Наукові відомості. Кафедра метеорології та кліматології

Навчальна синоптична лабораторія

23 березня 2006 р. під час святкування Всесвітнього метеорологічного дня за участю представників державних установ, виробничих організацій гідрометеорологічного профілю, викладачів та студентів відбулося відкриття навчальної синоптичної лабораторії кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лабораторія створена у зв’язку з необхідністю доведення рівня підготовки випускників кафедри метеорології та кліматології до вимог сьогодення шляхом проведення практичних занять студентів кафедри метеорології і кліматології з таких спецкурсів кафедри як «Синоптична метеорологія», «Авіаційна метеорологія», «Агрометеорологія», «Чисельні методи прогнозу погоди», «Статистичні методи обробки інформації», адаптації студентів метеорологів до виробничої діяльності синоптика шляхом досконалого опанування «Автоматизованим робочим місцем синоптика», яке використовується в Гідрометцентрі України та в синоптичних підрозділах метеорологічних служб аеропортів України.

НСЛ дозволяє проводити підготовку майбутніх синоптиків на високому сучасному рівні, навчати їх складати прогнози погоди на різні терміни і території з високим рівнем вірогідності.

Матеріально-технічна база навчальної синоптичної лабораторії: За НСЛ закріплюється приміщення для розміщення технічної бази та робочих місць співробітників лабораторії у приміщенні географічного факультету (просп. Глушкова, 2). Для роботи НСЛ надається необхідна техніка та комп’ютерне забезпечення, влаштовується постійний доступ до мережі «Інтернет».

Методична база навчальної синоптичної лабораторії: Методичною базою НСЛ є методичні вказівки та настанови Гідрометслужби України, Міністерства з надзвичайних ситуацій щодо складання прогнозу погоди, навчальні видання кафедри метеорології та кліматології. Навчально-методичною базою вивчення чисельних методів прогнозу погоди є підручник В.А.Прусова, С.І.Сніжка.

Основні завдання і напрямки роботи навчальної синоптичної лабораторії:

 1. Навчально-методичне забезпечення процедури складання прогнозів погоди на різні терміни і території з високим рівнем вірогідності.
 2. Адаптація студентів метеорологів до виробничої діяльності синоптика шляхом досконалого опанування «Автоматизованим робочим місцем синоптика», яке використовується в Гідрометцентрі України та в синоптичних підрозділах метеорологічних служб аеропортів України.
 3. Вивчення та використання основних чисельних моделей прогнозу погоди.
 4. Вивчення процедур отримання метеорологічної інформації із сервера Гідрометцентру України, інформаціїіз метеорологічних служб сусідніх країн та метеорологічних супутників.
 5. Побудова синоптичних карт (температура повітря, приведений до рівня морятиск, величина баричної тенденції, хмарність, вітер, опади, тумани, небезпечні явища в строк спостережень).
 6. Навчання метеорологічного забезпечення диспетчерської служби аеропортів ( створення карт METAR, розрахунок параметрів вітру, дальності видимості, хмарності нижнього шару, атмосферного тиску, температури та точки роси, стану злітно-посадочної смуги, небезпечних явищ, прогноз погоди по трасі польоту, підготовка кодованих прогнозів, прогнозів по аеродрому (прогноз на зліт, добовий прогноз по аеродрому, попередження по аеродрому, погодні умови по сектору, по маршруту (від 500 гПа до 1000 гПа), прогноз вітру та температури по висотах від 500 гПа до 1000 гПа).
 7. Практичні заняття з формування вихідного повідомлення про прогноз погоди та його розсилання користувачам.

Наукові керівники

Сніжко Сергій Іванович – доктор географічних наук, професор; завідувач кафедри метеорології та кліматології.

Затула Висиль Іванович – кандидат географічних наук, доцент.

Список публікацій викладачів кафедри за 2003 - 2012 рр.

Монографії:

 • Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Сніжко С.І. та ін. Географи Київського університету. «Обрії».-Київ: 2003.
 • Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Сніжко С.І. та ін. Географічному факультету 70 років. «Обрії».-Київ: 2003.
 • Волощук В.М., Бойченко С.Г., Щербань І.М. Клімат України. Вид-во Раєвського, Київ, 2003.
 • СніжкоС.І. Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем Київ:Ніка-Центр,2006.
 • Прусов В.А., Дорошенко А.Ю. Моделювання природних та техногенних процесів в атмосфері. Київ: Наукова думка, 2006.
 • СніжкоС.І., ЗатулаВ.І. Дослідження багаторічної динаміки вмісту газоаерозольних домішок атмосфери, які викликають потепління клімату, підкислення, утворення приземного озону та евтрофікацію поверхневих вод (на прикладі м.Києва).Охорона навколишнього середовища: Монографія /За ред. Я.Б.Олійника.– К.: Ніка-Центр, 2006.– С.
 • СніжкоС.І., ЗатулаВ.І. та ін. Особливості формування забруднення атмосферного повітря міст України. Географічні основи охорони навколишнього середовища: Монографія/Заред. Я.Б.Олійника.– К.: Ніка-Центр, 2006.– С.

Підручники:

 • Сніжко С.І., Прусов В.А. Динамічна метеорологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2009.
 • Затула В.І., Титаренко Л.М. Тлумачний словник з метеорології та кліматології. Черкаси: Вид. від.ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009, 76с.
 • Прусов В.А., Сніжко С.І. Математичне моделювання атмосферних процесів. К.: Ніка-Центр, 2005. – 496 с.

Навчальні посібники:

 • Кобзистий П.І., Щербань І.М. Основи синоптичної метеорології. Київ, Вид-во КНУ, 2006.
 • Воронов Г.С.,Паламарчук Л.В.Основи метеорології. ч. ІІ. ВПУ КНУ, 2004.
 • Сніжко С.І., Паламарчук Л.В., Щербань І.М. Гідрометеорологічний режим басейну Чорної Тиси. Київ, 2005.

