Викладачі кафедри метеорології та кліматології

Шевченко Ольга Григорівна

доктор географічних наук,
професор кафедри метеорології та кліматології, заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

 • 2020 р. – захищена докторська дисертація на тему «Теоретико-методологічні засади комплексних досліджень урбометеорологічних трансформацій у містах» (спеціальність: 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; науковий консультант – проф. Сніжко С.І.).
 • 2005–2008 рр. – аспірантура на кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) (захищена кандидатська дисертація на тему «Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві», 2009).
 • 2004–2005 рр. – магістратура на кафедрі метеорології та кліматології КНУТШ (кваліфікація – магістр метеорології, кліматології, агрометеорології, менеджер, географ, викладач).
 • 2000–2004 рр. – бакалаврат на кафедрі метеорології та кліматології КНУТШ (кваліфікація – бакалавр гідрометеорології).

Підвищення кваліфікації:

 • 09/2021–11/2021 р. – наукове стажування у Дослідницькому центрі біометеорології Німецької служби погоди (м.Фрайбург, Німеччина).
 • 04/2021 – 05/2021 – тренінг за проєктом Erasmus+ ClimEd з компетентнісного підходу до розробки навчальної програми для кліматичної освіти (3 кредити ЄКТС).
 • 08/2018 р. – участь у Літній школі з міського клімату в Науково-дослідному інституті Бухарестського університету (ICUB) (Румунія).
 • 04/2018 р. – підвищення кваліфікації з трансферу знань та комерціалізації університетських досліджень в Центрально-Європейському університеті м. Скаліце (Словаччина).
 • 02/2018 р. – стажування з використання моделі «ENVIRO-HIRLAM» в Університеті Хельсінки (Фінляндія).
 • 10/2017 р. – тренінг зі створення персонального навчального середовища в Пловдівському аграрному університеті (Болгарія).
 • 09/2017 р. – стажування з економічної метеорології в Університеті Хельсінки (Фінляндія).
 • 07/2015–09/2015 р. – наукове стажування в Інституті метеорології Фрайбурзького університету імені Альберта-Людвіга (Німеччина).
 • 03/2012–05/2012 р. – наукове стажування в Інституті метеорології Фрайбурзького університету імені Альберта-Людвіга (Німеччина).
 • 05/2010 р. – навчання на міжнародних курсах Всесвітньої метеорологічної організації для викладачів метеорологічних дисциплін (м. Сібіу, Румунія).

Досвід роботи:

З 03/2021 р. – заступник декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

З 07/2021 – професор кафедри метеорології та кліматології географічного факультету КНУТШ (за сумісництвом);

01/2014–02/2021 р. – доцент кафедри метеорології та кліматології географічного факультету КНУТШ;

09/2008–12/2013 рр. – асистент кафедри метеорології та кліматології КНУТШ;

01/2007–10/2007 рр. – інженер з екологічної безпеки в Українсько-американському дослідницькому центрі «Пратт енд Уітні-Патон»;

12/2003–09/2005 рр. – інженер у відділі агрометеорології Українського Гідрометеорологічного Центру.

 

Досвід роботи в міжнародних проєктах:

 • 2023–2026 Erasmus+ Programme Virtual Exchanges in Higher Education and Youth “CLUVEX” (Climate University for Virtual Exchanges (Project 101111959).
 • 01/2023–06/2023 міжнародний проєкт «Urbisphere», що фінансується European Research Council (ERC-SyG).
 • 06/2018–11/2020Проект Technology Needs Assessment «TNA»: Україна.
 • 2015–2019 рр. – ECOIMPACT ERASMUS+ “561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP-Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate” («Адаптивне навчальне середовище для розвитку компетенцій щодо впливу місцевої погоди, якості повітря і клімату на економіку та соціальне життя»).
 • 2014 р. – міжнародний проект «CLIMATE FORUM EAST».
 • 2014 р. – міжнародний проект «LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін».
 • 2012–2013 р. – міжнародний українсько-німецький проект «Наукове опрацювання атласу водного балансу Західної України», що реалізовувався в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна.

Публікації:

Автор та співавтор понад 120 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 14 книг. Основні видання: наукові монографії «Теоретико-методологічні засади комплексних досліджень урбометеорологічних трансформацій у містах» (2021), «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста» (2011, у співавторстві з Сніжком С.І.), «Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна» (2014, у співавторстві з Власюк О.Я., Ставчук І.І., ін.), «Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання» (2014, у співавторстві з Базилевичем В.Д., Сніжком С.І., ін.), «Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії» (2019, у співавторстві), «River Runoff in Ukraine Under Climate Change Conditions» (2020, у співавторстві); підручник «Економічна метеорологія» (2019, у співавторстві з Сніжком С.І. та Вітренком А.О.); навчальний посібник «Практикум з метеорології та кліматології» (2018, у співавторстві з Сніжком С.І. та Круківською А.В.), ін.

 

 

Основний напрямок наукових досліджень:

Урбометеорологічні проблеми міст (забруднення атмосферного повітря та вплив окремих метеорологічних чинників на концентрації забруднюючих речовин в повітрі, біоклімат великих міст, мікроклімат великих міст, вразливість та адаптація міст до зміни клімату), економічна метеорологія, зміна клімату.

 

Підготовка наукових кадрів:

Під науковим керівництвом О.Г.Шевченко підготована та захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
2023 – Матвієнко М.О. «Моделювання мікроклімату та біокліматичних умов великих міст у літній період»

 

Наукові та державні відзнаки:

 • 2023 – Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
 • 2023 – Подяка ректора з нагоди 90-ї річниці географічного факультету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну діяльність.
 • 2022 р. – Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наукові досягнення
 • 2021 р. – науковий грант Німецької служби академічних обмінів (DAAD).
 • 2020 р. – подяка Міністерства освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
 • 2019 р. – кращий викладач географічного факультету 2018/2019 навчального року.
 • 2015 р. – науковий грант Німецької служби академічних обмінів (DAAD).
 • 2013 р. – Премія Президента України для молодих вчених за цикл робіт «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва».
 • 2012 р. – грамота ректора КНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2011 р. – грант Кабінету Міністрів України (програма «100+100+100») для проходження наукового стажування за кордоном.
 • 2005 р. – Премія Національної Академії Наук України за кращу студентську наукову роботу.

Громадська діяльність:

Шеф-редактор наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія»; головний редактор наукового журналу «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів», член редколегії наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія». Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 41.090.01 Одеського державного екологічного університету. Член журі секції кліматології та метеорології відділення наук про Землю II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

 

Гарант бакалаврської освітньої програми «Метеорологія». 

 

Володіння мовами:

Українська,  англійська – вільно.