Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Кіптенко Вікторія Костянтинівна

Кіптенко (Бабарицька) Вікторія Костянтинівна,
доцент кафедри країнознавства та туризму,
кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

Вища, географічний факультету КНУТШ (1984—1989); кваліфікація: географ, викладач, методист екскурсійної справи, референт-перекладач (англійська мова)

Підвищення кваліфікації:

Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (1997), дисертація «Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України». MOOC курси Стенфордського університету, США (Writing in the Science), Единбурзького університету, Велика Британія (Critical Thinking on Global Challenges), Мічиганського університету, США (Model Thinking), Пенсільванського університету, США (Maps and Geospatial Revolution), Іллінойського університету Урбана-Кемпейн, США  (Introduction to Sustainability), Джорджтаунського університету, США (Globalization’s Winners and Losers: Challenges for Developed and developing Countries), Університету ТехасСістемз, США (Age of Globalization), бізнес-школи IE Мадрид, Іспанія (Critical Perspectives on Management), Стенфордського університету, США (Organizational Analysis), Каліфорнійського університету BerkeleyX, США (Principles of Written English), Пенсільванського університету, США (Geospatial Intelligence and Geospatial Revolution), університету Science Po, Франція (Espace Mondial, a French Vision of Global Studies), Копенгагенського університету, Данія (The Sustainable Dtvelopment Golas – a Global Transdisciplinary Vision for the Future), Мічиганського університету, США (Beyond the Sustainable Development Goals (SDGs): Addressing Sustainability and Development). Стажування: System approach to harmonizing  standards – a guarantee for success of European business models in Ukraine, joint project of NTU of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Erasmus + Jean Monet Fund and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, supported by EU “European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine” # 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO_MODULE;  в економічному університеті Кракова (Польща) «Нові та інноваційні методи викладання» та Колегіумі Civitas (Варшава, Польща) «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація освітнього процесу та інноваційні методи викладання у закладах вищої освіти Польщі».

Досвід роботи:

Зі студентських років здобула досвід роботи інструктором, методистом, гідом-перекладачем «Укрінтурбюро» (м. Київ), де працювала після закінчення університету й без відриву від виробництва навчалася в аспірантурі географічного факультету КНУТШ. У 1992 очолила лабораторію геоінформації та туризму кафедри країнознавства та туризму географічного факультету, де поступально зростала як асистент (з 1994), згодом доцент (з 2001 дотепер). З кінця 1990-х практичний досвід збагачений консультуванням й дорадчими послугами міжнародним службам ФК «Динамо» Київ» та Федерації футболу України, зокрема на етапі підготовки та проходження заявки, проведення Євро-2012 в Україні та Польщі, Науковому Центру Розвитку Туризму України.

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

Розробка наукової теми «Роль рекреаційної та туристичної діяльності  у покращенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталості» (2016-2018) інтегрувалася з програмою Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie actions Green and Gray in Europe: Elderly  Living   in   Urban   Areas – GRAGE – No645706

Вітчизняні наукові проекти:

Розробник Концепції промоції туристичного іміджу України (2008), Проєкту Державної програми розвитку туризму й курортів 2011-2015 (2009-2010), проєктів з просторового аналізу розвитку туризму у Полтавській, Донецькій, Луганській та Закарпатський областях (2010-2011) Наукового центру Розвитку Туризму України. Керівник досліджень за науковою темою «Роль рекреаційної та туристичної діяльності  у покращенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталості» (2016-2018) та «Індикаторний аналіз сталого розвитку в Україні (2019-2021) кафедри країнознавства та туризму КНУТШ.

Основний напрямок наукових досліджень:

Геоглобалістика, географічне країнознавство, стратегічна географія, геопросторове управління, сталість і розвиток, методи досліджень, менеджмент туризму, туристична політика.

Підготовка наукових кадрів:

Досвід керівництва бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами за освітніми програмами Туризм, Політична географія та геополітика, Геоглобалістика та географічне країнознавство та чотирма успішно захищеними кандидатами наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.

Публікації:

Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, підручників Туризмознавство (2008), Менеджменту туризму (2010), навчальних посібників у співавторстві Країнознавство: основи теорії (2009), Географія світового господарства (2012), Країнознавство (2015), Організація екскурсійних послуг (2018) Країнознавство: країни-лідери туризму (2019).

