Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Брайчевський Юліан Сергійович

доцент кафедри країнознавства та туризму,
кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

2002 – 2006: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

аспірантура географічного факультету, здобув ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

 

1997 – 2002: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму; здобув магістерський диплом

 

Науковий ступінь: 

2007 – кандидат географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Функціонування системи ЄС у світовому господарстві: суспільно-географічний аналіз» (науковий керівник – професор Борис Яценко).

 

Посада: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2013 – дотепер – доцент кафедри країнознавства та туризму
2006 – 2013 – асистент кафедри країнознавства та туризму

 

Стажування: 

2004–2005 рр. – Oxford-Chevening Visiting Scholarship Programme, Сент-Ентоніз коледж, Оксфордський університет (Велика Британія). Програма з політичних студій.

2011 р. – Teaching the Spatial Turn. Семінар з підвищення кваліфікації викладання просторових дисциплін Центрально-Європейський університет (Будапешт, Угорщина)

2011–2012 рр. – Fulbright Junior Faculty Development Program, Університет Каліфорнії у Лос-Анжелесі (UCLA). Програма з політичної географії.

2019 р. – Інститут політичної освіти. Програма професійного підвищення кваліфікації.

2023 р. – «Uni-Paths: Innovation in Education for Ukraine» Тренувальна програма у рамках міжнародного проєкту Остравського університету (Республіка Чехія)

 

Читає дисципліни: 

Географічне країнознавства та краєзнавство

Методи країнознавчих та політико-географічних досліджень

Країнознавчі та політико-географічні студії

Проблеми країнознавчого аналізу

Електоральна географія

Політико-географічний аналіз країн та регіонів світу

Spatial Dimension of Power in the Global World

 

Гарант освітньо-наукової програми «Політична географія та геополітика» (ОР Магістр)

 

 

Володіння іноземними мовами:  Українська – носій мови, Англійська – С1.

 

Наукові інтереси: 

Країнознавство (Європа, Північна Америка), політична географія, суспільна географія, геотуризм

 

Публікації: 

Автор 45 наукових та навчально-методичних праць

 

Вибрані публікації за останні п’ять років: 

  • Полтораков О., Брайчевський Ю. Геополітичні регіони Європи з позицій соціального конструктивізму: актуальність позиціонування України // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (Україна, м. Львів, 18‒20 травня 2023 р.) с.174–178.
  • Брайчевський Ю., Стафійчук В. Корейська та російсько-українська війни: геополітичні паралелі // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (14 грудня 2022 р., Київ). – Київ: «Альфа-ПІК» 2023. – 32 с., с. 27–31.
  • Lozynskyy R., Slyvka R., Pantyley V., Braychevskyy Y. (2023). The territorial exchange between Poland and the USSR in 1951: demographic development and settlement network transformation over a 70-year period. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, (59), 69–81.
  • Halahan O. Kovtoniuk O., Korohoda N., Braychevskyy Y. (2020). Military landscapes of the Pryvododilni Gorgany as a premise for increasing tourist attractiveness of the area (the case of the Chorna Klyva mountain). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 29 (2). 269–278.
  • Braychevskyy Y., Korogoda N., Kovtoniuk O., Pohorilchuk N., Romanova O. (2023). Sandstone rock outcrops in the Outer Eastern Carpathians in Ukraine: Assessment of geotourism potential by the GAM and Brilha methods. International Journal of Geoheritage and Parks. 11(2). 221–233.
  • Брайчевський Ю. Велика Британія / Туристичне країнознавство. Навчальний посібник. У 4 томах. / Стафійчук В., Малиновська О. Херсон, ОЛДІ-Плюс, 2021. Т.1. Європа. с. 234–250.
  • Брайчевський Ю. США //Туристичне країнознавство. Навчальний посібник. У 4 томах. / Стафійчук В., Малиновська О. Херсон, ОЛДІ-Плюс, 2021. Т.3 Америка. с.9-47