Наукові відомості. Кафедра географії України

Останні підготовлені аспіранти, докторанти та тематика їх дисертаційних досліджень

Аспіранти:

Бричук М.С. «Конструктивно-географічні засади оптимізації територіального управління у великому місті (на прикладі м.Києва)- науковий керівник д.геогр.н., проф.Дмитрук О.Ю.


Армашевська Т.В. «Географо-топонімічний аналіз Чернігівської області»- науковий керівник д.геогр.н., проф.Масляк П.О.


Яценко А.Д. «Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов`ї» – науковий керівник д.геогр.н., проф.Дмитрук О.Ю.

Докторанти:

Удовиченко В.В. «Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України» (науковий консультант: чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)