Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Винниченко Ігор Іванович

Доцент, кандидат географічних наук,
 історико-географ, етно-географ, туризмознавець

Науковий профіль:

Освіта:

1974 – 1979 рр. – студент Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, кафедра фізичної географії

1980-1983 рр. – аспірант Відділення географії Інституту геофізики імені С.І.Субботіна АН УРСР

1997-2000 рр.– докторант географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Досвід роботи:

1979 -1980 рр.  – інструктор з туризму турбази «Пуща-Водиця» (м.Київ)

1983-1985 рр. – викладач географії в київських технікумах (міського електротранспорту та електронних приладів)

1985-1987 рр. – інженер палеогеографічної партії Інституту геологічних наук АН УРСР

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Ландшафтні основи раціонального землекористування в ерозійнонебезпечних районах (на прикладі Вінницької області)»

1987-1990 рр. – асистент кафедри фізичної географії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

1990-1994 рр. – асистент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1994-1997 рр. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1997-2000 рр. – докторант географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2000 р. – дотепер – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Підвищення кваліфікації:

– 2015 – фахове стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті ім.Михайла Коцюбинського (кафедра географії)

– 2019 – фахове стажування у Національному авіаційному університеті (кафедра  країнознавства та туризму Факультету міжнародних відносин)

– 2023 р.  – фахове стажування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (кафедра туризму та готельно-ресторанного господарства)


Викладає навчальні дисципліни:

на географічному факультеті: «Туристське краєзнавство з основами безпеки в туризмі», «Безпека в туризмі та туристські формальності», «Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві», «Стандартизація та сертифікація в туризмі та курортній справі», «Ризики в туризмі», «Інноваційна діяльність в туризмі»;

на історичному факультеті: «Страхування й безпека в туризмі».


Гарант магістерської освітньої програми «Туризм» (заочне відділення)

 

Сфера наукових інтересів:

географія та історія закордонного українства, національних меншин в Україні, історія, потенціал та розвиток вітчизняного і зарубіжного туризму

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 240 наукових та навчально-методичних праць, у тому: 9 монографій (7 одноосібних), 5 підручників та навчальних посібників, три публікації, індексовані в науково-метричних базах SCOPUS та WEB of SCIENCE:

 

Основні праці:
 • Українці в державах колишнього СРСР: Історико-географічний нарис. — Ж., 1992.
 • Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання. — К., 1994.
 • Українці Берестейщини, Підляшшя й Холмщини в першій половині XX ст. — К., 1997.
 • Українці в Санкт-Петербурзі. — К., 2002.
 • Середовище турбізнесу. Навч. посібник. — К.,2006.
 • Туристичне країнознавство: країни лідери туризму. Навч. посібник. — К.,2008 (у співавторстві)
 • Німці в історії Київського університету (XIX — перша половина XX ст.). — К., 2009 (у співавторстві).
 • Німці в Україні. Біо-бібліографічний довідник. — К., 2011.
 • Грецькі адреси Києва. — К., 2017.
 • Чернівецька область (серія «Україна невідома»). — К., 2020 (у співавторстві)
 • Грецькі адреси Одеси та регіону. — Греція, 2021.

Підготовка наукових кадрів:

Під керівництвом Винниченка І. підготовлено та захищено 1 кандидатську дисертацію:

2002 р. – Малиновська О. «Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України»

 

Громадська діяльність:

Директор (від 1996 р.) громадської організації Інститут досліджень діаспори (https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_досліджень_діаспори).

Член робочих груп із розробки Стратегії розвитку туризму і курортів (2007) та Державної цільової програми розвитку туризму і курортів в Україні на період до 2022 року (2013), заступник Голови робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області до 2020 року (2015), член Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України (2015)

 

Наукові та державні відзнаки:

– 2002 р. – Подяка київського міського Голови 

– 2003 р. – Подяка Кабінету міністрів України

– 2007 р. – Почесна грамота Міністерства закордонних справ України

– 2019 р. – Грамота Національної академії педагогічних наук України 

 

Володіння іноземними мовами:

Англійська – А1, польська, словацька, чеська – розумію, спілкуюся