Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Стафійчук Валентин Іванович

Економіко-географ, країнознавець
Доцент кафедри країнознавства та туризму, кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народився 5 червня 1970 р. у с. Пояски Олевського району Житомирської області.

У 1985-1989 рр. – студент Коростишівського педагогічного училища.

У 1994 р. закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за фахом географ, спеціаліст зовнішньоекономічних зв’язків, викладач.

З 1994 р. – інженер, завідувач лабораторією геоінформації і туризму, асистент кафедри країнознавства і туризму (з 1999 р.)

У 1995-1998 рр. – аспірант Київського університету імені Тараса Шевченка.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – д.г.н, проф. Б.П.Яценко).

З 2006 р. – доцент кафедри країнознавства і туризму.

Наукові інтереси: політична географія і геополітика, економічна і соціальна географія зарубіжних країн, туристичні ресурси України і світу.

Автор близько 50 наукових праць, зокрема навчальних посібників «Рекреалогія», «Політична географія та геополітика», «Туристичні ресурси України», «Туристичні ресурси світу».

Читає курси: «Політична географія», «Рекреалогія», «Стратегія глобального та регіонального розвитку», «Актуальні проблеми політичної географії», «Туристичне країнознавство», «Туристичні ринки світу».