Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Винниченко Ігор Іванович

Кандидат географічних наук, доцент,
етно-географ, історико-географ

Народився 6 червня 1957 р. у с.Скоморохи Житомирського району Житомирської обл.

У 1979 р. закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (кафедра фізичної географії) і упродовж року працював інструктором з туризму турбази “Пуща-Водиця”.

У 1980 – 1983 рр. – аспірант Відділення географії Інституту геофізики АН УРСР. Згодом викладав географію в київських технікумах електронних приладів та міського електротранспорту, працював інженером палеогеографічної партії Інституту геологічних наук АН УРСР. Від 1987 р. – асистент кафедри фізичної географії Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, того ж року захистив дисертацію “Ландшафтні основи раціонального землекористування в ерозійно-небезпечних районах (на прикладі Вінницької області)”. З 1990 р. – асистент кафедри країнознавства і туризму, від 1994 р. – доцент.

З 1995 р. – співробітник лабораторії Східноєвропейських досліджень Іллінойського університету (США), від 1996 р.– директор громадської організації Інститут досліджень діаспори. Член Республіканської асоціації українознавців (1990), Всеукраїнської спілки краєзнавців (1990), Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців (2011), дійсний член Українського географічного товариства (1981).

Читає курси: “Спеціалізовані туристські ринки”, “Туристське краєзнавство”, “Основи наукових досліджень”, “Етногеографія/етнополітика”, “Історія туризму”.

Наукові інтереси: етногенний та воєнний туризм, історія і географія закордонного українства, національних меншин в Україні, розвиток вітчизняного та міжнародного туризму.

Автор та співавтор понад 130 наукових публікацій, у т.ч. монографій “Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис” (1992 р.), “Україна 1920 – 1980-х: депортації, заслання, вислання” (1994 р.), “Берестейщина, Підляшшя й Холмщина в першій половині XX століття” (1997 р.), „Українці в Санкт-Петербурзі” (2002 р.), “Німці в історії Київського університету (XIX – половина XX ст.)” (2009р, співавтор), “Німці в Україні” (2011 р.). Упорядкував більше 10 інформаційних каталогів та бібліографічних покажчиків.