Викладачі кафедри географії України

Купач Тетяна Геннадіївна

Кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії України

Освіта:

2003–2007 рр. – аспірантура на кафедрі географії Україна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (захищена кандидатська дисертація на тему «Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів)», 2008)

1993-1997 рр. Географічний факультет, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Географ-геоеколог, менеджер, викладач)

1990-1993 рр. Київський геолого-розвідувальний технікум, (Екологія та раціональне використання природних ресурсів, технік технолога-еколога)

Підвищення кваліфікації:

10-11/2021 р. – Online courses (MOOCs) authorizedby Esri Academy “Spatial Data Science: The New Frontierin Analytics”, Certificate  #12032021

11-12/2020 р.- Стажування за підтримки: General Fisheries Commission forthe Mediterranean (GFCM), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Aquaculture Ukraine, GIS Association of Ukraine – Практичний курс «Theuse of Geographic Information Systems (GIS) intheestablishment of Allocated Zones for Aquaculture (AZA)»

07-11/2020 р. – практичний курс «ArcGIS for Desktop 10.X для картографів» та участь в проекті компанії GEONIX (Україна) по створенню цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 на територію України в середовищі ArcMap10.X, Київ, Україна

06-07/2020 р. – Стажування на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща за програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»

04-05/2020 р. – Сourseauthorizedby University of California, Davisand of feredthrough Coursera «Geospatia and Environmental Analysis»

2016-2017 – Участь у проекті по створенню / оновленню цифрових топографічних карт на територію України в масштабі 1:50 000, Київ, Україна

2014-2016 р.р. – Науково-дослідна робота за темою «Методологія середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів України». Інститут географії НАН України, Київ, Україна

2014-2016 р.р. – Науково-дослідна робота за темою «Методологія середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів України». Інститут географії НАН України, Київ, Україна

2008-2009/2009-2010/2012р.р– Стажування по впровадженню комплексних програмних рішень бронювання і продажу авіаперевезень та інших туристичних послуг. “Galileo Eastern Europe “, Київ, Україна

Досвід роботи:

Від 2014 доцент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

2008-2014 асистент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

2002- 2011р.р. – інженер/молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічних методів моніторингу навколишнього середовища», географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

2001 – 2002 р.р. – інженер ІІ категорії Інститут агроекології та біотехнологій УААН, Київ, Україна (прикладні дослідження радіаційного забруднення агроландшафтів території України)

1998 – 2001 р.р. – інженер ІІ категорії Інституту радіоекології УААН, Київ, Україна (участь в прикладних дослідженнях радіаційного забруднення природного середовища території України (моделювання перерозподілу забруднювачів в компонентах ландшафтів Українського Полісся)

Публікації:

Автор та співавтор понад 70 наукових робіт з питань рекреаційної географії, рекреаційного ландшафтознавства, питань впровадження технологій ГІС в прикладні дослідження та популяризації ГІС, з них 9 навчально-методичного характеру. Основні роботи:

Посібники, НМК:

 • Інформаційні технології в туризмі: навчально-методичний комплекс для студентів, що навчаються за напрямами географія та міжнародний туризм (Київ, 2015),
 • Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навчально-методичний посібник (в співавторстві з Дем’яненко С.О., Аріон О.В., Київ, 2017),

 • Атрактивність географічного середовища: методичні рекомендації по проведенню практичних та семінарських занять для студентів спеціальності «Географія рекреації та туризму» (Київ, 2015),

 • Польові природничо-географічні дослідження територій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «географія» та «освіта» (в співавторстві з Дем’яненко С.О., Київ, 2017),

 • Географічні інформаційні системи: навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальностей «Географія» та «Середня освіта: географія» (Київ, 2020).
 • Географічні інформаційні системи: практичне застосування у географічних дослідженнях// навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальностей «Географія» та «Середня освіта: географія» / Т.Г. Купач, О.Ю. Гринюк//2-ге видання, доповнене. – К.: ФО-П Кравченко Я.О., 2021. – 85 с.

Вибрані статті:

 • Korohoda1, O. KovtoniukT. Kupach1, N. PohorilchukUseof GIS for determining mountain local obstacles of routesinlowmountains//EuropeanAssociationofGeoscientists&Engineers//ConferenceProceedingsGeoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6//DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521024
 • Kupach Tetiana, Grinyuk, O., Demianenko, S. (2021). Analysis of zoningschemes of the territory of Ukraine for the purposes of optimization and management of recreational and tourist activities. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(2), 261-274. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112123
 • Kupach, T., &Mykhailenko, T. (2019).Analysis of therecreational resources of Kaniv in the context of the programme of development of Ukrainian small-cities. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(3), 457-474. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111942
 • KupachТ., Demianenko, S., & Arion, O. (2020). The aesthetic value of landscapes of the upland right bank area of the Dnieper River of the Kaniv Nature Reserve, Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(4), 731-744. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112066
 • ГІС можливості 3D-моделювання в освітніх цілях Збірник наукових праць до науково-практичного круглого столу Перспективи впровадження ГІС-технологій у прикладні дослідження (18 листопада 2020 року, Київ). – Київ: 2020. – 61 с.;
 • Освітній еко-маршрут урочищем «Зміїні острови» Канівського природного заповідника// Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 жовтня 2020, Львів). – Львів: Каменяр, 2020. — 188 с.– с. 178-182;
 • Функція ентропії як прийом картографічного методу в електоральних дослідженнях//Купач Д.В. Картографія та вища школа: Сучасний стан і стратегія розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю кафедри геодезії та картографії (Київ, 27-28 вересня 2018р.)/гол.ред.колегіїЯ.Б.Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – с. 62-66;
 • Рекреаційні території як інструмент регулювання комфортності життя в містах//Дем’яненко С.О., Олішевська Ю.А. Scienceand Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences VI (20), Issue: 172. – Budapest: 2018. – pp.18-23;
 • Thepoint of disclosurein landscapes // Kupach D. Scienceand Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences III(27), Issue: 51. – Budapest: 2015. – pp. 70-75;
 • Особливості застосування топоніміки в туристично-краєзнавчих дослідженнях//Верес К. Наукові праці НУХТ. № 47//Scientific Works National University of Food Technologies, p-ISSN: 2225-2924 – К.: вид-во НУХТ – К.: вид-во НУХТ, 2012. – C. 138-143

Основний напрямок наукових досліджень:

Лінгвогеографічні і топонімічні дослідження, інтеграція ГІС-технологій в прикладні географічні дослідження, питання рекреаційної географії, питання фахової географічної освіти.

Громадська діяльність:

Член редакційної колегії наукового журналу «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС», «Спеціалізовані рекреаційно-географічні технології», «Географічні інформаційні системи», «Атрактивність географічногосередовища», «Поведінкова географія»

Гарант магістерської освітньої програми «Географія рекреації та туризму».

Мовні компетенції:

Українська, російська – вільно. Англійська – загальна кваліфікація

Цифрові компетенції:

Супровід БД, візуалізація, аналіз та моделювання просторових  даних – ArcGIS, MAPINFO, QGIS, SAGA, SURFER