Викладачі кафедри географії України

Аріон Оксана Василівна

доцент кафедри географії України, 
кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

1993-1997 – аспірантура за спеціальністю «Фізична географія», Київський університет імені Т.Г. Шевченка

1988-1993 – спеціаліст за спеціальністю «Географія» (кваліфікація: Географ-еколог. Раціональне використання природних ресурсів та охорона природи. Викладач), Київський університет імені Т.Г. Шевченка.

Науковий ступінь:

1999 – кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.11 Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації – «Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Державного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Качанівка”). Науковий керівник – д.г.н. Малишева Людмила Леонідівна.

Досвід роботи:

1991-1993 р.р. вчитель географії в Київській середній загальноосвітній трудовій політехнічній школі №52.

1993-1996 р.р. інженер ІІ категорії лабораторії «Ландшафтної екології» НДЧ географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 1996 до 1998 року – молодший науковий співробітник цієї ж лабораторії.

З 1998 року– асистент кафедри географії України, з 2003 року і до цього часу – доцент кафедри.

2002-2008 р.р. доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв (за сумісництвом).

В Інституті археології НАН України – Подільська постійно-діюча експедиція 2002-2007 р.р., відділ археології ранніх слов’ян – з 2007 і до цього часу ( за договорами цивільно правового характеру).

Основний напрямок наукових досліджень:

В період 1992-1999 р.р., як науковий співробітник, приймала участь у виконанні  ряду  наукових тем, зокрема «Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території України», «Ландшафтно-геохімічні та гідрохімічні фактори перерозподілу забруднень в басейні Дніпра», «Ландшафтно-геохімічне обґрунтування регіональних  та локальних систем агромоніторингу (на прикладі Київської та Черкаської областей)», «Методи і технологічні проекти оптимізації структури сільськогосподарського виробництва на території України, забрудненій радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС та іншими техногенними навантаженнями», «Регіональні геоекологічні проблеми України»,  «Розробка концепції вищої географічної освіти в Україні» та інш.

В даний час коло наукових інтересів охоплює проблематику географії рекреації та туризму, зокрема щодо оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів, географічного забезпечення організації подорожей та екскурсійної діяльності, формування туристської спеціалізації регіонів тощо; питання навчально-методичного забезпечення польових навчальних практик з ґрунтознавства та біогеографії.

Публікації:  

Автор та співавтор понад 45 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 підручник та 6 навчальних і навчально-методичних посібників (3 – з грифом МОН України), зокрема: «Фізична географія материків та океанів. Т. 1: Азія» ( 2009, у співавт. З Шищенко П.Г., Петриною Н.В., Олішевською Ю.А. та ін.), «Літня польова грунтознавчо-біогеографічна практика» (2011, у співавторстві з Удовиченко В.В.), «Географія туризму» (2013,  у співавторстві з Уліганцем С.І.), а також «Організація транспортного обслуговування туристів» (2008).

Вибрані публікації за останні 5 років:

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Біогеографічні та ґрунтознавчі дослідження», «Географія подорожей та туризму», «Рекреаційно-географічні транспортно-логістичні системи», «Географія агрорекреації та сільського туризму», «Географія культурної спадщини України», «Географія зимової рекреації та зимових видів туризму», «Біогеографія з основами ґрунтознавства», «Географічні основи організації подорожей та екскурсій».

Член робочої групи  освітньої програми «Гастрономічний туризм» (осв. ступінь – бакалавр; спеціальність: 242 Туризм).

Громадська діяльність, професійні асоціації:

  • Член Українського географічного товариства
  • Член науково-технічної ради НПП «Голосіївський»
  • Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково–дослідницьких робіт учнів-членів МАН
    Міжнародна науково-освітня програма GLOBE GAMES 2019 (на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України) – в якості запрошеного тренера.

Наукові та державні відзнаки:

Премія НАН України для молодих учених за роботу «Ландшафтний аналіз природоохоронних територій з метою їх оптимізації (на прикладі Державного історико-культурного заповідника «Качанівка») – постанова Президії НАН України від 12.03.1997 року.