Статті:

 • Закревський Д.В., Пелешенко В.І., СніжкоС.І., Шевчук І.О, СавицькийВ.М. Про гідрохімічний режим р. Ірша. Гідрологія, гідрохімія і Вип. етризація. – Київ:2003.
 • Сніжко С.І. Оцінка впливу донних осадів на формування гідрохімічної системи перехідного типу (Джагилгацька Вип.етризація моря. Гідрологія, гідрохімія і вип. етризація. – Київ:2003.
 • Сніжко С.І., Боднарчук Т.В. Аварії на продуктопроводах як причина забруднення поверхневих вод нафтопродуктами (на прикладі басейну Дністра). Гідрологія, гідрохімія і вип. етризація. Київ: 2003.
 • Сніжко С.І. Районування регіональної гідрохімічної макросистеми Житомирського Полісся. Вісник Київського університету. Серія географії. Київ:Вип.47.
 • Сніжко С.І. Хімічний склад води як системна категорія. Фізична географія та геоморфологія. –2003. Вип..44.
 • Сніжко С.І. Аналіз багаторічної динаміки водності р. Горинь як провідного фактора формування її гідрохімічного режиму. Картографія та вища школа. –2003. Вип.8.
 • Сніжко С.І. Роль хімічного складу атмосферних опадів у формуванні вертикальної структури регіональної гідрохімічної системи. Фізична географія та геоморфологія. –2003.Вип.45.
 • Schreiber H., Behrendt H., Snizhko S.Nutrient emissions from diffuse and point sources into the river Danube and its main tributaries for the period of 1998-2000. Results and problems.Diffuse pollution and basin management. –Dublin. – P178-288.
 • Паламарчук Л.В. Дослідження полів фронтальних опадівзадопомогою чисельногомоделювання. Гідрометеорологія та охорона навколишнього середовища – 2002, С. 151-156.
 • Паламарчук Л.В. Структура полів фронтальних хмар та опадів. Вісник КНУ серія Географія вип. 49, 2003,С. 28-34.
 • Затула В.І.,Август А.Л.Проблеми і перспективи комплексного використання мінеральної сировини на родовищах, що розробляються По бузьким феронікелевим заводомУмань: ПВКП «АЛМІ», 2003.
 • Затула В.І.Габінська Т.А.Сучасна демографічна ситуація в Комінтернівському районі Одеської області. Умань: ПВКП «АЛМІ», 2003.
 • Затула В.І.,Дарієнко Т.М. Міграції населення Черкаської області. Умань: ПВКП «АЛМІ», 2003.
 • Затула В.І., Ємець Л.І. Сучасні демографічні процеси в Кам’янському районі Черкаської області. Умань: ПВКП «АЛМІ», 2003.
 • Затула В.І., Миколайко В.П., Половка С.Г., Бабій Ю.О., Красноштан І.В. Дослідження еродованих ґрунтів Центрального Побужжя. Херсон: вид-во ХДУ, 2003.
 • Бойченко С.Г. Особливості трансформації природних фізико-географічних зон під впливом коливань клімату. ВГЛ «Обрії», 2003, вип. 44.
 • Бойченко С.Г. Особливості динаміки відносного вмісту метану в земній атмосфері. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка, сер. Географія, 2003, вип. 49.
 • Бойченко С.Г. Особливості динаміки вмісту закису азоту в земній атмосфері. Наук. Праці вип. НДГМІ, 2002, вип. 250.
 • Бойченко С.Г. О влиянии индекса климатической аномальностина рейтинг интенсивности катастрофических климатоэкологических событий на территории Украины. Матеріали міжнародної конференції «Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища–», ч.Одеса, 2003.
 • Бойченко С.Г., Волощук В.М. Вплив висоти місцевості над рівнем моря на метеорологічні поля відкритих ландшафтів України. Державна картографічна фабрика, 2003, вип. 8
 • Boychenko S Frequency of catastrophic phenomena in Ukraine under the influens of global warningWater Resources System-Hydrological Risk, Management and Development, IUGG 2003 AT Sapporo, IANS, Publ. No 281
 • Щербань І.М. Сильні снігопади в Україні. Вісник Київ ун-ту Географія вип. 49. 2003.
 • Волощук В.М., Скринник О.Я. Параметризація турбулентной диффузии газо-аэрозольной примеси в атмосфере на основе уравнения Фоккера-Планка. Наукові праці УкрНДГМІ. – 2002, вип. 250.
 • Прусов В.А., Балабух В.О. Дослідження небезпечних стихійних опадів в Україні у теплий період року. Екологія і ресурси № 5 – К.: 2003.
 • Talerko N. Mesoscale modelling of radioactive contamination formation in ukraine caused by the chernobyl accidentJournal of environmental radioactivity 2003 Talerko N. Reconstruction of I Radioactive Contamination of Ukraine Caused By the Chernobyl Accident Using Atmospheric Transport Modelling. Journal of Environmental Radioactivity, 2003.
 • Palamarchuk L. Numerical simulation in optimization of precipitation enhancement field experiment8th Weather Modification Conference, Morocco, 2003
 • Сніжко С.І., Паламарчук Л.В., Ясінський С.С. Дослідження мікроклімату окремих ландшафтних ареалів. Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. –К.: Обрії. – 2004. –Т. 2.– С. 66 – 68.
 • Сніжко С.І., Затула В.І., Скляренко Д.П. Динаміка газоаерозольного забруднення атмосфери. Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. –К.: Обрії. – 2004. –Т. 3.– С. 147-150.
 • Сніжко С.І., Купріков І.В., Боднарчук Т.В. Оцінка багаторічної мінливості стоку річок басейну верхнього Дністра. Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. –К.: Обрії. – 2004. –Т. 3 .– С.270 – 272.
 • Сніжко С.І. Катастрофічні паводки та їх роль у погіршенні якості води гірських річок. Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. –К.: Обрії. – 2004. –Т. 3 .– С. 273 – 274.
 • Сніжко С.І., Соловей Т.В., Соловей Н.В. Гідрохімічна характеристика підземних вод території м. Сокиряни Чернівецької області. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ Обрії. – 2004. – Т. 6 – с. 189-200.
 • Щербань І., Бабіченко В., Ніколаєва Н., Рудішина С. Дуже сильні снігопади в Україні за останнє двадцятиріччя. Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. –К.: Обрії. – 2004. –Т. 3 .– С. 301 – 303.
 • Кобзистий П.І., Мисник С.В. Динаміка антициклональної діяльності на території України. Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. –К.: Обрії. – 2004. –Т.3 .– С.307- 308.
 • Сніжко С.І. Еволюція уявлень про хімічний склад води як системну категорію. Фізична географія та геоморфологія. – К.: Обрії. – 2004. – С.74 – 78.
 • Сніжко С.І. Теорія і методи аналізу гідрохімічних систем. Наукові записки.– К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2004. С.75-83.
 • Snizhko S., Bodnarchuk T.Hydroecological effects of water management in the Ukrainian part of the Bug river basinBadaniageograficznewpoznawaniusrodowiska–Lublin:WydawnictwouniwersytetuMariiCurieSklodowskiej–2004. –P333-340.
