Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Брайчевський Юліан Сергійович

Кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Народився у м. Києві.

У 2002 р. закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “країнознавство”.

У 2002-2006 роках – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004-2005 роках проходив стажування в Оксфордському університеті (Великобританія).

З 2006 р. асистент кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2007 р. захистив дисертацію на тему “Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-геогарфічний аналіз)” за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.

Наукові інтереси: географія світового господарства, європейська інтеграція, міжнародна фрагментація виробництва та світова торгівля. Автор 6 публікацій, співавтор навчального посібника “Політична географія і геополітика” (2007).

Читає курси: “Інформаційно-аналітичне забезпечення країнознавчих досліджень”, “Комп’ютерні методи у країнознавчих дослідженнях”, семінари з курсів “Політична географія”, “Рекреаційна географія”, “Культурологія”.