Викладачі кафедри географії України

Кочеткова Ірина Валентинівна

кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет (2009 р).Спеціальність: Географія. Отримана кваліфікація: географ, еколого-ландшафтознавець, менеджер природокористування та ГІС, менеджер освіти, викладач географії, основ економіки та екології. Захист кандидатської дисертації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2012 р).

Досвід науково-педагогічної роботи:

2008 -2009 рр. – Спеціаліст навчальної лабораторії інформаційних технологій в географії кафедри географії України.
2009-2012 рр. – аспірант кафедри географі України
2012-2020 рр. – асистент кафедри географії України.
З 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри географії України

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Рекреаційні ландшафти», «Географія культури та релігії», «Географія населення та розселення», «Управління регіональним розвитком природно-орієнтованої рекреації та екотуризму», «Теорія та практика рекреаційного природокористування: структура, система нормативного регулювання та моніторинг»

Мовні компетенції:

англійська – рівень В2 (сертифікат № 85-2021), польська, російська.

Цифрові компетенції:

Курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти» (ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2021 р.)
Робота зі спеціалізованими базами даних та в спеціалізованих програмних продуктах: навички роботи з глобальною розподільчою системою бронювання та продажу Amadeus (AmadeusUkraineCentralSystemCourse (Українські курси по вивченню системи Амадеус), 2015 р.)
Обробка та візуалізація географічної інформації: високий рівень. Програми: MS Office, МapInfo, ArcGIS.

Підвищення кваліфікації:

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Academic integrity in the training of masters and doctors of philosophy (PhD) in countries of the European Union and Ukraine» (International educators and scholars foundation, Instytut Badawczo-Rozwojowy, 10.01-20.01.2024, 45 акад.годин, сертифікат № 18060)

 

Курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти» (ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2021 р., 30 акад.годин, сертифікат № 15GW-143)

Стажування на тему «Innovative teaching methods in higher education. Methods for enhancing the cognitive activity of students.»(Eastern European Center of the Fundamental Researchers, 2021 р., 180 акад.годин, сертифікат № -91-2021)

Інститут географії НАН України (2020 р.)

Інститут туризму Федерації професійних спілок України, Київ, 2008 р. Отримана кваліфікація: екскурсовод (Свідоцтво Серія 12 СВ №211831)

Наукові інтереси:

фахівець у галузі дослідження культурних ландшафтів, рекреаційного природокористування, рекреаційної географії, урболандшафтознавства.

Публікації:

автор та співавтор понад 44 наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані статті:

  • Lyubitseva, O., Buchko, Z., Patrusheva, L., & Kochetkova, I. (2023). Resource losses to Ukrainian tourism caused by full-scale Russian aggression. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(4), 103–125. https://doi.org/10.24917/20801653.374.7
  • Любіцева О.О. Географія культури в структурі географічного знання в Україні/О.О.Любіцева, І.В.Кочеткова//Education and science in the period of global crises and conflicts in the 21st century: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. 331 р. – рр. 25-33. DOI : 10.51587/9798-9895-14601-2023-016. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Ok5IRXIrsO4lNGOQ6_WKlxr7SRLnpVte/view
  • Любіцева О.О. Туристична освіта в Україні: варіанти післявоєнних змін/О.О.Любіцева, І.Г.Смирнов, Ж.І.Бучко, І.В.Кочеткова, Д.Ю.Гринюк//Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ХХІ столітті» (Kиїв, 08–09 грудня 2023 року). / упор. В. Шпак; за загальною редакцією С. Табачнікова. Київ: ДП «Експрес-об’ява», 2023. 196 с. – С. 22-31. DOI 10.51587/9786-1773-89285-2023-017 – Режим доступу: https://www.eo.kiev.ua/resources/arhivMonographs/zbirka-naukov-mat.pdf#page=23
  • Любіцева О.О.Географія населення і розселення. Практикум: навч.-метод. посіб. / Любіцева О.О., Кочеткова І.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – 108 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1z5aCu_Jp766ZsiKJfPxa9RNGxwu29fRS/view
  • Географія культури і релігії. Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 106 – географія / О.О. Любіцева, І.В.Кочеткова – К: ТОВ «Анва-Принт», 2020. – 24 с. – Режим доступу: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/08/lubizeva_koshetkova_geograf_religii_-2020.pdf
  • Liubitseva O.A., Kochetkova I.V. Spatiotemporal Distribution of Recreational Activitiesof People Livinginthe Kyiv Agglomeration // StudiaPeriegeticanr 3(27)/2019, c.45-58 https://doi.org/10.26349/st.per.0027.04

Громадська діяльність:

Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Нагороди:

Лауреат академічної стипендії Президента України на 2011/2012 н.р.; Подяка від Голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2018 р.)