 • Ромушкевич В.І., Паламарчук Л.В., Щербань І.М. До 110-річчя з дня народження В.П. Попова. Фіз. географія та геоморфологія, 2004 р.
 • PalamarchukL, PirnachA.,ShpygV.Numerial investigation of the inter Wave – rotor structure of frontal clouds at different stayes of their developmentIn:Proc. of the 14-th int. Conf. on Cloud and Precip., Bologna.р 1826-1836.
 • Prusov V.,Doroshenko A.Methods of efficient modeling and forecasting regional atmospheric processesProc. NATO Advanced Research Workshop «Advances in Air Pollution Modeling for Environmental Security», 8-12 May, 2004,
 • Borovetz, Bulgaria Затула В.І. Забруднення атмосферного повітря у Черкаській області. Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 3. – С. 31-34.
 • Затула В.І. Система розселення та сучасні демографічні процеси у Кам’янському районі Черкаської області. «Економічна і соціальна Географія». – 2003. – Вип. 54. – С. 95 – 103.
 • Talerko N. Mesoscale modelling of radioactive contamination formation in Ukraine caused by the Chornobil accident. «Journal of Environmental Radioactivity», v. 78, issue 3, p. 311 – 329 (March 2005).
 • I. Likhtarev, N. Talerko, N. Kuzmenko, I. Shedemenko, A. Bouville, N. Luckyanov, P. Voilleque. Reconstruction of I-|3| and Cs – 137 radioactive contamination in Ukraine caused by the Chornobil accident using atmospheric transport modelling. Report available at the site of National Cancer Institute (USA): http//dseg.cancer.gov/ radia. html.
 • Калініна І.В., Крученицький Г.М., Сніжко С.І. Вплив глобальних геофізичних факторів на загальний вміст озону над територією України. Метеорологія, кліматологія та гідрологія. Одеса, 2005р. вип. 49, С. 60 – 71
 • Калініна І.В. Кліматичні норми загального вмісту озону. В зб. Фізична географія та геоморфологія. Київ, 2005, вип. 48, с.257 – 263.
 • Тимофеев В.Е. Практика синоптического прогнозирования в украинской антарктической экспедиции. Український антарктичний журнал, N 2, 2004, с. 111-118.
 • Купріков І.В., Сніжко С.І. Вплив глобальних кліматичних змін на річковий стік (огляд та аналіз сучасних дослдіжень). Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. – 2005. Том 7.- С. 122-133.
 • Talerko N. Mesoscale model lingofradioactive contamination formation in Ukraine caused by the Chernobyl accident Journal of Environmental Radioactivity– 2005. – V78. – P311-329.
 • Талерко Н.Н., Гаргер Е. К. Опыт тестирования модели атмосферного переноса LEDI на основе натурных экспериментов и Чернобыльских данных. Препринт. НАН Украины, Институт проблем безопасности АЭС, 05-1. – K, 2005.с.
 • Талерко Н.Н. Комплекс моделей для оценки последствий атмосферных выбросов из АЭС в условиях неоднородных и нестационарных полей активности радионуклидов в воздухе. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2005. – Вип. 2. – С. 8-16.
 • Talerko N Reconstruction of Iradioactive contaminationin Ukrainecausedby the Chernobylac cidentusin gatmospherictran sport modelling Journal of Environmental Radioactivity. – 200- V- P. 343-362.
 • Сніжко С.І., Шевченко О.Г., Скляренко Д.П. Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря у м. Києві. Вісн. Київ. ун-ту. Серія географія. – 2005. – № 51. – С. 28-30.
 • Сніжко С.І., Шевченко О.Г., Скляренко Д.П. Аналіз повторюваності максимальних концентрацій забруднюючих домішок у атмосферному повітрі м. Києва у 2003 р. Фізична географія і геоморфологія. – 2005. – № 48. С. 34-38.
 • Сніжко С.І. Стійкі органічні речовини та їх вміст у компонентах навколишнього середовища. Планета без стійких органічних забруднювачів (СОЗ).-К.: Обрії, 2005, С. 135-143.
 • Prusov V.A., Doroshenko A.Y. Methods of efficient modeling and forecasting regional atmospheric processes. Advances in Air Pollution Modeling for Environmental Security–2005:Springer, Netherlands
 • Schreiber H, Behrendt H, Constantinescu L, Cvitanic I, Drumea D, Jabucar D, Juran S, Pataki B, Snishk S, Zessner М.Pointand diffusenutrientemissionsandloadsinthetransboundary Danube River Basin Large Rivers Vol, NArch Hydrobiol Suppl, 2005, 158/1-2, p
 • Snizhko S, Scherban’ I.,Kovalenko A .Temporary dynamics of the snow cover characteristics in Ukraine as a consequence of climatic changes // XXIII Conference of the Danubian countries on the hydrological bases of water management. Paper №on conference proceedings CD. – 7 p. (engl.). Belgrad, Snizhko S,Kuprikov I.Climate change and river runoff in UkraineXXIII conference of the Danubian countries on the hydrological bases of water management. Paper №on conference proceedings CD. – 6 p. (engl.). Belgrad.
 • Behrendt, L. T. Constantinescu, I. Cvitanic, D. Drumea, D. Jabucar, S. Juran, B. Pataki, H. Schreiber, S. Snishko und M. Zessner. Nдhrstoffeintrдge und -frachten im Flusssystem der Donau – Ergebnisse einer flussgebietsdifferenzierten ModellanalyseЦsterreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, Nr. 55/ 9-10, 200
 • Дмитренко В.П., Сніжко С.І. Концепція загальної прикладної екологічної метеорології та кліматології. Вісник Харківського університету. -2006. – №722. – С.90-97.
 • Ван Думий, Сніжко С.І. Сравнительная характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха крупных городов (на примере Пекина и Киева). Вісник Харківського університету. -2006. – №722. – С.59-66.
 • V. Prusov, A.Doroshenko, I. Farago, A. Havasi. On the numerical solution of the three-dimensional advection-diffusion equation. ТААРSD’2006, 15-18 June, 2006, Kyiv, Ukrainep641-647.
 • Сніжко С.І. Сучасна характеристика якості води української частини Дунаю. Гідрологія, гідрохімія, гідро екологія.-2006. – №.11 , -С. 34-40
 • Затула В.І., КошельТ.С. Метеорологічні умови утворення снігових лавин в Українських Карпатах. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Географія.– 2006.– Вип.– С.
 • Затула В.І., КошельТ.С. Снігові лавини Українських Карпат. Безпека життєдіяльності.– 2006.– №– С.
 • Затула В.І. Забруднення атмосферного повітря Києва. Безпека життєдіяльності.– 2006.– № Талерко Н.Н., Гаргер Е.К., Кузьменко А.Г., Шедеменко И.П. Применение мезомасштабной модели атмосферного переноса для оценки последствий запроектной аварии на АЭС. Проблеми безпеки атомних електростанцій іЧорнобиля, вип. (200), с.
