Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Сировець Сергій Юрійович

Економіко-географ
Кандидат географічних наук
Доцент кафедри країнознавства та туризму

Посилання на наукові профілі: 

Народився 21 грудня 1984 року в м. Києві.

У 2007 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” та здобув кваліфікацію магістра міжнародного туризму, менеджера освіти, викладача.

З 2007 р. здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності Столичного суспільно-географічного району».

З вересня 2011 р. – асистент кафедри країнознавства та туризму.

Основні наукові інтереси: економічна і соціальна географія зарубіжних країн, географія туризму, розвиток туризму в Україні.

Основні наукові праці: опублікував особисто і у співавторстві 15 наукових статей.