Кафедра гідрології та гідроекології

Про кафедру

E-mail: grebin1964@gmail.com

Тел.: 521-32-29

 

 

Кафедру засновано у 1949 році. За час існування вона дала путівку в життя понад півтори тисячі випускникам, багато з яких стали відомими і визнаними фахівцями, що працюють не лише в Україні, але й за кордоном.

Наші випускники працюють: в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України та в його підпорядкованих органах: Державному агентстві водних ресурсів України та його структурних підрозділах (басейнових управліннях водних ресурсів та ін.), в Державній екологічній інспекції України (Відділ державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів); в установах Міністерства інфраструктури України (ДП «Держгідрографія»), в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; в установах системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Український гідрометеорологічний центр); у закладах освіти, науково-дослідних, проектно-пошукових, природоохоронних установах (фахівці з управління водними ресурсами, гідрологи, гідроекологи).

Вони займаються:

  • розробкою заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод, прогнозування маловодних періодів на річках та інших водних об’єктах;
  • розробкою та встановленням режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердження правил їх експлуатації;
  • регуляторною діяльністю, а саме розробкою пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;
  • дозвільною діяльністю, а саме видачею дозволів на проведення робіт на землях водного фонду; видачею дозволів на спеціальне водокористування;
  • веденням обліку оренди водних об’єктів;
  • веденням обліку водокористування з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність;
  • погодженням договорів оренди та паспортів водних об’єктів;
  • проведенням аналізів якості поверхневих вод та сповіщенням органів виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, розробленням оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель, а також розробленням заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;
  • проведенням моніторингу якості вод водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;
  • розробкою планів управління річковими басейнами, розрахунками водогосподарських балансів.

Станом на 01 січня 2021 року на кафедрі працює 6 викладачів. В складі викладачів: 3 доктори географічних наук, що мають вчене звання професора; 3 кандидати географічних наук, з яких 1 має вчене звання доцента.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю»

за освітнім ступенем магістра:

за освітнім рівнем доктора філософії:

освітньо-наукова програма «Гідрологія»

Мета освітніх програм – підготовка креативних висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Науки про Землю» здатних інтегровано управляти водними ресурсами, створювати умови для їх збереження та відтворення, долати наявні водно-екологічні загрози.

Студенти, що навчаються на кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають можливість отримувати новітні знання в галузі управління водними ресурсами, гідрології і гідроекології від провідних українських вчених, що працюють на кафедрі або запрошуються для читання лекцій.

Студенти мають можливість стажуватися у профільних установах, брати участь в українських та міжнародних конференціях, фахових тренінгах, воркшопах.

Студенти проходять навчальні практики в Канівському природному заповіднику (Черкаська область), на базі Богуславського стаціонару (Київська область), зимову гірську гідрологічну практику в Карпатах; виробничі практики у профільних установах з виїздом в експедиції, зокрема на науково-дослідному судні Українського гідрометеорологічного інституту.

За договорами співпраці між факультетом та профільними установами студенти кафедри мають можливість офіційного працевлаштування (за сумісництвом) під час навчання.

Викладачі та співробітники кафедри беруть участь у виконанні державних наукових програм та міжнародних проектів, пов’язаних з менеджментом водних ресурсів, протипаводковим захистом, дослідженням антропогенного впливу на водні об’єкти, організацією моніторингу якості води транскордонних річок, оцінкою гідроенергетичного потенціалу річок в умовах змін клімату. Вони також беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема традиційних з проблем управління водними ресурсами і якістю води в басейні р. Дунай; проходять наукове стажування за кордоном, зокрема в Бухарестському університеті (Румунія), Мюнстерському університеті (ФРН); підтримують тісні творчі зв’язки з ученими Білоруського державного університету і Люблінського університету ім. М.Склодовської-Кюрі (Польща).