 • Талерко Н.Н., Гаргер Е.К. Оценки первичного выброса из аварийного блока ЧАЭС с помощью моделирования атмосферного переноса Применение мезомасштабной модели атмосферного переноса для оценки последствий запроектной аварии на АЭС. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, вип. (200), с.
 • Калініна І.В., Крученицький Г.М., Скоробогатий Т.В. Дослідження можливості розрахунку кліматичних норм альбедо за даними супутникового зондування. В жур. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 2004р. вип. 253, С. – 120 – 131.
 • Сніжко С.І., Скриник О.А., Щербань І.М. Особливості тривалості вегетаційного періоду і періоду активної вегетації на території України (тенденції зміни внаслідок глобального потепління). Український гідрометеорологічний журнал.-2007-№ 2, Одеса, с. 119 – 128.
 • Скляренко Д.П., СніжкоС.І. Сучасні тенденції забруднення атмосферного повітря м. Києва. Гідрологія, гідрохімія, гідро – екологія. – К.: ВТЛ «Обрії». – 2007. – том 12 – с. 202 – 210
 • Затула В.І. Забруднення атмосферного повітря великих міст і промислових центрів України (на прикладі м.Києва). Наукові записки екологічної лабораторії Уманського державного педагогічного університету. Вип.– К.: Наук. світ, 2006.– С.
 • Паламарчук Л.В., Пірнач А.М., Шпиг В.М. Чисельне дослідження бароклинної та гідродинамічної нестійкості на різних стадіях розвитку фронтальних хмар. Наукові праці УкрНДМІ, 2006, вип.255.
 • Тимофєєв В., Петренко К.В., Гернега Н. Мінливість метеорологічного режиму в районі Антарктичного півострова в умовах сучасного потепління. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Географія.– 2007.– Вип.– С.
 • Шевченко О. Аналіз ролі метеорологічного потенціалу у формуванні забруднення атмосфери. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Географія.– 2007.– Вип.– С.
 • Дворецька І.В. Основні характеристики поля аерозолю над територією України. Вісник Харківського університету ім. М.В. Каразіна, 2007.- вип. 633, С. – 120 – 131. 0,8
 • Скриник О.А. Стан досліджень особливостей тривалості теплих періодів на Україні. Фізична географія та геоморфологія.- 2007. – вип. 52
 • Ромась Н.І., Косовець О.О. Формування хімічного складу атмосферних опадів на території України. Гідрологія, гідрохімія, гідро – екологія. – К.: ВТЛ «Обрії». – 2007. – том 12 – с. 172 – 181.
 • Шевченко О.Г. Основні джерела надходження забруднюючих речовин в атмосферу. Збірник наукових праць Військового інституту Київського Національного університету імені Тараса Шевченка – Випуск № 5, – К.: ВІКНУ, 2006, с.228–233.
 • Snizhko S., Scherban’ I.Extreme values of water reserves in snow cover in Ukrainian Carpathians XXІV Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management. –Bled, Slovenia: Slovenian National Committee for the IHP Unesco. -2008.Paper №18 on conference proceedings CD. – 7 p
 • Сніжко С., Пономарьова Є. Радіоактивність аерозолів атмосферного повітря в Україні в постчорнобильський період. Географія в інформаційному суспільстві. –К.: Обрії. – 2008. –Т. 1 .– С.52 – 56.
 • Сніжко С., Скриник O. Тенденції зміни часових границь і тривалості теплих періодів (з температурою більшою 5°С і 10°С) на Україні внаслідок глобального потепління. Географія в інформаційному суспільстві. –К.: Обрії. – 2008. –Т. 3.– С.41 – 43.
 • Сніжко С., Шевченко О. Порівняльний аналіз багаторічних тенденцій формування рівня забруднення атмосферного повітря у м.Києві та в інших містах України. Географія в інформаційному суспільстві. –К.: Обрії. – 2008. –Т. 3.– С.48 – 50.
 • Сніжко С., Коваленко А. Сніговий покрив як індикатор кліматичних змін в Україні. Географія в інформаційному суспільстві. –К.: Обрії. – 2008. –Т. 3.– С.50 – 52.
 • Сніжко С., Косовець – Скавронська О. Динаміка мінералізації атмосферних опадів на території України. Географія в інформаційному суспільстві. –К.: Обрії. – 2008. –Т. 3.– С.147 – 149.
 • Ліпінський В.М., Сніжко С.І., Осадчий В.І., Бабіченко В.І., Мартазінова В.Ф. Глобальні зміни клімату та їх прояв в Україні. Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук.праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. T. I. – С. 141–147.
 • Скляренко Д.П., Сніжко С.І. Сучасні тенденції забруднення атмосферного повітря м. Києва. Гідрологія, гідрохімія, гідро – екологія. – К.: ВТЛ «Обрії». – 2007. – том 12 – с. 202 – 210.
 • СніжкоС., Дворецька І. Динаміка атмосферного озону над територією України. Географія в інформаційному суспільстві. –К.: Обрії. – 2008. –Т. 3 .– С.16 – 17.
 • Олексієнко І.М., Затула В.І. Шкодочинність заморозків для сільського господарства України. Географія в ін формаційному суспільстві: Зб. наук. праць. У 4-х тт.– К.: ВГЛ “Обрії”, 2008.– Т.– С.
 • Затула В.І., Мисник С.В., Мусіна Р. Порівняльна характеристика активності циклонів та антициклонів на території України. Там же.С.–46.
 • КошельТ.С., ЗатулаВ.І. Дослідження синоптичних ситуацій, що пов’язані з утворенням снігових лавин в Українських Карпатах. Там же.– Т.III– С.
 • Затула В.І., Кулинич Я.В. Про зв’язність часових рядів хмарності у Києві та його передмісті. Там же.– Т.III– С.
 • ЗатулаВ.І. Наукові засади оцінки метеорологічної зумовленості забруднення атмосферного повітря. Географія та екологія: наука і освіта: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2008р., Умань / О.В.Тімець (ред. кол.).– Умань: СПД Сочінський, 2008.
 • Balabukh V. Development of new approaches to monitoring of dangerous precipitations and processes which cause them. CONFERENCEOFTHEDANUBIANCOUNTRIES,, Bled, Slovenia SosedkoM., Luk’yanets, Balabukh V.Forecast’s assessment of water content in Ukraine in the first half of XXI-th centuryXXIVth CONFERENCE OF THE DANUBIAN COUNTRIES, Bled, Slovenia
 • Балабух В.О. Інтенсивність синоптичних процесів, що зумовлюють стихійну кількість опадів у теплий період та її мінливість наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Міжвідомчий науковий збірник України. Метеорологія, кліматологія та гідрологія.-2008.-Вип.50.-С.130-135.
