Викладачі кафедри гідрології та гідроекології

Хільчевський Валентин Кирилович

Український гідролог – гідрохімік,
доктор географічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Посилання на наукові профілі: 

Народився 23.12.1953 р. на Київщині.

Гідролог, гідрохімік, гідроеколог, почесний працівник Гідрометслужби України (2003 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2017). Закінчив в 1976 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, географічний факультет за спеціальністю гідрологія спеціалізація – гідрохімія. З 1976 р. по 1988 р. працював в проблемній н.-д. лабораторії гідрохімії географічного факультету на посадах інженера, старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. У 1988-1989 рр.. проходив наукове стажування і читав лекції в Бухарестському університеті (Румунія). З 1989 р. – доцент, з 1997 р. – професор, протягом 2000-2019 рр. – завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2019 р. – професор кафедри гідрології та гідроекології.

У 1985 р. в Гідрохімічному інституті Держкомгідромету СРСР (м. Ростов-на Дону, Росія) захистив під керівництвом професора В.І. Пелешенка кандидатську дисертацію «Зміна хімічного складу річкових вод басейну Верхнього Дніпра під впливом антропогенного чинника» (включаючи територію Росії, Білорусі та України) (спеціальність – гідрохімія). У 1996 р. захистив докторську дисертацію в Київському університеті «Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра)”, спеціальність – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Виконав дослідження, присвячені теоретичним основам формування хімічного складу поверхневих вод під впливом антропогенних факторів, проблемам регіональної гідрохімії і моніторингу якості вод, теоретичним і прикладним питанням гідроекології, започаткував новий науковий напрям – агрогідрохімія. Запропонував сучасну класифікацію природних вод за мінералізацією для прикладних цілей. Брав участь в експедиціях на Азовському морі, Шацьких озерах, в басейнах річок Прип’яті, Дніпра, Південного Бугу, Сулинського і Георгіївського рукавів Дунаю, річок Південних Карпат і плато Трансільванії, північно-західної частини Чорного моря, водоймах-охолоджувачах Смоленської, Рівненської, Хмельницької АЕС.

Сучасні наукові інтереси – розвиває основи гідрохімії регіональних басейнових систем, досліджує сучасний гідрохімічний і гідроекологічний стан низки річкових басейнів України, що найшло відображення в серії монографій (2005-2020 рр.), розробляє нові підходи до оцінювання водних ресурсів України. Є співавтором гідрографічного районування України, затвердженого Верховною Радою України в 2016 р. За цикл наукових праць «Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України» у складі авторського колективу удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 р.

В.К. Хільчевський став ініціатором створення та головним редактором фахового наукового збірника “Гідрологія, гідрохімія гідроекологія” (від 2000 р.), започаткував проведення Всеукраїнських наукових конференцій “Гідрологія, гідрохімія гідроекологія” (2001). Ініціатор перейменування в 2002 р. кафедри гідрології і гідрохімії на кафедру гідрології та гідроекології

Протягом 2003-2018 рр. – голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з гідрології та метеорології. В.К. Хільчевський підготував 4 докторів і 10 кандидатів наук. Автор понад 500 наукових праць: 30 монографій; 10 підручників; 20 навч. посібників. Співавтор низки карт з якості вод в “Гідрохімічному атласі СРСР” (1990) і “Національному атласі України” (2007). Член редколегії та автор статей, виданої в 2006-2008 рр., тритомної “Екологічної енциклопедії”, автор розділу в «Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Clean Water and Sanitation», Springer, 2022. Автор низки статей у закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

В.К. Хільчевський активно співпрацює в національному проєкті — «Велика українська енциклопедія» (ВУЕ), опублікувавши (починаючи з 2020 р.) десятки статей з гідрологічної тематики на електронній платформі ВУЕ.

Викладає курси лекцій – «Основи гідрохімії», «Екогідрохімія», «Агрогідрохімія», «Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення», «Радіоактивність природних вод»,  «Рекреаційне водокористування» та ін.

 

Деякі наукові праці:

 • Хільчевський В.К. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1996. – 222 с.
 • Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти: підручник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1999. – 319 с.
 • Аксьом С.Д., Хільчевський В.К. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дністра. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 204 с.
 • Хільчевський В.К. Гідрохімія океанів і морів: навч. посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 114 с.
 • Будник С.В., Хильчевский В.К. Гидродинамика и гидрохимия склоновых водотоков. – К.: Обрии, 2005. – 368с.
 • Забокрицька М.Р., Хільчевський В.К., Манченко А.П. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 184 с.
 • Національний атлас України / Карти якості води / В.І. Осадчий, Н.М. Осадча, Ю.Б. Набиванець, В.К. Хільчевський – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – С. 181, 409, 410.
 • Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології: підручник.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 255 с.
 • Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Основи гідрохімії: підручник. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 326 с.
 • Шерстюк Н.П., Хільчевський В.К. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах Кривбасу. – Дніпропетровськ: Акцент, 2012. – 263 с.
 • Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 154 с.
 • Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 192 с.
 • Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Регіональна гідрохімія України. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 343 с.
 • Кравчинський Р.Л., Хільчевський В.К., Корчемлюк М.В., Стефурак О.М. Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку / За ред. В.К. Хільчевського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – 124 с.
 • Хільчевський В.К. Нариси історії гідрохімії в Україні. – Київ: ДІА. – 2020. – 136 с.
 • Хільчевский В. К., Забокрицька М. Р. Хімічний аналіз та оцінка якості природних вод: навч.посібник. – Луцьк Вежа-Друк. 2021. 76 с.
 • Хільчевський В.К. Агрогідрохімія: підручник. Київ: ДІА, 2021. – 176 с.
 • Khilchevskyi V., Karamushka V. (2021) Global Water Resources: Distribution and Demand. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Clean Water and Sanitation. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70061-8_101-1

Інформацію про В.К. Хільчевського можна знайти в публікаціях: Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи: довідник. К.: Ніка-Центр, 2004. С. 153-156; Гребінь В.В., Забокрицька М.Р. Український гідролог-гідрохімік Валентин Хільчевський. К.: ДІА, 2019. 216 с.; Біобібліографія професора гідролога-гідрохіміка Валентина Хільчевського // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. 2(53). С. 106-140.