Викладачі кафедри геодезії та картографії

Остроух Віталій Іванович

Посилання на наукові профілі: 

ORCID

Research Gate  

Scopus Author ID: 57219611718

Researcher ID: AAU-6806-2021

Scholar

Освіта:

1998-2001 – аспірантура за спеціальністю «Географічна картографія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1993-1998 – магістр за спеціальністю «Картографія» (кваліфікація магістра картографії, менеджера, географа), Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Науковий ступінь:

2003 – кандидат географічних наук, спеціальність – 11.00.12  Географічна картографія, тема дисертації «Науково-методичні основи створення навчальних атласів на базі ГІС-технологій (на прикладі атласу для 8–9 класів)», (науковий керівник – професор Віктор Шевченко)

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2006доцент кафедри геодезії та картографії;

2001–2006  – асистент кафедри геодезії та картографії

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Картознавство», «Картографія», «Вступ до геоінформатики», «Основи географічних інформаційних систем і технологій», «Проєктування та укладання карт», «Цифрова картографія», «Геодезія з основами топографії», «Основи ГІС та баз даних» (ОР «Бакалавр»);

«Атласне картографування», «Теоретична картографія» (ОР «Магістр»)

 

Наукові інтереси:

Геоінформаційне картографування, сучасні види комп’ютерних технологій в картографії, удосконалення технологій науково-дослідних робіт в тематичному картографуванні, впровадження в навчальний процес сучасних технологічних схем актуалізації цифрових карт та підготовки картографічних творів до видання. Розробка та підготовка до видання навчальних картографічних посібників: атласи, настінні карти, інтерактивні карти, навчальні електронні посібники для різних рівнів середньої та вищої школи.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Член Українського географічного товариства;
 • Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії;
 • Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (наукова секція – ГІС та ДЗЗ);

Стажування:

2020  –  Підвищення кваліфікації в Інституті землекористування Національної академії аграрних наук України (6 кредитів ЄКТС, сертифікат).

2019  –  Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», м. Київ.

Автор понад 150 наукових праць, в т.ч. монографій, підручників, навчально-методичних посібників, картографічних творів. Частина картографічних видань була відзначена нагородами Міжнародної картографічної асоціації.

Вибрані публікації:

Вибрані підручники та навчальні посібники:

 • Географія:  географічний простір Землі / В.І. Остроух, О.В. Онищак – К.: ДНВП «Картографія», 2019. – 56 с. [навч. атлас з грифом МОН]
 • Картознавство: підручник / А. П. Божок, А. М. Молочко, В. І. Остроух; за ред. А. П. Божок. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 332 с.
 • Топографія з основами геодезії: підручник  / А.П. Божок, В.Д. Барановський, В.І. Остроух [та ін.]; за ред. А.П. Божок, А.М. Молочка – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 304 с.
 • Картографія: підручник / А. П. Божок, А. М. Молочко, В. І. Остроух; за ред. А. П. Божок. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271 с.

Вибрані статті за останні п’ять років:

 • Ostroukh V., Lepetiuk V. The teacher’s electronic cartographic online platform as a modern tool and resource for studying geography // Information Technologies and Learning Tools, 2022, 90(4), 32–45. https://doi.org/10.33407/itlt.v90i4.5025   (Web of Science)
 • Ostroukh V., Lepetiuk V., Onyshchenko М., Pidlisetska I. Creation of Tourist Maps Series as a Type of Regional System Tourism Mapping // The Cartographic Journal, London, 2022, vol. 59 (1), P. 69-82. https://doi.org/10.1080/00087041.2021.1930668 (Scopus)

 • Ostroukh V., Lepetiuk V. Methodological Approaches to Creation of Educational Electronic Cartographic Guides // The Cartographic Journal, London, 2021, 58 (2), P. 196–205. https://doi.org/10.1080/00087041.2021.1930668 (Scopus)
 • Остроух В., Підлісецька І., Сумишин Г., Яценко О. ГІС-моделювання під час прийняття важливих рішень з використанням просторового аналізу // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 2020. – Випуск 3 (43). – С.50-55.
 • Ostroukh V.І., Kurach T.M., Reshetnia O.G. Mapping of climate change on the teritory of Ukraine //  XIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020, https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056005  (Scopus).
 • Остроух В., Остроух О., Чомко Д., Підлісецька І. Використання засобів просторового аналізу і можливостей геоінформацінйих систем для оцінки стану ґрунтових вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2020.– N4(91). С.100-105.   http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.14  (Web of Science)

Нагороди:

Подяка Ректора (2023 р.)

Грамота КНУ імені Тараса Шевченка (2019 р.)

Подяка від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (2018 р.)

Грамота Національної академії педагогічних наук України (2018 р.)

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.)