 • Сніжко С.І., Скриник О.А. Задача визначення дати стійкого переходу приземної температури повітря через певне фіксоване значення (аналіз методів). Український гідрометеорологічний журнал. – 2008. – № 3 – С.56-67
 • Сніжко С.І., Заболоцька Т.М., Скриник О.А. Особливості теплого і вегетаційних періодів в Україні: тенденції змін внаслідок глобального потепління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Сер. 4. Географія і сучасність. – 2008. – №14 – С. 34-38
 • Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення основних зернових культур в Україні. Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50. – Ч.2. – С.– 394.
 • Бабіченко В.М., Гущина Л.М., Ніколаєва Н.В., Щербань І.М. Зміни температури повітря в Україні наприкінці ХХ ст.. та на початку ХХІ ст.. за умов глобального потепління. Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук.праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. T. III. – С. 36-39.
 • Круківська А.В. Сучасні властивості і тенденції зміни агрогідрологічних ресурсів України. Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук.праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. T. III. – С. 66–68.
 • Шевченко О.Г., Сніжко С. І. Дослідження просторової структури забруднення атмосферного повітря м.Києва на основі комплексного статистичного аналізу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – 2008. – Том 14. – С.214-220.
 • Шевченко О.Г., Сніжко С. І. Вплив напрямку та швидкості вітру на рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва. Український гідрометеорологічний журнал. – 2008. – №3. С.33-38.
 • Щербань І.М. Сніговий покрив. Екологічна енциклопедія.- Т.ІІІ.- Київ: Всеукраїнська екологічна ліга, 2008. – 472 с.
 • Щербань І.М. Щільність снігового покривуЕкологічна енциклопедія.- Т.ІІІ.- Київ: Всеукраїнська екологічна ліга, 2008. – 472 с.
 • Паламарчук Л.В., КраковскаяС.В., Дюкель Г.А.Региональная модель (РЕМО) в изучении сильных осадков в КарпатахМетеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – вип.50, Ч.1, с.75
 • Паламарчук Л.В., Пірнач А.М., Шпиг В.М. Чисельне дослідження бароклинної та гідродинамічної нестійкості на різних стадіях розвитку фронтальних хмар. Наукові праці УкрНДГМІ, 2006, вип..255, с.70
 • Талерко Н.Н. Физические особенности и ограничения моделей атмосферного переноса радионуклидов для разных пространственно-временных масштабов. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, вип. 8, 2008.
 • Сніжко С.І., Косовець–Скавронська О.О. Динаміка вмісту мінеральних речовин у атмосферних опадах на території України. Гідрологія, гідрохімія і гідрокологія:Наук.збірник.––Т.15.–с.106
 • Тимофеев В.Е., Говоруха Л.С., Грищенко В.Ф.Изменение климата в районе Антарктического полуострова. Метеорологія, кліматологія і гідрологія, Одеса, Екологія с.
 • Tymofeyev V.E.Recent changes in the large-scale tropospheric circulation as viewed against climate change in EuropeCLIVAR Newsletter, 2008, N46 (vol.13, No 3), July 2008, pp. 6-8.
 • Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київському університеті (1846рр.). Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57. с.
 • Балабух В.О. Кінетична енергія атмосфери як кількісний показник інтенсивності синоптичних процесів. Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57. с.
 • Щербань І.М. Небезпечні агрометеорологічні явища в Україні. Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57. с.
 • Паламарчук Л.В., Голюк О.В. Динаміка поля опадів у південній частині України. Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57. с.
 • Шевченко О.Г., Сніжко С.І. Оцінка впливу метеорологічних умов на стан забруднення атмосфери великого міста (на прикладі м.Києва). Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57. с.
 • Пономарьова Є.І., Сніжко С.І. Аналіз та типізація синоптичних ситуацій формування катастрофічних паводків в басейні р. Західний Буг. Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57. с.
 • Продан А.В., Затула В.І. Огляд стану закордонних досліджень з вивчення посух та послаблення їх негативного впливу. Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57. с.
 • Кошель Т.С. Історія досліджень снігових лавин в Українських Карпатах. Фізична географія та геоморфологія:Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – випуск 57, с.
 • Шевченко О.Г., Сніжко С.І. Внутрішньорічна мінливість повторюваності високих рівнів забруднення атмосферного повітря м. Києва. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009 – випуск № 14, с. 112-118
 • Щербань І.М. Динаміка забруднення атмосферного повітря в промислових містах України. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, вип.17, 2009.
 • Затула В.І., Затула Н.І. Порівняльна характеристика зв’язаності середньомісячних рядів загальної і нижньої хмарності над містом Києвом та його передмістям. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, вип.17, 2009
 • Краковська С.В., Паламарчук Л.В., Шедеменко І.П. Верифікація даних Кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (REMO) щодо прогнозу поля температури в Україні за контрольний період 1961 – 1990 рр. Праці УкрНДГМІ, вип.257, 2009р., 24с.
 • Паламарчук Л.В., Краковська С.В., Шедеменко І.П. Верифікація даних Кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату(REMO) щодо прогнозу поля опадів в Україні за контрольний період 1961 – 1990 рр. Праці УкрНДГМІ, вип.258, 2009р., 16с.
 • Скриник О.Я., Скриник О.А. Климатологический метод определения даты устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через заданное пороговое значение. Метеорология и гидрология. – 2009. – №10. – С. 90-100
 • Гаргер Е.К., Лев Т.Д., Талерко Н.Н., Ковалец И.В. Использование модели численного прогноза погоды ММ5 для метеообеспечения систем аварийного прогнозирования АЭС. Український гідрометеорологічний журнал, 2009, №4.
 • Талерко Н.Н. Физические особенности и ограничения моделей атмосферного переноса радионуклидов для различных пространственно-временных масштабов. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 2009, вип. 11.
 • Бончук Ю.В., Талерко Н.Н, Кузьменко А.Г. Программный комплекс анализа дозиметрической обстановки при аварийных выбросах АЭС Украины. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 2009, вип. 12.

