Кафедра географії України. Рекомендована фахова література

Рекомендована фахова література

Співробітники кафедри підготували ряд спеціалізованих підручників, які є рекомендованими під час вивчення основного переліку фахових дисциплін. до таких підручників і посібників належать наступні: «Регіональні геоекологічні проблеми України», «Географічні основи охорони навколишнього середовища», «Охорона навколишнього середовища», «Безпека життєдіяльності», «Фізична географія материків і океанів. Т.1. Азія», «Спортивно-оздоровчий туризм», «Рекреаційна географія», «Країнознавство», «Основи екологічного туризму», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Активний спортивно-оздоровчий туризм» та інші.