Випускники кафедри геодезії та картографії

Випускники

Серед випускників кафедри різних років – видатні вчені, організатори науки, освіти і картографічного виробництва: директор Інституту географії НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук Л.Г. Руденко; доктор географічних наук, відомий економіко-географ В.А. Поповкін; доктор історичних наук, відомий географ-етнограф В.І. Наулко; відомий геоморфолог, доктор географічних наук М.Г. Волков; доктор географічних наук, географ, відомий картограф Г.О.Пархоменко; доктор географічних наук, проф. Ю.В. Поліщук – колишній зав. кафедри інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту (нині КНУБІА); доктор географічних наук В.А. Барановський – колишній завідувач відділу картографічного моделювання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України; член-кореспондент Української екологічної академії, доктор географічних наук В.О.Шевченко; директор НВП «Картографія», доктор географічних наук Р.І.Сосса; заступник декана географічного факультету, кандидат географічних наук, проф. А.М.Молочко; завідувач кафедри геодезії та картографії доктор географічних наук Л.М.Даценко, директор Київського топографічного технікуму В.М.Катющенко та багато інших.

Наші випускники:

Олег МАРЧЕНКО

Випускник кафедри геодезії та картографії 1997 року. З 2016 року – начальник філії держаної установи «Держгідрографія» «Укрморкартографія». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року. Є автором 21-єї публікації, 2-х спеціальних видань, співавтором 2-х публікацій та 5-и спеціальних видань, співавтором 8-ми атласів навігаційних карт, член авторського колективу та співавтор «Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів» та «Атласу гідрографії і океанографії Чорного та Азовського морів», має 8 свідоцтв Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України на реєстрацію авторського права на твори з питань навігації, гідрографії та океанографії. Почесний працівник морського і річкового транспорту України (2008). Почесний працівник державної установи «Держгідрографія» (2009).

Маргарита ДУБНИЦЬКА

Випускниця кафедри геодезії та картографії 2015 року (спеціаліст), кваліфікація – інженер землеустрою та кадастру. З 2013 року паралельно з навчанням працювала на виробництві інженером-землевпорядником. З 2015 року є сертифікованим інженером-землевпорядником. У цьому ж році пройшла стажування на посаді головного спеціаліста Відділу аукціонів та конкурсів Управління ринку землі Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. У 2021 році здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю Геодезія та землеустрій у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Має 30 наукових праць. Зараз суміщає підприємницьку діяльність у сфері землеустрою з посадою інженера-землевпорядника у ТОВ «Компанія Геонікс».

Ростислав СОССА

Випускник кафедри геодезії та картографії 1979 року. Доктор географічних наук (2004), професор кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008–2013 рр.), з 2016 р. завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка». 2005–2007 – голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру, директор ДНВП «Картографія» (20072015 рр.). Кавалер Ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009). Автор понад 300 наукових праць і публікацій, серед яких 12 монографій.

 

Леонід РУДЕНКО

Випускник кафедри геодезії та картографії 1963 року. Доктор географічних наук (1984), член-кореспондент НАН України (1992), професор (2001), заслужений діяч науки і техніки України (2003), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993) і премії ім. В.І.Вернадського НАН України (2003), академік НАН України (2009), директор Інституту географії НАН України (1991–2020). Видатний український географ-картограф, автор понад 500 наукових праць, серед яких 17 монографій, 15 комплексних атласів і 113 карт фундаментального типу, 12 брошур. Науковий редактор і співавтор Національного атласу України, головний редактор Українського географічного журналу.

 

 

Аніта БАБИН

Випускниця кафедри геодезії та картографії 2015 р.

Вже понад 7 років успішно працює в одній із провідних компаній м. Києва у сфері землевпорядкування «Інгер-Град» що надає геодезичні, землевпорядні та юридичні послуги при оформленні прав на землю, веденні в експлуатацію нерухомого майна, а також консалтингові послуги в сфері будівництва і девелопменту. З 2017 року має кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника.

В 2018 році удостоєна подякою Першого заступника Міністра АПК. В 2020 р. підвищила кваліфікацію щодо складання окремих видів документації із землеустрою та документації з оцінки земель, проведення інвентаризації земель, перевірки якості ґрунтових, геоботанічних, та інших обстежень земель, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт при здійсненні землеустрою. В 2022 р. успішно пройшла стажування щодо надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам статусу державних кадастрових реєстраторів.

Яна БУРДУК

Випускниця кафедри геодезії та картографії 2021 року (магістр). На 4-му курсі, паралельно з навчанням розпочала роботу в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру на посаді: фахівець відділу організаційного забезпечення діяльності керівництва та міжнародної співпраці департаменту організаційно-інформаційного забезпечення.

З вересня 2021 року переведена у відділ супроводження проектів міжнародної торгової діяльності Управління міжнародної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України як головний спеціаліст.