Викладачі кафедри географії України

Кочеткова Ірина Валентинівна

кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет (2009 р).Спеціальність: Географія. Отримана кваліфікація: географ, еколого-ландшафтознавець, менеджер природокористування та ГІС, менеджер освіти, викладач географії, основ економіки та екології. Захист кандидатської дисертації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2012 р).

Досвід науково-педагогічної роботи:

2008 -2009 рр. – Спеціаліст навчальної лабораторії інформаційних технологій в географії кафедри географії України.
2009-2012 рр. – аспірант кафедри географі України
2012-2020 рр. – асистент кафедри географії України.
З 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри географії України

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

 «Географія культури та релігії», «Географія традиційної культури населення та культурні ландшафти світу та України», «Туристично-краєзнавчі студії», «Географія населення»

Мовні компетенції:

англійська – рівень В2 (сертифікат № 85-2021), польська, російська.

Цифрові компетенції:

Курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти» (ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2021 р.)
Робота зі спеціалізованими базами даних та в спеціалізованих програмних продуктах: навички роботи з глобальною розподільчою системою бронювання та продажу Amadeus (AmadeusUkraineCentralSystemCourse (Українські курси по вивченню системи Амадеус), 2015 р.)
Обробка та візуалізація географічної інформації: високий рівень. Програми: MS Office, МapInfo, ArcGIS.

Підвищення кваліфікації:

Курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти» (ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2021 р., 30 акад.годин, сертифікат № 15GW-143)

Стажування на тему «Innovative teaching methods in higher education. Methods for enhancing the cognitive activity of students.»(Eastern European Center of the Fundamental Researchers, 2021 р., 180 акад.годин, сертифікат № -91-2021)

Інститут географії НАН України (2020 р.)

Інститут туризму Федерації професійних спілок України, Київ, 2008 р. Отримана кваліфікація: екскурсовод (Свідоцтво Серія 12 СВ №211831)

Наукові інтереси:

фахівець у галузі дослідження культурних ландшафтів, рекреаційного природокористування, рекреаційної географії, урболандшафтознавства.

Публікації:

автор та співавтор понад 23 наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані статті:

  • Туристичне краєзнавство: Канівщина. Навчальний посібник / Любіцева О.О., Романчук С.П., Кочеткова І.В., Винниченко І.І., Михайленко Т.І.; за заг.ред. Любіцевої О.О. – Київ. Видавництво ТОВ «Альфа-ПІК», 2017. – 194 с.
  • Любіцева О.О.Географія населення і розселення. Практикум: навч.-метод. посіб. / Любіцева О.О., Кочеткова І.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – 108 с.
  • Географія культури і релігії. Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 106 – географія / О.О. Любіцева, І.В.Кочеткова – К: ТОВ «Анва-Принт», 2020. – 24 с.
  • Liubitseva O.A., Kochetkova I.V. Spatiotemporal Distribution of Recreational Activitiesof People Livinginthe Kyiv Agglomeration // StudiaPeriegeticanr 3(27)/2019, c.45-58

Нагороди:

Лауреат академічної стипендії Президента України на 2011/2012 н.р.; Подяка від Голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2018 р.)