Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Довгань (Корома) Наталія Степанівна

Економіко-географ, кандидат географічних наук 
асистент кафедри країнознавства та туризму

Науковий профіль:

Освіта:

У 2009 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” та здобула кваліфікацію магістра з країнознавства та міжнародних досліджень, менеджера освіти, викладача.
2009–2011 рр. – аспірантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський університет імені Т.Г. Шевченка (захищена кандидатська дисертація на тему «Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси », 2012 р.)

 

Підвищення кваліфікації:

2019 р. – пройшла стажування в рамках Українських курсів по Вивченню Системи Амадеус.

2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР». Програма розроблена у співпраці: Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) та ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України», Україна.

2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Розробка м’яких проєктів для дотаційного фінансування: практичні інструменти ». Програма розроблена у співпраці: Фундація Central European Academy Studies and Certifications
(CEASC) та ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України», Україна. Під патронатом: Університету Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь, Польща.

2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності». Програма розроблена у співпраці: Фундація Central European Academy Studies and
Certifications (CEASC) та ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» (АПМУ), Україна.

2020 р. – стажування в Інституті Географії НАН України (10.02.2020 р.–10.03.2020 р.).

2021 р. – курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU TEACH WEEK».

2021 р. – курс тренінгів з опанування сучасними інструментами та програмами інтерактивної візуалізації даних, курс розроблений ICenter КНУ
імені Тараса Шевченка.

2022 р. – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU TEACH WEEK». Курс розроблений UGEN НМЦОНП відділ забезпеченості якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка. Лютий 2022 р. (0,5 кредит ECTS, Виданий 07 лютого 2022 р.)

2022 р. – Успішно завершила навчальний курс «TECH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP», який включає такі теми: 1. Тренди у сфері Life Science. 2. Accessibility Testing, досвід створення інклюзивних продуктів. 3. English in IT: Myths and Reality. 4. Cybersecurity education -trends and focus. 5. Ненасильницька комунікація (комунікація порозуміння). Тривалість – 10 год. Організатори: SoftServe. Дати проведення: 07 липня – 04 серпня 2022 р., м. Львів. Сертифікат: TM № 2022/00361.

2022 р. – Участь у програмі KNU Educator’s week by Genesis для викладачів КНУ імені Тараса Шевченка, тривалість навчання 30 годин, період навчання 25.07.2022 – 05.08.2022. 

2022 р. – Участь у Редакторській школі від Європейської асоціації редакторів наукової періодики (EASE Editorial School for Journal Editors, 2022). Отримала сертифікат про успішне завершення тестування (November, 26, 2022)

2022 р. – Пройшла навчання за програмою підвищення  кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та  змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що  забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Організатори навчання: Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої і фахової передвищої освіти. Форма навчання – дистанційна.  Обсяг програми – 0,2 кредита ЄКТС (8 годин). Дати проходження 20 – 21 грудня 2022 р. Досягнуті результати навчання: здатність розробляти та змістовно наповнювати програми вибіркових дисциплін; здатність проєктувати та формулювати результати навчання. Сертифікат СС 38282994/5411-22

2022 р. – Успішно завершила навчальний тренінг «Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри». Тривалість –  2 год. Організатори: SoftServe. Дати проведення: 22 грудня 2022 р., м. Львів. Сертифікат: TM №2022/02599.

2023 р. –  Прослухала онлайн-семінар з підвищення кваліфікації на тему: «Проходження через виклики: надрукувати у SCOPUS та WED of SCIENCE безоплатно», УкрІНТЕІ, (2 акад. год), 27 червня 2023 р.

2023 р. –  Взяла участь у конференції від ІТ-компанії Genesis “Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу” (6 год), 03 червня 2023 р.

2023 р. –  Взявла участь у Підсумковій конференції проєкту «ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЧЕРЕЗ ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТА КРЕАТИВНІСТЬ: ПОШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ» (4 години), що відбулася на базі Запорізького національного університету в рамках проєкту № 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні»/ Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine (DIRUT) за підтримки Програми Еразмус + Європейського Союзу, напрям Жан Моне (16-17 листопада 2023 р., Запоріжжя, Україна).

2023 р. –  Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації «ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КУРАТОРОМ ЗВО ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ», (10.01.24 – 22.01.24), 30 годин (1 кредит ЄКТС), Обліковий  запис KU 02070944/000070-24? 22 csxyz 2024 р.

 

Досвід роботи:

Працює в Університеті з 2011 року.

2011–2016 рр. працювала на посаді спеціаліста І категорії лабораторії географічної інформації та туризму.

2012–2014 рр. мала погодинне педагогічне навантаження на кафедрі країнознавства та туризму, де читала дисципліни на ОР «Бакалавр» та «Магістр» для спеціальностей «Країнознавство та міжнародні дослідження» та «Політична географія та геополітика».

2016–2017 рр. працювала на посаді інженера теми 16 БП 050-02 «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій» НДС «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету

2017–2018 рр. працювала на посаді фахівця ІІ категорії кафедри країнознавства та туризму.

