Завідувач кафедри гідрології та гідроекології

Гребінь Василь Васильович

Завідувач кафедри, професор, доктор географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

2007-2010 рр. – докторантура за спеціальністю «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1990-1994 рр. – заочна аспірантура за спеціальністю «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка;

1982 – 1987 рр. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, географічний факультет, кафедра гідрології та гідрохімії за спеціальністю «гідрологія суходолу» (кваліфікація географ-гідролог).

 

Науковий ступінь: 

2011 р. – доктор географічних наук, спеціальність – 11.00.07 «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», тема дисертації «Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України» (науковий консультант – професор Валентин Хільчевський).

1998 р. – кандидат географічних наук, спеціальність – 11.00.07 «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», тема дисертації «Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну річки Рось)» (науковий керівник – професор Василь Пелешенко).

 

Посада: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

з 2019 р. –  завідувач кафедри гідрології та гідроекології

2013-2019 рр. – професор кафедри гідрології та гідроекології

1999-2013 рр. – доцент кафедри гідрології та гідрохімії (гідрології та гідроекології)

1995-2004 рр. – заступник декана географічного факультету з виховної роботи (за сумісництвом);

1992-1999 рр.  – асистент кафедри гідрології та гідрохімії географічного факультету;

1991-1992 рр. – молодший науковий співробітник,  ПНДЛ гідрохімії географічного факультету;

1987-1991 рр. –  інженер,  ПНДЛ гідрохімії географічного факультету.

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни: 

«Гідрологія річок», «Гідрологія озер», «Екологічна гідрологія», «Економіка водокористування» (освітній рівень «Бакалавр»),

«Водогосподарські розрахунки», «Небезпечні гідрологічні явища», «Гідрологія гірських регіонів», «Глобальні зміни клімату та їх вплив на гідросферу», «Гідрологічні ризики та методи їх оцінювання» (освітній рівень «Магістр»),

 

Гарант освітньо-наукової програми «Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами» освітнього рівня – магістр.

 

Наукові інтереси: 

Гідрологічний режим річок, його сучасні зміни під впливом кліматичних змін, формування стоку води і наносів річок, водні ресурси, гідрохімія, гідрографія, оцінки водних та водогосподарських балансів.

 

Експедиційні дослідження: 

Дніпровсько-Бузький та Дністровський лимани, 30 км зони відчуження ЧАЕС, каскад Дніпровських водосховищ, дослідженнях на експериментальних водозборах Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару, Придеснянської та Велико-Анадольської водно-балансових станцій, дослідженнях на водоймах-охолоджувачах Хмельницької, Південно-Української та Запорізької АЕС, в басейнах річок Тиси, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Прип’яті. Дніпра.

 

Громадська діяльність, професійні асоціації: 

 • Член Українського географічного товариства (УГТ);
 • Член Президії Українського метеорологічного та гідрологічного товариства (УМГТ);
 • Голова журі секції «Гідрологія» 3 етапу конкурсу-захисту робіт членів МАН України;
 • Член Науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України;

Членство у редколегіях наукових видань: 

Стажування: 

2022 р. – Програма підвищення кваліфікації гарантів освітніх програм КНУ;

2022 р. – Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України «Поглиблення наукових компетенцій із сучасних методів розрахунків водогосподарських балансів водосховищ»;

2021 р. – KNU teach week, курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів;

2021 р. – First distance course on hydrology for professionals from NHMSs in the Ras II and VI In the frame of the GEF/UNDP/OSCE/UNECE project “Enabling transboundary co-operation and integrated water resources management in the Dniester River Basin”.

 

Міжнародні та вітчизняні наукові проекти: 

Участь в якості експерта/національного експерта впродовж 2000-2021 рр. в 12 міжнародних проєктах Tacis, EU, OSCE, GEF.

Науковий керівник 15 виконаних госпдоговірних тем впродовж 2011 – 2020 рр.

 

Під керівництвом Гребеня В.В. підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертації.

 

Вибрані публікації за останні 5 років: 

Вибрані монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології / Монографія // за ред. В.І. Осадчого, Л.О. Горбачової, В.В. Гребеня та ін. – К.: Ніка-Центр, 2019. – 330 с.
 • Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів. Навчальний посібник / За ред. О.В.Петроченка, В.В.Гребеня, В.К. Хільчевського, А.І.Томільцевої. – Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2021. – 442 с.
 • Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Манукало В.О. Гідрологічний словник. Київ: ДІА, 2022. – 236 с.
 • Хільчевський В.К., Гребінь В.В. Водні об’єкти України та рекреаційне оцінювання якості води. Навчальний посібник – К.: ДІА, 2022. – 240 с.

Вибрані статті за останні п’ять років: 

 • Khilchevskiy V., Grebin V., Zabokrytska M. Abiotic Typology of the Rivers and Lakes of the Ukrainian Section of the Vistula River Basin and its Comparison with Results of Polish Investigations / Hydrobiological Journal – 2019. – v 55 .i3. – p. 95 – 102 DOI: 1615/HydrobJ.v55.i3.110
 • Khilchevskyi V., Grebin V., Zabokrytska M., Zhovnir V., Bolbot H., Plichko L. Hydrographic characteristic of ponds distribution in Ukraine – Basin and regional features / Journal of Water and Land Development. 2020.- No. 46 (VII–IX) p. 140–145. DOI: 10.24425/jwld.2020.134206.
 • Лук’янець О.І., Ободовський О.Г., Гребінь В.В., Почаєвець О.О., Корнієнко В.О. Просторові закономірності зміни середнього річного стоку води річок України / Український географічний журнал. – 2021. – №1. – с. 6 – 14 https://doi.org/10.15407/ugz01.006
 • Лук’янець О.І., Ободовський О.Г., Гребінь В.В., Москаленко С.О., Почаєвець О.О., Корнієнко В.О. Прогнозні оцінки водного стоку річок України на основі стохастичних закономірностей його багаторічних коливань / Український географічний журнал. – 2021. – №4. – с. 18 – 29 https://doi.org/10.15407/ugz04.018
 • Больбот Г.В., Лук’янець О.І., Гребінь В.В. Структура часових рядів річного стоку води річок басейну Сіверського Дінця на основі стохастичного аналізу його багаторічних коливань / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- –  Т. 4 (62).- с. 18 – 34 DOI: https://doi.org/10.17721/2306-5680.2021.4.2
 • Khilchevskyi V., Grebin V., Dubniak S.,Zabokrytska M., Bolbot H. Large and small reservoirs of Ukraine / Journal of Water and Land Development. No. 52 (I–III). 101–107. DOI: 10.24425/jwld.2022.140379
 • Shevchenko O., Skorbun A., Osadchyi V., Osadcha N., Grebin V., Osypov V. Cyclicities in the Regime of Groundwater and of Meteorological Factors in the Basin of the Southern Bug River / Water2022, Volume 14Issue 14 https://doi.org/10.3390/w14142228
 • Хільчевський В.К., Гребінь В.В. Деякі аспекти щодо стану території районів річкових басейнів та моніторингу вод під час вторгнення Росії в Україну (2022 р.) / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- – Т. 3 (65). – с. 6 – 14 DOI: https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.3.1

Нагороди: 

Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.)

Грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2018 р.).
Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2019 р.)

Подяка Ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2021 р.).