Кафедра країнознавства та туризму. Рекомендована фахова література

Рекомендована фахова література

Рекомендовані фахові підручники і посібники:

 “Екскурсознавство і музеєзнавство”, “Менеджмент туризму”, “Рекреаційно-туристські ресурси України”, “Рекреаційні ресурси України”, “Середовище турбізнесу”, “Ринок туристичних послуг”, “Методика розробки турів”, “Туристичне країнознавство”, “Туристичні ресурси України”, “Туризмознавство”, “Світове господарство в умовах глобалізації”, “Географія релігій”, “Рекреалогія”, “”Країнознавство”, “Політична географія” та інші.

Фахові конференції:

Кафедра Країнознавства та туризму щорічно організовує наступні конференції: «Туризм: наука, освіта, практика»; «Україна- Італія – напрямки співробітництва в сфері туризму», а також наукові семінари «Актуальні проблеми країнознавства», «Країнознавство – міждисциплінарний напрямок досліджень».

Наукові видання:

У 2007 році при кафедрі започатковане видання збірника наукових праць «Географія і туризм» (вийшло друком 29 номерів, в т.ч. 1 номер – англ. мовою). Збірник визначений ВАК України як фахове видання з географії.

Рубрики збірника: туризм, країнознавчі і суспільно-географічні дослідження, природнича географія.

№29 збірника був презентований на Регіональному Міжнародному Конгресі Міжнародного Географічного Союзу (Краків, серпень 2014).