Викладачі кафедри геодезії та картографії

Тітова Світлана Вікторівна

Географ-картограф, доцент кафедри геодезії та картографії,
кандидат географічних наук

Науковий профіль:

Освіта:

Київський державний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), кафедра геодезії та картографії (1988 р.); захистила кандидатську дисертацію «Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу (на прикладі зони аварії на ЧАЕС)», спеціалізована рада Д 26.163.01 Інституту географії НАН України, спеціальність 11.00.12 – географічна картографія (2003 р); отримала атестат доцента (2006 р.).

 

Підвищення кваліфікації:

2021 р. Сертифікат Certify «Socioeconomic Impact Assessment – determining the benefits of geospatial information and systems» Дерегуляція/Діджиталізація/Детінізація Держгеокадастр. Online webinar 2nd June 2021.

2021 р. Підвищення кваліфікації в рамках проєкту KNU Teach Week-2
2017 р. Проходила стажування в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (свідоцтво № 140/17)
2013 р. Проходила стажування Кабінет Міністрів України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, природничо-гуманітарний факультет, кафедра романо-германських мов і перекладу (свідоцтво 12 СПК 926594)
2008 – 2011 рр. Проходила стажування в Державному комітеті України із земельних ресурсів по Проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру».
2001 р. Проходила стажування в Ереванському Державному Університеті, на географічному факультеті.

 

Досвід роботи:

1985 – лаборант НДЧ Київського державного університету; 1987 – технік-картограф НВП «Картографія»; 1988 – інженер відділу географічного картографування Сектор Географії ІГФ НАН України; 1993 – 1999 – інженер 1 категорії, інженер 2 категорії, провідний інженер, молодший науковий співробітник; у 1991 – 1995 рр. навчалася в аспірантурі (заочна форма навчання) Інституту географії НАН України; 1999 – асистент кафедри геодезії і картографії; з 2004 – доцент кафедри геодезії і картографії географічного факультету.

 

Вітчизняні наукові проекти

1992 – розробник та укладач карт по якості води басейну р. Дніпро, на яких було вперше апробовано нову методику відображення класифікації забруднення води.
1993 – розробник та укладач карт атласу «Україна. Природне середовище та людина»
1991 – 1994учасник проєкту щодо розробки та створення Територіальних Схем Охорони Природи (ТерКСОП) для м. Донецька, м. Запоріжжя, м. Вінниці.
1992-1995 – авторська розробка атласу «Поліського району» на замовлення Міністерства надзвичайних ситуацій, в рамках дослідження впливу дії аварії на Чорнобильській АЕС.

 

Основний напрямок наукових досліджень:

Тематичне та атласне картографування, зокрема в напрямку картографічного забезпечення радіоекологічного моніторингу, проблематика раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, питання ведення земельного кадастру в сучасних умовах, планування міських територій (development), питання формування та розвитку ринку землі, як сегменту ринка нерухомості, стратегія адаптації земельної політики України до вимог Європейського Союзу, а також формування розвитку та планування територій об’єднаних територіальних громад (ОТГ) на основі національної інфраструктури геопросторових даних та сталого розвитку.

 

Членство у редколегіях наукових видань:

Член Оргкомітету: Міжнародних науково-практичних конференцій (Україна, Болгарія, Німеччина), які проводяться науковим проектом SWorld. Член складу редколегії Міжнародних наукових журналів: «Науковий погляд у майбутнє» –  Украина;  «Modern engineering and innovative technologies» – Германия; «SWorldJournal» – Болгария (Scientific World «SWorld» в співпраці з Projournal Scientworld, ISSpro DOIcenter, IndexCohtrnicus, Crossref, Google sholar).

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць,  в тому числі: 5 – навчальних посібників та 7 – методичних вказівок до виконання практичних та лабораторних робіт для студентів різних курсів та напрямків підготовки, співавтор 4 наукових міжнародних колективних монографій, з яких одна видана англійською мовою.

 

Основні публікації:

  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Географія» № 2 (71) // Перспективні шляхи застосування доповненої реальності у картографії (2018, у співавторсті).
  • «The actual problems of the world today». Volume 1. – London // Cartographic Method of Research – from Mentality and Practice to Scientific Research (2019, у співавторстві).
  • Knowledge.Education.Law.Management (KELM) №2 (26) // Application of structural-graphical and GIS – modeling in cartographic research (2019, у співавторстві).
  • The national spatial data infrastructure as the basis for the State Land Cadastre//GeoTerrace-2020 (2020, у співавторстві).
  • Український географічний журнал № 3 (111) // Землевпорядна освіта магістерського рівня у світі та Україні: стан та перспективи розвитку (2020, у співавторстві)

Читає курси:

Картографічні методи в екології, Основи землеустрою, Основи кадастру, Кадастр, Охорона земель та моніторинг, Управління земельними ресурсами та оцінка нерухомості, Картографічний метод дослідження.

 

Гарант освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» за напрямом підготовки 19 – Архітектура та будівництво за спеціальністю – 193 Геодезія та землеустрій на здобуття освітнього ступеню – Бакалавр, також є членом робочих груп: освітньої-наукової програми «Землеустрій та кадастр», освітній рівень – Магістр; освітньо-професійної програми «Картографія», освітній рівень – Бакалавр, освітньо-професійної програми «Екологія» галузь знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 «Екологія», на здобуття освітнього рівня – Бакалавр ННЦ «Інститут біології та медицини».

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Українського географічного товариства та Громадської Спілки «Українське товариство геодезії та картографії».

Ветеран Праці університету з 2019 р.

 

Наукові та державні відзнаки:

2016 р. – нагороджена Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, досягнені успіхи у науково-педагогічній діяльності.

2018 р. – нагороджена відзнакою “За заслуги в геодезії і картографії” ІІІ ступеня Громадської Спілки «Українське товариство геодезії і картографії» за значні педагогічні, наукові та громадські досягнення у сфері геодезії і картографії та з нагоди 180-річчя кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019 р. – нагороджена Подякою МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий  особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2020 р. – нагороджена Подякою Київського Міського Голови за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток столиці України _ міста Києва, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України.

 

Володіння іноземними мовами: російська –вільно, англійська –добре.