Викладачі кафедри геодезії та картографії

Полякова Наталія Олександрівна

картограф, доцент кафедри геодезії та картографії,
кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

2001 – 2005 – аспірантура за спеціальністю «Географічна картографія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1995 – 2001 – спеціаліст за спеціальністю «Картографія» (кваліфікація картограф, менеджер, географ, викладач) Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1990 – 1994– молодший спеціаліст за спеціальністю «Картографія» (кваліфікація технік-картограф) Київський топографічний коледж

Науковий ступінь:

2006 –кандидат географічних наук, спеціальність – географічна картографія, тема дисертації «Картографічне зображення функціонування інтегрованої ГІС для управління експлуатацією міських підземних комунікацій (на прикладі міста Києва)» (науковий керівник – проф., д.геогр.н. В.О. Шевченко)

Досвід роботи:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2006 – 2011 молодший науковий співробітник НДС «Картографії та геоінформатики» та за сумісництвом асистент кафедри геодезії і картографії
З 2011 р. асистент, а з 2015 р. донині доцент кафедри геодезії і картографії

Підвищення кваліфікації:

 • 2021 р. CertifyHas completed the following elearning course and attended an online webinar on: Socioeconomic Impact Assessment – determining the benefits of geospatial information and systems
 • 2021 р. КНУ імені Тараса Шевченка Сертифікат Серія КВШ-21 № 0028
 • 2019 р.Стажування у відділі Землекористування Бориспільської районної державної адміністрації Київської області за програмою “Оформлення землевпорядної документації”
 • 2019 р.Стажування на базі Національного авіаційного університету за програмою “Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами”
 • 2017 р.Стажування на базі ДНВП “Картографія” за програмою “Основи геоінформаційних систем. Створення тематичних карт за допомогою ArcMap”
 • 2017 р.  Курси FREEWAT: вільні та відкриті програмні інструменти та отримала практичні навички роботи з програмним забезпеченням QGIS 2.14 та FREEWAT

Наукові інтереси:

Принципи побудови картографічної мови.

Публікації:

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії:

 • Монографії: «Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва» (2007 р., співавтор), «Тлумачний міні-словник. Картосеміотика» (2009 р., співавтор).

  Навчальний посібник «Метрологія і стандартизація», (2015 р.).

  Методичні посібники: «ГІС, бази даних та цифрова картографія» (2009 р., співавтор), «Топографічні методи в навчальній геологічній практиці» (2009 р., співавтор), «Морські навігаційні карти» (2009 р., співавтор), «Метрологія і стандартизація», (2013 р.), «Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика» (2017 р.)

Статті:

 • Збірник наукових працьПроблеми безперервної географічної освіти і картографії. Вип. 33 ХНУ імені Каразіна // Геоінформаційне забезпечення національної безпеки авіаційного транспорту (2021, у співавторстві)
 • Науковий журнал Технічні науки та технології. Вип. № 1(23)НУ «Чернігівська політехніка» // Формування наборів геопросторових даних для ГІС управління інженерними комунікаціями аеропорту (2021, у співавторстві)
 • Збірник наукових праць Проблеми безперервної географічної освіти і картографії.Вип. 32ХНУ імені Каразіна //Застосування принципу асоціативності в проектуванні картографічних умовних позначень (2020)
 • Збірник наукових праць Часопис картографії. Вип. 19 КНУ ім. Тараса Шевченка Метричність та зображувальні засоби динамічних картографічних зображень (2018)
 •  

Читає курси:

Топографія з основами геодезії, Метрологія і стандартизація, Картографія, Картографія з основами топографії, Географічна картографія, Основи картографічного моделювання, Картографический метод исследования в образовании (рос.), БЖД.

Стажування:

2018 – відділ землевпорядкування, Бориспільська міська державна адміністрація

2017 – відділ стандартизації, ДНВП Картографія

2007 – учасниця ХХІІІ ІСА АСІ

Нагороди: 2008 – нагороджена грамотою КНУ імені Тараса Шевченка за високі досягнення у науковій роботі та з нагоди Дня географа

Володіння іноземними мовами: російська – вільно, англійська – рівень А2.