Викладачі кафедри географії України

Олішевська Юлія Анатоліївна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України

Науковий профіль:

Освіта:

2001-2004 – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1996-2001 – навчання на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр географії, країнознавства та міжнародних досліджень, викладач.

Науковий ступінь:

2005 – кандидат географічних наук, тема дисертації «Методика геоекологічного районування території України».

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2013 – донинідоцент кафедри географії України,

2011-2012 – асистент кафедри географії України,

2010-2011 – науковий співробітник НДЛ «Ландшафтна екологія та аерокосмічний моніторинг навколишнього середовища»,

2004-2010 – молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтна екологія та аерокосмічний моніторинг навколишнього середовища»

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Географічне країнознавство та краєзнавство», «Географія Європи, Північної Америки, Арктики, Північного Льодовитого та Атлантичного океанів», «Географія Азії, Океанії, Австралії, Індійського та Тихого океанів», «Географія Африки, Південної Америки, Антарктиди», «Шкільне географічне краєзнавство», «Туристичне країнознавство» (освітній рівень «Бакалавр»).

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Українського географічного товариства

Працює в складі журі (з 2018) III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Наукові інтереси:

краєзнавство та рекреаційна географія, геоекологічні проблеми регіонів, організація туристичної діяльності, технології навчання географії у ЗЗСО та ЗВО.

Стажування:

2017 р. – університет Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща),
2020 р. – університет Цивітас (м. Варшава, Польща)

Автор та співавтор 70 наукових  та навчально-методичних праць.

Вибрані публікації:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Геоекологічне районування: теоретико-методичний та практичний аспекти. – К., 2009;
 • Фізична географія материків та океанів. – Том1. Азія. – К., 2009, (у співавтор.);
 • Фізична географія материків та океанів. – Том 2. Європа. – К., 2010 (у співавтор.);
 • Основи краєзнавства. – К., 2011;
 • Geographical local lore. Scientific and methodical complex. Part 1. К., 2018 (у співавтор.);
 • Geographical local lore. Scientific and methodical complex. Task for practical and self-directed work. Part 2. К., 2018 (у співавтор.);
 • Шкільне географічне краєзнавство. К., 2020;
 • Географія Європи, Північної Америки, Арктики, Північного Льодовитого та Атлантичного океанів. К., 2021;
 • Географія Африки, Південної Америки, Антарктиди. К., 2021.

Статті:

 • Murals as the newest tourist resources: the case of Kyiv.Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 29 N 2 (2020) р. 364-376 https://doi.org/10.15421/112032 (WoS);
 • Олішевська Ю. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення краєзнавства у вищій школі. Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2019 – Вип. 48 – с. 104-113 https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.48.104-113;
 • Олішевська Ю.А., Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. Рекреаційні території як інструмент регулювання комфортності життя в містах // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(20), Issue: 172, 2018- p 18-21;
 • Олішевська Ю.А. Рельєф як ресурс рекреаційного природокористування // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018 – Вип. 803: Географія. С.159-163;
 • Олішевська Ю.А. Особливості співпраці України та Польщі у сфері охорони навколишнього середовища. Вісник КНУ. Серія: Географія. – 2018.- Вип. 4(73). – с. 34-38;
 • Олішевська Ю.А. Організація природоохоронної діяльності в Україні / Modern Methodology of Science and Education – Poland– 2017. Vol.1– р. 32-37;
 • Олішевська Ю. Особливості організації туристсько-краєзнавчої діяльності молоді у місті Києві // Вісник КНУ. Серія: Географія. – 2016.- Вип. 2(65). – С. 24-28 http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.5;
 • Стеценко Л.О., Олішевська Ю.А. Шкільні краєзнавчі екскурсії як інструмент пізнання природи і суспільства // Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: наук. зб. – К.: Екотур-інфо, 2020 (1). – Вип. 30. – c.78-90.