Вибрані публікації за останні роки:

  • Paska M., Konokh A., Kiptenko V., Bodnar S. (2021) The Influence of the Third Party Organizations Activities on the Efficiency of the Tourism Services Market Entities, in The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries. The Impact of New Technologies and Entrepreneurship on Business Development by  Alareeni, Bahaaeddin, Hamdan, Allam, Elgedawy, Islam (Eds.). Springer; 731-741. URL: https://www.springer.com/gp/book/9783030692209
  • Kiptenko V. (2020)  Geoglobalistics: the course book. Kyiv, Alfa-PIK Publishing House.
  • Khilchevska I., Kiptenko V. (2019) Ukraine’s path through Millennium to Sustainable development goals in 30 years: transition, lessons and perspectives. University of National and World Economy. Sofia. Bulgaria. – 2019. – P.422-430
  • Kiptenko V.K. (2019) From global to Local: Feasibility of the Indicator Analysis of the Sustainable Development in Ukraine. World Science 3(43). Vol.1., 36-39. DOI: 10.31435/rsglobal_ws/31032019/6403
  • Kiptenko V., Malynovska O. New Media and Travel and Tourism Consumer Habits: Case of Ukraine. Topical problems of modern science, Vol.3, 9-12.
  • Kiptenko V. (2017) Globalization: the geographical nexus. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. 1-2 (66-67), 37-41. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.4
  • Doan P., Kiptenko V. (2017) The Geopolitical Trial of Tourism in Modern Ukraine in Tourism and Geopolitics: Issues and Concepts from Central and Eastern Europe. Ed.by Derek Hall. CABI International, 71-88. URL: https://www.cabi.org/bookshop/book/9781780647616/
  • Malska M., Rutynskiy M., Zan’ko Y., Zinko J., Lyubitseva O., Kiptenko V. (2017) Geography of Tourism of Ukraine in The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. Ed.by Wyrzykowski J., Widawski K. et.al. Second Edition. Wroclaw, Poland, Springer, 509-551. DOI: 10.1007/978-3-319-42205-3_13
  • Kiptenko V., Doan P. (2015). Destination Ukraine: Tourism Litmus of the transition in Tourism in the Green Economy Ed. by Maharaj Vijay Reddy and Keith Wilkens. Routledge, UK, 210-224. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/destination-ukraine-tourism-litmus-transition-green-economy-viktoriya-kiptenko-pavlo-doan/e/10.4324/9781315885681-22

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Geoglobalistics/ Геоглобалістика», «Geospatial Governance/ Геопросторове управління», «Sustainable Development: conceptual and indicator analysis/ Сталий розвиток: концептуальний та індикаторний аналіз», «Glocalization: contextual analysis of socio-spatial transformations/ Глокалізація: контектсnний аналіз соціо-просторових трансформацій», «Geography of Informational Transformation of the World System/ географія інформаційної трансформації світосистеми», «Geography of Informational Society/Географія інформаційного суспільства», «Стратегічна географія», «Географія глобальних проблем людства», «Країни світу: макро-та мезо-структури країноустрою», «Сталий розвиток міст та регіонів»– за напрямами соціальна та економічна географія, політична географія та геоглобалістика бакалаврату та магістратури; «Методи досліджень в туризмі», «Менеджмент туризму», «Туристична політика», «Управління сталим розвитком туризму», «Якісні методи в дослідженнях туризму», «Управління міжнародними проєктами в туризмі» – за напрямом туризм бакалаврату, магістратури та підготовки PhD.

Гарант науково- освітньої програми «Geoglobalistics and Regional Studies/ Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Представник науково-освітньої програми «Географічне країнознавство та геоглобалістика/ Geoglobalistics and Regional Studies» у Консорціумі глобальних досліджень (Global Studies Consortium), член Асоціації регіональних досліджень (Regional Studies Association), модератор віртуальних лабораторій GeoMir https://www.facebook.com/UGeoMir та «ВТІЦ Віртуальна проєкція» https://www.facebook.com/virtualTIC

Наукові та державні відзнаки:

Медаль «За працю і звитягу» (2006), грамота Державної служби туризму і курортів та Наукового центру розвитку туризму (2009), Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017), Подяка Київського міського голови (2020), Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020)

Володіння іноземними мовами: англійська (В2-С1); російська, польська – вільно; іспанська, французька – читаю, перекладаю зі словником.