Тези доповідей:

 • Сніжко С.І. Застосування геосистемного підходу у регіональних гідрохімічних дослідженнях. Географічна освіта і наука в Україні. ВГЛ „Обріїї”. -Київ: 2003.
 • Сніжко С.І., Паламарчук Л.В., Ясінський С.С. Особливості мікроклімату окремих ландшафтних територій Канівського природного заповідника. Роль природно-заповідних територій у підтриманні біо- різноманіття. -Канів:2003. Україна.
 • Schreiber H., Behrendt H., Snizhko S. Nutrient emissions from diffuse and point sources into the river Danube and its main tributaries for the period of 1998-2000. Results and problems. Diffuse pollution and basin management. Dublin:Ireland.
 • Бабіченко В.М., Ніколаєва Н.В., Рудішина С.Д., Щербань І.М. Кліматологічні дослідження за 50 років існування УкрНДГМІ та перспективи їх розвитку. Географічна наука і освіта в Україні. ВГЛ „Обрії”, 2003.
 • Кобзистий П.І., Балабух В.О., Лащенко В.В. Барико-циркуляційні синоптичні умови формування зими. Географічна наука і освіта в Україні, Київ, 2003.
 • Затула В.І. Вивчення забруднення атмосферного повітря у процесі підготовки вчителя географії. Географічна наука і освіта в Україні, Київ, 2003.
 • Бойченко С.Г. Основні парникові гази атмосфери Землі: вікова динаміка, сценарії для ХХІ ст. Географічна наука і освіта в Україні. Київ, 2003.
 • Voloshchuk V,Boychenko S, Stepanenko S. Semiempiricalofpossibleglobalandecologicalconsequencesassociatedwithfurther global warning. International Conference 30-th Pacem in Maribus. 27-30 October 2003, Kiev
 • Талерко Н.Н., Гаргер Е.К. Применение мезомасштабной модели атмосферного переноса lediдля оценки последствий запроектных радиационных аварий на АЭС. Тезисы докладов 7-й международной научно-практической конференции Международного Чернобыльского центра и ГСП «Чернобыльская АЭС» “Ядерные объекты: надежность и безопасность”. – Славутич. – 20-23 сентября 2005 г.
 • Snizhko S., Kovalenko A. Dynamics of a snow cover in Ukraine as indicator of regional climate change.th IWHA Conference in Paris, 2005. Reference number: 132-snizhko (Engl.).
 • Snizhko S., Kuprikov I. The long-term tendencies of climate changeand river runoff in Ukraine.th IWHA Conference in Paris, 2005. Reference number: 132-snizhko (Engl.).
 • Затула В.І.,Кошель Т.С. Метеорологічний режим утворення снігових лавин в Українських Карпатах. Географічна наука та освіта: екологічні та економічні ризики /Тези доповідей наук. конф. 17-18.10.2005р.К.: ВГЛ “Обрії”, 2005.Т.С.150.
 • ЗатулаВ.І., СавченкоА.В. Вплив погодно-синоптичних умов та забруднення атмосферного повітря на самопочуття людей, хворих на бронхіальну астму. Там же.Т.С.
 • Snizhko S, Scherban’ I., Kovalenko A. Temporary dynamics of the snow cover characteristics in Ukraine as a consequence of climatic changes // XXIII Conference of the Danubian countries on the hydrological bases of water management (28-31 August2006,Belgrad) Conference Abstracts. -P.35.
 • S.Kuprikov I.Climate change and river runoff in UkraineXXIII Conference of the Danubian countries on the hydrological bases of water management (28-31 August2006,Belgrad) Conference Abstracts. -P.29.
 • Затула В.І.,Кошель Т.С. Метеорологічні умови виникнення снігових лавин в Українських Карпатах. Екологічні проблеми регіонів України/Матеріали VIIIВсеукр. наук. конф. студентів, магістрантів і аспірантів (Одеса, 19-20квітня 2006р.).Одеса: ОДЕКУ, 2006.С.
 • Затула В.І.,СавченкоА.В. Метеорологічна зумовленість стану здоров’я хворих бронхіальною астмою. Там же.С.
 • Талерко М.М., Кузьменко Г.Г., Шедеменко І.П. Реконструкція радіоактивного забруднення йодом-131 території України та Білорусі внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС на основі моделювання перенесення радіонуклідів в атмосфері. Міжнародна конференція «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд в майбутнє»24-26 квітня 2006 р. Київ.
 • Прусов В.А. Розв’язання задачі розсіяння домішки в атмосфері у випадку аварії на промисловому підприємстві. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція рятувальників. 11-12 жовтня, 2006 р, Київ. Тези доповідей с. 38.
 • Талерко М.М., Кузьменко Г.Г., Шедеменко І.П. Реконструкція динаміки радіоактивного забруднення приземного повітря та земної поверхні міста Прип’ять в початковий період аварії на Чорнобильській АЕС методами математичного моделювання розповсюдження радіонуклідів в атмосфері. Міжнародна конференція «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд в майбутнє»,24-26 квітня 2006 р. Київ. Збірка тез, Т2-64.
 • Талерко Н.Н., Гаргер Е.К. Применение мезомасштабной модели атмосферного переноса для реконструкции формирования поля радиоактивного загрязнения территории Украины и Беларуси в результате аварии на ЧАЭС. Международный семинар «Использование мезомасштабных моделей атмосферного переноса примесей в системах оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций на объектах атомной энергетики и террористических актов в условиях городской застройки», Киев, 5-6 октября 2006 г.
 • Бончук Ю., Берковский В., Ратиа Г., Талерко Н. Комплекс для оценки дозиметрической обстановки в районе расположения Ровенской АЭС. Международный семинар «Использование мезомасштабных моделей атмосферного переноса примесей в системах оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций на объектах атомной энергетики и террористических актов в условиях городской застройки», Киев, 5-6 октября 2006 г.
