Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Стафійчук Валентин Іванович

Доцент кафедри країнознавства та туризму, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

1989–1994 – вища, географічний факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка; кваліфікація: географ, спеціаліст зовнішньоекономічних зв’язків, викладач.

1985–1989 – Коростишівське педагогічне училище ім. Івана Франка; кваліфікація: вчитель праці та креслення в 4-8 класах

 

 

Науковий ступінь: 

1999 – кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи» (науковий керівник – доктор географічних наук, професор Б. П. Яценко)

 

 

Посада: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2004–донині – доцент кафедри країнознавства і туризму;

1998–2004 – асистент кафедри країнознавства і туризму;

1994–1995 – завідувач лабораторією геоінформації і туризму;

1994 – інженер кафедри країнознавства і туризму

Київський національний університет культур і мистецтв (за сумісництвом):

1999–2014 – доцент кафедри міжнародного туризму

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни: 

«Політична географія», «Політична географія країн Латинської Америки», «Туристичне країнознавство», «Історико-географічні основи формування політичної карти світу», «Рекреаційна географія», «Рекреалогія», «Музеї світу», «Економічна та соціальна географія зарубіжних країн» (ОС Бакалавр); «Геоконфліктологія», «Географія нерівності та геоконфліктологія», «Глобальна політична географія», «Сецесіонізм та сучасні протестні рухи» (ОС Магістр)

 

Наукові інтереси: 

політична географія і геополітика, країнознавство, геоконфліктологія, рекреаційна географія, туристичне країнознавство

 

Стажування: 

2023 – «Світ у війнах», Культурний проєкт, м. Київ

2021 – KNU TEACH WEEK, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

2020 – «Ефективні методики викладання у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики», Університет природничих наук, м. Люблін, Польща

У якості керівника маршрутних практик та самостійно відвідав 50 держав світу, у т. ч. Грецію, Австрію, Нідерланди, Албанію, Чорногорію, Естонію, Норвеґію, Францію, Італію, Туніс, Камбоджу, Індію, Таїланд, Шрі-Ланку, Йорданію тощо.

 

 

Публікації: 

Автор та співавтор приблизно 150 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. підручників  і навчальних посібників «Рекреалогія» (2006, 2016, 2017, 2020), «Туристичні ресурси України» (2007), «Політична географія і геополітика» (2007), «Країнознавство: країни-лідери туризму» (2008), «Туристичне країнознавство» (2009, 2016, 2019, 2021), «Географічне країнознавство» (2015), «Політична географія світу» (2016, 2019).

 

Вибрані публікації за останні роки:: 

 • Стафійчук В. Україно-російський товарообіг: політико- та економіко-географічні аспекти взаємодії з окупантом. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: зб. тез допов. Міжн. наук.-практ. конф. Полтава: ЦФЕНД, 2017. С. 27-29
 • Стафійчук В. Сучасне регіональне політико-географічне положення України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія: наук. збірник.  2017. №3(68)/4(69). С.139-144.
 • Стафійчук В. Політична географія світу: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 308 с.
 • Стафійчук В. Геоконфліктологія: навч.-метод. компл. Київ: Видавництво «Альфа-ПІК», 2019. 50 с.
 • Малиновська О., Стафійчук В. Туристичні кластери та їх використання в туризмі. Topical aspects of modern science and practice: Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Frankfurt am Main, 2020. P. 338-341. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.I
 • Стафійчук В. Рекреалогія: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 428 с.
 • Стафійчук В. Рейтинг пріоритетності держав світу відповідно до національних інтересів України. Економічна та соціальна географія. 2020. Вип. 84. С. 13-22. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2020.84.13-22
 • Стафійчук В., Малиновська О. Туристичне країнознавство: навч. посіб. у 4-х томах. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.
 • Afanasiev, I., Ustymenko, L., Malynovska, O., Stafiichuk, V. & Bulhakova, N. Topical Symbols of Kyiv as a Tourism Brand. Linguistics and Culture Review. 2021. 5(S4). P. 1238-1251. DOI: https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1759
 • Малиновська О. Стафійчук В. Торговельно-економічне та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття. Східний світ. 2022. №4. С. 235-246. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.235
 • Брайчевський Ю., Стафійчук В. Корейська та російсько-українська війни: геополітичні паралелі. Республіка Корея: країнознавчі студії: зб. матеріалів наук.-прак. круглого столу. Київ: «Альфа-ПІК» 2023. С. 27-30. https://geo.knu.ua/biblioteka/naukovi_publikacii/