80 наукових та науково-методичних праць.

Стажування:

 1. Certify «Socioeconomic Impact Assessment – determining the benefits of geospatial information and systems» Дерегуляція/Діджиталізація/ДетінізаціяДержгеокадастр. Online webinar 2nd June 2021.
 2. KNU TEACH WEEK «Розвиток педагогічних компетентностей»(2021 р.)
 3. Онлайн курс HTMLAkademyProfessional HTML & CSS. Level1 (2020 р.).
 4. Онлайн курс HTMLAkademyHTML&CSS. Adaptive Website Coding and Atometion (2020 р.).

Міжнародні проєкти:

Приймала участь у міжнародному проєкті з Університетом Британської Колумбії (м. Ванкувер, Канада) «Навчальна програма з Української ІПД». Успішно закінчила курси: Вступ до геонформаційних систем для інфраструктури просторових даних (2015 р.); Системи керування базами даних для ІПД (2015 р.), «Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних (2016 р.), «Просторове моделювання та прикладні рішення для інфраструктури просторових даних (2017 р.),  «ГІС на основі Інтернет та геопортали для інфраструктури просторових даних» (2017 р.).

Громадська робота: Член журі II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (2020 р.)

Публікації:

Вибрані монографії, підручники та навчальні посібники:

 1. Монографія.Курач Т.М. Картографічне дослідження динаміки демографічних процесів в Україні К.: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2004. – 70 с.
 2. Автор та співавтор 36 карт. Національний Атлас України, _К.: ДНВП “Картографія”, 2007.
 3. Патент на корисну модель. Данчук, В.Д. Спосіб екологічного контролю та прогнозу рівня забруднення навколишнього середовища урбанізованої території / В. Д. Данчук, Т. М. Курач, Р. В. Олійник, С. М. Тарабан. – a 2013 07006; заявл. 04.06.2013; опубл. 26.08.2014, Бюл. – № 16.
 4. Навчальний посібник з грифом МОН. Білоус В.В., Боднар С.П., Курач Т.М., Молочко А.М., Патиченко Г.О., Підлісецька І.О. Дистанційне зондування з основами фотограмметрії: навчальний посібник К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 367 с.
 5. Навчальний посібникДудун Т.В., Курач Т.М., Тітова С.В. Картографічне креслення та комп¢ютерний дизайн. –К.: ВГЛ «Обрії», 2012. -253 с.
 6. Навчальний посібникЛ.М.Даценко, Т.М.Курач Географічні карти. Карти суспільних явищ і процесів: навчальний посібник. 2021. т.3. – 175 с. 8,7 др. арк. Електронне видання https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/Geogr_karty_sysp_t3_Kurach.pdf
 7. Конспект лекцій.Курач Т.М.Цифрове оброблення та дешифрування знімків: конспект лекцій. 50 с. Електронне видання https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/12/kurach-t_czo_konspekt-lekczij.pdf

Вибрані статті за останні п’ять років:

 1. Ostroukh V. І.Kurach T. M. Reshetniak O. G.Mapping of climate change on the teritory of UkrainePublisher: European Association of Geoscientists & Engineers Source: Conference ProceedingsXIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020, Volume 2020, p.1 – 5 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056005
 1. Kurach T. M. Сlassification of cartographic geoimagesas a component of geoinformation builder. Publisher:European Association of Geoscientists & Engineers Source: Conference ProceedingsGeoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521011
 2. Класифікація дистанційних геозображень. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військові науки № 1(43) (2020) С. 56 – 61.
 3. Kurach T. M., Pidlisetska I.O.Visualization of geodata.The potential of modern science [Monograph] London, UK.SciemceePublishing, 2019. Vol. 3. P. 15-25.

Нагороди:

Грамота декана географічного факультету за високі досягнення в науковій роботі та з нагоди 80-річчя факультету. 2013 р.

Грамота ректора за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі. 2018 р.