 • Гаргер Е.К., Лев Т.Д., Талерко Н.Н. Сценарий для верификации моделей атмосферного переноса по данным измерений радиоактивного загрязнения в г. Коростень в результате аварии на ЧАЭС. Международный семинар «Использование мезомасштабных моделей атмосферного переноса примесей в системах оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций на объектах атомной энергетики и террористических актов в условиях городской застройки», Киев, 5-6 октября 2006 г.
 • Palamarchuk L, Shpug V. Numerical study predictability of further develоpment of frontal clouds by their rotational motionth Meeting of the European Meteorological Society (EMS). European Conference on Applied Climatoligy, Ljubljana, Slovenia, 4-8 September, 2006, YD-NR EM 806-A-00466
 • Гернега А.С., Сніжко С.І. Динаміка екстремальних значень температури повітря у м.Києві за даними багаторічних спостережень. VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (Одеса, 19-20 квітня 2006 р.). – С.42-43.
 • Скляренко Д.П., Сніжко С.І. Сучасні тенденції та причини забруднення атмосферного повітря великого міста. VIIIВсеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (Одеса, 19-20 квітня 2006 р.). – С.234-235.
 • Скринник О.А., Сніжко С.І. Тенденції зміни агро кліматичних ресурсів на території України внаслідок глобального потепління. VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (Одеса, 19-20 квітня 2006 р.). – С.236-237.
 • Шевченко О.Г., Сніжко С.І. Характеристика забруднення атмосферного повітря міст України. VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (Одеса, 19-20 квітня 2006 р.). – С.281-282.
 • Савченко А.В., Затула В.А. Метеорологічна зумовленість стану здоровя хворих бронхіальною астмою. VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (Одеса, 19-20 квітня 2006 р.). – С.217-218.
 • Кошель Т.С., Затула В.І. Метеорологічні умови виникнення снігових лавин в Українських Карпатах. VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (Одеса, 19-20 квітня 2006 р.). – С.136-137.
 • Щербань І.М. Несприятливий вплив сильних снігопадів в Україні. XVМіжнародна науково – практична конференція «Екологія і здоров’я людини Охорона повітряного і водного басейнів. Утилізація відходів». – Харків, червень, 2007.
 • Паламарчук Л.В. Комплекс чисельних моделей в дослідженні сильних опадів, що спричинили повені в Карпатах. Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки. – Одеса, 2007.
 • Palamarchuk L.Floods in the Carpathians: numerical modeling in the study of the extreme precipitation eventsSecond International Conference on Earth System Modelling (27 – 31 August 2007, Hamburg)
 • КошельТ., Затула В. Вплив метеорологічних умов на формування снігових лавин в Українських Карпатах. Шевченківська весна: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених.Вип.У 5-х част.Ч./За заг. ред. проф. О.К.Закусила.К.: ВЦ «Принт-центр», 2007.С.
 • Савченко А.,Затула В. Залежність стану хворих на бронхіальну астму від погодно-синоптичних умов та забрудненості атмосферного повітря у м.Києві. Там же.С.
 • КошельТ.С., Затула В.І. Гідрометеорологічні умови зсуву снігових лавин в Українських Карпатах. Тези IV міжнародної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології», м.Житомир, 14-17 березня 2007 року.Житомир: ЖДТУ, 2007.С.
 • Затула В.І., Мисник С.В. Деякі особливості антициклонічної діяльності на території України в різні сезони року. Навколишнє природне середовище 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки /Тези доп. другої міжнар. наук.-техн. конф. (26-28 вересня 2007р.), присвяченої 75-річчю Одес. держ. еколог. ун-ту.Одеса, 2007.С.
 • Олексієнко І. М. Характеристика заморозків Київської області. Шевченківська весна:Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-ренції студентів, аспірантів та молодих вчених. -вип.. V: У 5-х част. – Ч. 1. К.: ВЦ <Принт-центр>,2007.1.
 • Олексієнко І. М. Заморозки в Україні в умовах зміни клімату. Тези IVміжнародної науко-вої конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології» – Житомир: ЖДТУ, 2007.
 • Прусов В.А. Математичне моделювання поширення домішок в атмосфері. Збірник тез доповідей науково-методичного семінару «Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки як засіб регулювання безпеки регіону (держави)».- Київ, 2007, с.78-86.
 • Skrynyk O.Y., Skrynyk O.A. WarmperioddurationchangesinUkraineasapossibleresultofglobalwarmingICESM Abstract, Vol.1,ICESM2007-A-00083, 2007,Second International Conference on Earth System Modelling (ICESM)
 • Шевченко О.Г. Характеристика атмосферного забруднення міст України. Міжнародна науково – практична конференція «Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку», Харків, 17-18 квітня 2007, с. 240-242.
 • Шевченко О.Г. Аналіз впливу метеорологічного потенціалу на формування рівня забруднення атмосфери. IV Міжнародна конференція студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології», Житомир, 14-17 березня 2007 р.
