Кафедра метеорології та кліматології

Про кафедру

Web: meteo.univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 521-32-86
E-mail: kafedrameteorology@gmail.com

Кафедра метеорології та кліматології здійснює підготовку фахівців-метеорологів наступних освітніх ступенів:

 • Бакалавр (Галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 103 – Науки про Землю, за програмою «Метеорологія». Спеціалізації: «Загальна метеорологія», «Екологічна метеорологія»;
 • Магістр (Галузь знань 10 – Природничі науки спеціальність 103 – Науки про Землю, за програмою «Метеорологія». Спеціалізації: «Теоретична метеорологія»; «Прикладна метеорологія»;
 • Доктор філософії (Галузь знань 10 – Природничі науки спеціальність 103 – Науки про Землю, ОП «Науки про Землю»;
 • Докторів наук зі спеціальності 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Навчальний процес проводиться згідно затверджених освітніх програм, планів бакалаврської та магістерської підготовки, складених у відповідності до вимог Міністерства освіти та науки України і Департаменту з освіти та підготовки кадрів Секретаріату Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) та з урахуванням вимог роботодавців з метою уніфікації та підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки метеорологів.

Фахова підготовка студентів включає також різні види практик:
– бакалаври:
після ІІ семестру – Польова комплексна природничо-географічна та топогеодезична навчальна практика, тривалістю 6 тижнів (м. Київ, м. Канів, Канівський природний заповідник;
після IV семестру – Комплексна метеорологічна навчальна практика, тривалістю 5 тижнів, (м. Богуслав);
після V семестру – Зимова метеорологічна навчальна практика, тривалістю 2 тижні (смт. Ясіня, Рахівського району Закарпатської області);
після VІ семестру – Виробнича практика, тривалістю 4 тижні, у підрозділах ДСНС, в аеропортах та на авіаційних метеорологічних станціях, інших установах та організаціях;
– магістри:
після ІІ семестру – Виробнича практика, тривалістю 6 тижнів;
IV семестр – Асистентська практика, тривалістю 8 тижнів.

Випускники кафедри працевлаштовуються в:

 • ДСНС України,
 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища,
 • Міністерство оборони,
  Міністерство інфраструктури,
 • ДП «Український авіаційний метеорологічний центр»,
  Аеропорти,
 • Український гідрометеорологічний центр ДСНС,
  Аграрні компанії,
 • Всесвітню метеорологічну організацію,
 • Наукові установи в Україні та за кордоном,
 • Навчальні заклади МОН України,
 • Громадські екологічні організації,
 • Національний антарктичний центр,
 • Державне космічне агентство, інші установи та організації.

Нині на кафедрі працює 5 штатних викладачів:

доктор географічних наук, професор Сніжко С.І., доктор географічних наук, професор Шевченко О.Г., кандидат географічних наук, доцент Затула В.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент Олійник  Р.В., асистент Яценко Ю.В. 

З метою підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців до викладання на кафедрі через Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України залучаються провідні вчені Українського гідрометеорологічного інституту та інших наукових установ НАНУ. До реалізації освітніх програм залучаються викладачі інших факультетів та кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема факультету інформаційних технологій («Програмування», «Методи і технології аналізу великих масивів даних», «Методи обробки великих масивів даних»); кафедра геодезії та картографії («Застосування ГІС в гідрометеорології»).

Підвищенню якості освітнього процесу сприяє поєднання ґрунтовної теоретичної підготовки з практичним навчанням в синоптичній лабораторії кафедри. Навчальна синоптична лабораторія кафедри метеорології та кліматології оснащена сучасними персональними комп’ютерами  з спеціалізованим програмним забезпеченням  – «Автоматизоване робоче місце синоптика» (АРМ-синоптика) з системою доступу до серверу Українського Гідрометцентру Державної служби України з надзвичайних ситуацій для отримання, розкодування, аналізу та коригування поточних метеорологічних даних, формування архіву метеорологічної інформації, графічних побудов в  АРМ-синоптика. Комплекс АРМ-синоптика дозволяє забезпечити безперервне отримання поточної метеорологічної інформації з мережі метеорологічних станцій, автоматизувати технологію обробки і представлення метеорологічних даних, ознайомитися з метеорологічною інформацією будь-якого регіону, прогнозами синоптичної ситуації.

Викладачі та співробітники кафедри беруть участь у виконанні державних наукових програм та міжнародних проектів.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: дослідження зміни клімату в Україні, оцінка впливу зміни клімату на водні ресурси, урбометеорологічні та біометеорологічні дослідження, оцінка впливу метеорологічних чинників на забруднення атмосферного повітря, агрометеорологічні дослідження.

