Викладачі кафедри геодезії та картографії

Підлісецька Ірина Олександрівна

картограф, кандидат географічних наук, доцент

Науковий профіль:

Освіта:

У 1995 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю картографія.
З 1995 р. працювала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,географічний факультет на посадах: інженер НДЧ, спеціаліст учбової лабораторії.
У 2002 р. закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографіята отримала науковий ступінь кандидата географічних наук.
З 2005 року працює на посаді асистента кафедри геодезії та картографії географічного факультету, а з 2019 року на посаді доцента.

 

Викладання дисциплін на основі розроблених навчальних програм:

«Картографія», «Туристична картографія», «Історія земельних відносин»,«Цифрова картографія», «Історія розвитку землеустрою та кадастру», «Організація землевпорядних робіт», «ГІС технології в туризмі»,«Основи геоінформаційних систем та технологій» (освітній рівень «бакалавр»),«Тривимірне моделювання в ГІС»(освітній рівень «магістр»)

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації в Інституті землекористування Національної академії аграрних наук України у 2020 р.
Стажування по програмі «New and innovativeteaching methods» (Інноваційні методи навчання) у 2021 р. для педагогічних і науково-педагогічних працівників з поглиблення знань та розвитку компетенцій викладача на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща.

 

Сфера наукових інтересів:

Тематичне картографування, картографічне та тривимірне моделювання в ГІС.

 

З січня 2021 р. є членом експертної комісії з географії для проведення експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій щодо використання їх в освітньому процесі.

 

Публікації:

Автор 48 праць (наукових та навчально-методичних, зокрема 28 статей у вітчизняних фахових та закордонних рецензованих виданнях, 6 з яких у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних WebofScience та Scopus, 1 навчальний посібник (з грифом МОН) та 2 навчально-методичних посібника.

1.Pidlisetska I. CreationofTouristMapsSeriesas a TypeofRegionalSystemTourismMapping. – Publishedonline: (2021)The Cartographic JournalTheWorldofMapping. P.1-14.https://doi.org/10.1080/00087041.2021.1937827 (у співавторстві Onyshchenko M., Ostroukh V., Viktoriia L. )
2. Pidlisetska, I., (2021). AnalysisofthegeoecologicalsituationinKalush: currentsituationandwaysofsolvingtheproblem. Geodesyand Cartography, 47(4), 170-180. https://doi.org/10.3846/gac.2021.13256 (у співавторстві Zhyrnov, P., Tomchenko, O.,&Mykolaienko, O.)