Завідувач кафедри країнознавства та туризму

Любіцева Ольга Олександрівна

Завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор

Посилання на наукові профілі: 

Народилася в м. Мінськ. Закінчила кафедру економічної географії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю географ, економіко-географ, викладач і прийшла на географічний факультет працювати інженером науково-дослідного сектора.

Пізніше закінчила аспірантуру при кафедрі економічної і соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: “Територіальна організація галузевого комплексу сфери обслуговування (на прикладі автотехобслуговування в Українській РСР)” за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

З 1990 р. – завідувач навчально-методичної лабораторії геоінформації і туризму, асистент, доцент кафедри країнознавства і туризму. У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук на тему: “Геопросторова організація туристичного процесу” за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. З 2006 р. – завідувач кафедри країнознавства та туризму.

Наукові інтереси: соціальна географія, географія культури та релігії, географія послуг, географія та організація туризму, організація готельної справи, дослідження вітчизняного і світового туристичного ринку. Опублікувала особисто та в співавторстві понад 150 наукових і методичних праць, 4 монографії, 16 підручників і навчальних посібників.

Основні наукові праці: “Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)” (2002, 2006, 2009), “Методика розробки турів” (2003, 2007), “Туристичні ресурси України” (2007), “Географія релігій”(1998), “Паломництво та релігійний туризм” (2011), співавтор підручника для 10 класу загальноосвітньої школи “Економічна та соціальна географія світу” тощо.

Викладає курси: “Ринок туристичних послуг”, “Організація гостинності в туризмі”, “Туризмологія”, “Географія населення, культури та релігії” та ін.

Член експертної ради Державної Акредитаційної комісії України, член спеціалізованих вчених рад при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук вищої освіти України, Академії туризму України. Почесний працівник туризму України. Відмінник освіти України.