На кафедрі постійно відбувається оновлення навчально-методичної бази, навчальних планів, розробка нових навчальних курсів, підготовка посібників та підручників тощо. Впроваджено викладання окремих навчальних курсів для магістрів англійською мовою, «Atmospheric Chemistry and Climate Change» (проф. С. І. Сніжко), “Urbometeorology” (проф. О. Г. Шевченко). Співробітниками кафедри підготовлено та опубліковано підручники: Сніжко С., Паламарчук Л., Затула В. «Метеорологія», Прусов В., Сніжко С. «Динамічна метеорологія», Прусов В., Сніжко С. «Математичне моделювання атмосферних процесів», Паламарчук Л., Шевченко О. «Метеорологічні прилади та вимірювання», Затула В. «Оптичні явища в атмосфері», Шевченко О., Сніжко С., Вітренко А. «Економічна метеорологія», Олійник Р., Сніжко С. «Хімія атмосферних аерозолів», тощо.

У 2019 р. в рамках проекту ECOIMPACT європейської програми ЕРАЗМУС+, який реалізовувався кафедрою, було створено сучасний мультимедійний клас, який оснащено мультимедійним проектором, екраном для презентацій, сучасними комп’ютерами та безпровідною WI-FI мережею. Також було закуплено 2 автоматизовані метеорологічні станції IT-Lynх та VAISALA, З мультимедійного класу студенти мають доступ до сервера навчальної синоптичної лабораторії, що дає можливість проводити аналіз синоптичних карт, супутникових знімків та підготовки прогнозу погоди в навчальних цілях.

Міжнародне співробітництво кафедри.

Кафедра співпрацює з колегами з інших країн світу, зокрема, з Потсдамського університету та Потсдамського інституту дослідження впливу клімату (Німеччина), Дослідницького центру з біометеорології Німецької служби погоди (Deutsche Wetterdienst), Фінського метеорологічного інституту та Гельсінського університету (Фінляндія), Датського технологічного університету (Данія), Кейптаунського університету (Південно-Африканська Республіка). Разом з вченими цих університетів виконуються міжнародні проекти, публікуються результати спільних досліджень.

Викладачі кафедри запрошуються для викладання та наукових досліджень у зарубіжні університети: проф.С.І.Сніжко – Потсдамський університет (2021, 2013, 2006 рр.), Кембридзький університет (2008 р.), Вестфальський університет (1994–1995, 1999 рр.); проф.О.Г. Шевченко – Фрайбурзький університет, 2012, 2015 рр.).

Співробітники кафедри залучаються у якості експертів науково-дослідних робіт і міжнародних наукових проектів, які виконуються науковими установами НАН України:

2019–2021 рр. Проф Сніжко С.І. національний консультант проекту ООН з питань адаптації водного сектору до зміни клімату https://mepr.gov.ua/news/33450.html

Відзнаки та нагороди співробітників кафедри:
Наукові нагороди Німецького товариства академічних обмінів (DAAD):
– проф С.І. Сніжко – 2021, 2013, 2006, 1999, 1994 рр.
– проф. О.Г. Шевченко – 2021, 2015.
– аспіранти Ю.С. Дідовець, Є.І. Галицька – 2015р.
Грант Кабінету Міністрів України за програмою «100+100+100») доц. О.Г. Шевченко для проходження наукового стажування за кордоном, 2011 р.
Премія Президента України для молодих вчених – О.Г. Шевченко, 2013 р.

 • Подякою Міністерства освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність у 2020 р. нагороджено доц. О.Г. Шевченко
 • Відзнакою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовці кваліфікованих спеціалістів проф. С.І. Сніжка, 2019 р.
 • Визнано кращим викладачем географічного факультету 2018/2019 навчального року доц. О.Г. Шевченко
 • Присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України” проф. С.І. Сніжку у 2018 р.
 • Нагороджено нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський» доц. В.І. Затулу у 2018 р.
 • Нагороджено нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти України” проф. С.І. Сніжка, 2017 р.

Наукові здобутки студентів кафедри: 

 • Карєвіна Катерина – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю Науки про Землю (гідрометеорологія), диплом І ступеня, 2021 р.
 • Бездушна Ганна – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю Науки про Землю (гідрометеорологія), диплом ІІ ступеня, 2021 р.
 • Байдюк Тетяна – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю Науки про Землю (гідрометеорологія), диплом І ступеня, 2017 р.
 • Грантом Кабінету Міністрів України відзначено студентку кафедри Євгенію Галицьку для навчання в Інституті метеорології Лейпцігського університету (Німеччина), 2012 р.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 103 Наука про Землю

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Метеорологія»