Завідувач кафедри гідрології та гідроекології

Гребінь Василь Васильович

Завідувач кафедри, професор, доктор географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, географічний факультет, кафедру гідрології та гідрохімії в 1987 р. З 1987 р. по 1992 р. працював в університеті у проблемній н.-д. лабораторії гідрохімії (тепер гідроекології та гідрохімії) географічного факультету на посадах інженера та молодшого наукового співробітника. З 1992 р. – асистент, з 1999 р. – доцент кафедри гідрології та гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології).

 

В 1998 р. захистив кандидатську дисертацію з географічних наук на тему “Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р. Рось)” за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Брав участь в експедиційних дослідженнях Дніпровсько-Бузького та Дністровського лиманів, 30 км зони відчуження ЧАЕС, каскаду Дніпровських водосховищ, дослідженнях на експериментальних водозборах Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару, Придеснянської та Велико-Анадольської воднобалансових станцій, дослідженнях на водоймах-охолоджувачах Хмельницької, Південно-Української та Запорізької АЕС, в басейнах річок Тиси, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Прип’яті. Дніпра. Виконує дослідження, пов’язані із вивченням впливу кліматичних змін на гідрологічні характеристики, формуванням стоку води і наносів річок України.

 

 

Має понад 100 наукових праць, серед яких підручники “Загальна гідрологія” (К., 2000, 2008р.). Викладає курси “Загальна гідрологія”, “Водогосподарські розрахунки”, “Гідрологія гірських регіонів”, “Раціональне використання водних ресурсів”, “Небезпечні гідрологічні явища”.

Наукові інтереси: дослідження сучасних змін гідрологічного режиму річок України під впливом кліматичних змін.

Відповідальний секретар міжвідомчого наукового збірника “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. Вчений секретар спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій (з 2000 р.).

Основні методичні та наукові праці ( у співавторстві ):

  • Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р. Припять. Под ред. М.Ю. Калинина, А.Г. Ободовского.- Минск: БЕЛ СЭНС, 2003.- 270 с.;
  • Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи. Довідник. К.: Ніка-Центр, 2004.- 176 с.;
  • Гідрометеорологічні умови басейну Чорної Тиси та їх вивчення. Навчальний посібник.- К.: ВГЛ “Обрії”, 2005.- 172 с.;
  • Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра. К.: Ніка-Центр, 2007.- 184 с.;
  • Загальна гідрологія. К.: ВПЦ “Киівський університет”, 2008.- 399 с.
  • Інформацію про В.В.Гребіня можна знайти: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. – К.: Ніка-Центр, 2000; Географічний факультет у персоналіях. Довідник. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008.