 • Шевченко О.Г. Сучасна динаміка забруднення атмосферного повітря міст України. Друга міжнародна науково-технічна конференція «НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», Одеса, 26-28 вересня 2007 р.
 • Шевченко О.Г. Основні тенденції зміни стану якості атмосферного повітря міста Києва. Наукова конференція «Молоді науковці – географічній науці», Київ, 24-25 жовтня 2007 р., с. 181-184.
 • V.E. Tymofeyev. Recent warming at the Antarctic Peninsula region and change of environment including sea-iceInternational Sea-Ice Summer School Svalbard, 2-13 July 2007
 • V.E. TymofeyevComparison of recent climate changes in remoteregionsICESM Abstracts,Vol. 1, ICESM2007-A-00102, 2007Second International Conference on Earth System Modelling (ICESM)
 • Snizhko S., Scherban’ I.Extreme values of water reserves in snow cover in Ukrainian Carpathians XXІV Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management (Bled, Slovenia, 2-4 June2008). Conference Abstracts. -Ljubljana. -2008. – P.124.
 • Snizhko S.I., Zatula V.I., Shevchenko O.G., Skljarenko D.P.Estimation of level of air contamination in Kievth International Conference on Urban Air Quality(Cyprus, 27-29 March 2007). Conferenc eAbstracts-Hertfordshire-2007. – P
 • Матеріали X з’їзду Українського географічного товариства «Географія в інформаційному суспільстві». – Київ: ВГЛ «Обрії», 2008. – С. 41-43.
 • Скриник О.А., Сніжко С.І. Тенденції зміни часових границь і тривалості теплих періодів (з температурою більшою 5С і 10С) на Україні внаслідок глобального потепління. Матеріали X з’їзду Українського географічного товариства «Географія в інформаційному суспільстві». – Київ: ВГЛ «Обрії», 2008. – С. 41-43.
 • Скриник О.А. Зміни тривалості теплого і вегетаційних періодів в Україні протягом минулого століття. Матеріали наукової конференції «Молоді науковці – географічній науці». – Київ: ВГЛ «Обрії», 2008. – С.32.
 • Шевченко О.Г., Сніжко С.І. Дослідження тенденцій зміни стану якості атмосферного повітря міста Києва. Тези VМіжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», 19-22 березня 2008 року. – Житомир: ЖДТУ, 2008.- с.-74.
 • Шевченко О.Г. Характеристика просторового розподілу нормованих екстремальних характеристик забруднення атмосферного повітря у м.Києві. 20-23 березня 2008 р., с.143-145. Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.- Вип. VI: У 4-х част.- Ч.1/ – К.: Обрії, 2008. -261 с.
 • Шевченко О.Г., Сніжко С.І. Порівняльний аналіз багаторічних тенденцій формування рівня забруднення атмосферного повітря у м.Києві та у інших містах України. Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт.. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІІ. – 360с. 48 – 50с.
 • Бабіченко В.М., Гущина Л.М., Ніколаєва Н.В., Щербань І.М. Зміни температури повітря в Україні наприкінці ХХ ст.. та на початку ХХІ ст. за умов глобального потепління. Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук.праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. T. III. – С. 36-39.
 • Талерко Н.Н. Динамика формирования радиационной обстановки при выбросах йода. Международный семинар «Проблемы оперативного реагирования при локальных и региональных авариях на объектах атомной энергетики», Киев, 1октября 2007 г.
 • Гаргер Е.К., Лев Т.Д., Талерко Н.Н., Кущан А.А., Мысник С.В. Проблемы нестационарности атмосферных явлений в период распространения радиоактивных выбросов АЭС. Международный семинар «Проблемы оперативного реагирования при локальных и региональных авариях на объектах атомной энергетики», Киев, 1о ктября 2007 г.
 • Talerko N.Problems of creation of modern decision support system in the case of nuclear accident at nuclear power plants in Ukraine.ARGOS Consortium Meeting, October 2007, Copenhagen, Denmark
 • Гаргер Е., Лев Т., Талерко Н., Ковалец И. Использование модели численного прогноза погоды «ММ5» для метеообеспечения систем аварийного реагирования АЭС Украины. Міжнародна конференція «Мезомасштабна метеорологія і забруднення повітряного середовища», Одеса, 15-17 вересня 2008 р.
 • Талерко Н.Н. Физические особенности моделей атмосферного переноса радионуклидов для разных пространственно-временных масштабов. Семінар «Моделі розповсюдження викидів в атмосфері і перерозподіл радіонуклідів у навколишньому середовищі. Інформаційне забезпечення моделей», Українське ядерне товариство, Київ, листопад 2008 р.
 • Tymofeyev V.E. CLIVAR Newsletter, 2008, N 46 (vol.13, No 3), July 2008, pp. 6-8.Effects of Climate Change on the World’s Oceans, International Symposium, Gijon, Spain, 19-23 May2008.
 • Тимофеєв В.Є., Іванова О.К. Особливості сучасної циркуляції низької тропосфери регіону Антарктичного півострова. Міжнародна наукова конференція «Україна в Антарктиці – національні пріоритети і глобальна інтеграція»,травня 2008 року, м. Київ, Україна.
 • Тимофеєв В.Є. Регіональні риси змін клімату на Антарктичному півострові. Міжнародна наукова конференція «Україна в Антарктиці – національні пріоритети і глобальна інтеграція»,травня 2008року, м.Київ, Україна.
 • O. Skrynyk, R. Chernysh, and Yu. Hrytsyuk Formation of a spot-like pollution structure of the underlying surface by a powerful elevated finite sourceth EMS Annual Meeting and 9th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Toulouse, France, 28 September – 02,October 2009