2018 р. прийнята на 0,15 посадового окладу на посаду асистента кафедри країнознавства та туризму, виконуючи педагогічне навантаження.

2019 р. прийнята на 0,3 посадового окладу на посаду асистента кафедри країнознавства та туризму.

З 2020 р. – асистент кафедри країнознавства та туризму.
Викладає курси: для студентів ОС Бакалавр спеціальності 242 Туризм – «Туристичне країнознавство», «Туристичне краєзнавство», спеціальності 106 Географія «Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне позиціонування» (спеціалізація «Політична географія та геополітика»), «Географічне країнознавство та краєзнавство»; для студентів ОС Магістр спеціальності 106 Географія «Теорія геополітики», «Країни світу: геополітичні та геоекономічні трансформації».

 

Основний напрямок наукових досліджень:

політична географія та геополітика, країнознавчі дослідження, територіально-політична організація суспільства, урбаністика, туристичне країнознавство, сільський та зелений туризм

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

 1. Корома Н. (2019) Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму в постсоціалістичних містах. // Географія та туризм. Київ, 2019, Вип. 50, с. 127-131 http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk50/v50.pdf
 2. Корома Н. (2022) Туристичне країнознавство: методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для здобувачів ОР Бакалавр спеціальності 242 «Туризм»). К.: «Альфа-ПІК», 2022. – 34 с. https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/05/mr_turystychne-krayinoznavstvo_2022-new.pdf
 3. Корома Н.С. (2022) Туризм та рекреація в сільській місцевості: проблема кластерного підходу // Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів / [Ред. Кол.: О.Г. Шевченко (гол. Ред.), Уліганець С.І. (заступник гол. Ред.) та ін.] – 2022. – Вип. 2 (2). – 72 с. – с. 11-18. DOI: 10.17721/2786-4561.2022.2.2-2/13
 4. Koroma N., Tarabarova I. (2022) Cluster cooperation of rural tourism participants as a mechanism of adaptation to modern challenges (example of western regions of Ukraine) стаття Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Географія. № 3-4 (84-85), 2022, c. 25-29. DOI: 10.17721/1728-2721.2022.84.4
 5. Сировець С.Ю., Михайленко Т.І., Корома Н. (2023) Навчально-методичний комплекс «Інформаційні технології в туризмі». К.: «Альфа-ПІК», 2022. – 40 с. https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/11/metodychka-informaczijni-tehnologiyi-koroma-myhajlenkosyrovecz.pdf

За останні 5 років брала участь у таких наукових конференціях з проблем розвитку туризму:

 1. Корома Н.С. (2019) Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму в постсоціалістичних містах // Географія та туризм // За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду», (30 травня 2019 року, м. Київ), 2019, Вип. 50, с. 127-131 http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk50/v50.pdf
 2. Корома Н.С. (2021) Нові туристичні тенденції, як можливості для розвтку туристичної галузі // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Туризм і рекреація: наука, освіта, практика», 27 квітня 2021р., м. Мукачево. – с. 108-111.
 3. Корома Н.С. (2021) Рекреаційний потенціал території: пошук нових моделей територіального управління // Шості Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15-17 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2021. 235 с. 1 електр. опт. диск (СD-R), с. 203-205.
 4. Корома Н.С. (2021) Стратегія сталого розвитку туристичних ресурсів // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука,  практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної  конференції (27-29 жовтня 2021 р.). Львів: ЛТЕУ, 2021. 202 с., с. 95-98.
 5. Корома Н.С. (2021) Переосмислення успіху туризму для сталого зростання // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 жовтня 2021 року, м. Мукачево) / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021.– 122 с. С. 94-97.
 6. Uliganets S., Syrovets S. Koroma N. (2021) Anti-epidemic measures in the context of global efforts against the COVID-19 pandemic // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (в рамках реалізації проекту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. 694 с. C.646-649.
 7. Koroma N. (2022) Rural Tourism of Ukraine in the Conditions of War // Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості : Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–14 жовтня 2022 року) / за ред. А.В. Череп, Н.С. Венгерської. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 185 с., с. 11-13.
 8. Корома Н. (2023) Пріоритетні напрями рекреаційної діяльності в сільській місцевості як потреба часу // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2023 р.) / За ред. М. Барна, Й. Раковська. Львів: ЛТЕУ, 2023. 210 с., с.78-81.
 9. Корома Н. (2023) Відновлення замкового туризму: сучасні акценти // Замки та палаци в туризмі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2023 р.) – К.: ТОВ »Геопринт», 2023. – 208 с., с.115-117.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

В 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та здобула кваліфікацію магістра з країнознавства та міжнародних досліджень, менеджера освіти,викладача.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія на тему «Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України» (науковий керівник – проф. Яценко Б.П.).

 

З 2016 року відповідальний редактор Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія.

З грудня 2017 року виконує обов’язки Вченого секретаря Вченої ради географічного факультету.

 

Володіння іноземними мовами:   англійська.