Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Шпарага Тетяна Іліодорівна

Соціо-економіко-географ, доцент кафедри країнознавства та туризму, кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народилася у місті Луцьку.

Випускниця Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки за спеціальністю географія та біологія. Працювала в інституті лаборантом, асистентом, старшим викладачем. Закінчила аспірантуру Київського інституту народного господарства.

У 1994 р. в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (спеціальність 11.00. 02 – економічна та соціальна географія) на тему «Територіальна організація сфери обслуговування Волинського обласного суспільно-географічного комплексу».

З 1995 р. докторант, а згодом старший науковий співробітник відділу проблем розвитку соціальної сфери Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

У 2000 р. прийнята на посаду доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2008 р. працює доцентом кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: економіка соціальної сфери, географія послуг, організація готельної та ресторанної справи, економіка музейної справи, міжнародний туризм.

Опублікувала особисто та в співавторстві понад 70 наукових і методичних праць.

Основні наукові праці: «Єврорегіон Буг: Волинська область»: монографія (1997), «Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.»: монографія (2000), «Соціальна сфера в умовах трансформації економіки»: монографія (2000), «Економіка соціально-культурної сфери»: економічна енциклопедія у 3-х т (2000), «Світовий ринок товарів та послуг»: підручник у 2-х ч. (2006), «Географія світового господарства»: підручник (2011).

Викладає курси: «Міжнародний туризм», «Міжнародні організації в туризмі», «Технологія готельної та ресторанної справи», «Географія послуг» та ін.