Викладачі кафедри метеорології та кліматології

Сніжко Сергій Іванович

Гідролог-метеоролог, завідувач кафедри метеорології та кліматології ,
доктор географічних наук, професор

Заслужений працівник освіти України

Наукові профілі:

Освіта:

Київський державний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), кафедра гідрології та гідрохімії (1980 р.); захистив кандидатську (1989 р., Гідрохімічний інститут, Державного комітету з гідрометеорології СРСР) та докторську дисертацію (2002 р., КНУ).

 

Підвищення кваліфікації:

 • 2021 р. – Німеччина/Потсдамський університет, Потсдамський інститут клімату (вивчення технологій оцінки впливу клімату на водні ресурси);
 • 2019 р. – Університет Кейптауна (Південно-Африканська Республіка)/Данський технологічний університет (Данія) – навчальний семінар з розробки технологій адаптації до зміни клімату;
 • 2018 р. – Центрально-Європейський університет м. Скаліце (Словаччина) Підвищення кваліфікації з трансферу знань та комерціалізації університетських досліджень;
 • 2017 р.- Університет Хельсінкі (Фінляндія), станція глобального моніторингу атмосфери Хьютіала (вивчення системи глобального моніторингу навколишнього природного середовища);
 • 2017 р. Пловдівський аграрний університет (Болгарія) – тренінг зі створення персонального навчального середовища;
 • 2006 р. – Регіональний навчальний центр Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) у Туреччині – курси з методики викладання метеорології, зміни клімату,чисельних методів прогнозування погоди;
 • 2006 р. – Регіональний навчальний центр Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) у Нанкіні (Китай) – курси з  гідрометеорологічних катастроф.

Досвід роботи:

1978 р. -технік-гідролог у інституті «Союзгазпроект» – експедиційні дослідження на трасі газопроводу «Уренгой-Куйбишев-Петровськ»; з 1979р. по 1995 р. – інженер, мол. наук. співр., ст.наук.співр. н.-д. гідрохімічної лабораторії географічного ф-ту КНУ; з 1995 р. по 2002 р. – доцент кафедри гідрології та гідрохімії географічного ф-ту КНУ; з 2002 р. – зав. кафедри метеорології і кліматології.

Робота за кордоном:

 • 2021 р. Німеччина/Потсдамський університет, Потсдамський інститут клімату/ проведення наукових досліджень на кафедрі гідрології та кліматології;
 • 2019-2021 рр. Данський технологічний університет (Данія) /UNEP DTU Partnership;
 • 2013 р. – Німеччина/Потсдамський університет, Потсдамський інститут клімату/ проведення наукових досліджень на кафедрі гідрології та кліматології;
 • 2008 р. – Великобританія / Кембриджський університет /Центр атмосферних наук/ проведення наукових досліджень;
 • 2006 р. – Німеччина/Потсдамський університет, Потсдамський інститут клімату/ проведення наукових досліджень на кафедрі гідрології та кліматології;
 • 1999 р. – Німеччина/Вестфальський університет(м.Мюнстер)/ проведення наукових досліджень;
 • 1999 р. – Німеччина/ Федеральний інститут гідрології (м.Кобленц)/наукове стажування;
 • 1999 р. – Німеччина, Вісбаден/Гесенське міністерство охорони навколишнього середовища / наукове; стажування;
 • 1994-1995 рр. – Німеччина/Вестфальський університет (м.Мюнстер)/ Гаст-доцент на кафедрі прикладної геології Інституту геології та палеонтології.

Міжнародні наукові проекти:

 • з 2019 р. – Pan-Eurasian Experiment (PEEX);
 • 2019 –2021рр. Національний консультант проекту Technology Needs Assessment «TNA»: Україна.;
 • 2017 р. – Проект для підготовки пропозицій по створенню консорціуму та написанню проекту на конкурс EU HORIZON-2020 MARIE SKŁODOWSKA CURIE ACTIONS проект для European Training Network (ETN) “ECHO-MAC: Environmental Change and Hydro-geOmorphic risks in Europe: Learning from cross-country approaches in Mediterranean, Alpine and Carpathian regions” (EU proposal 813686 – ECHO-MAC);
 • 2016-2019 рр. – Локальний менеджер проекту ЕРАЗМУС+ 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate». https://ecoimpact.knu.ua/;
 • 2016-2019 рр. – Локальний менеджер проекту ЕРАЗМУС+ 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate». https://ecoimpact.knu.ua/;
 • 2015 р. – Проект програми “HORIZON-2020” з організаційного забезпечення підготовки проектів та створення проектних команд з країн, що підпадають під дію програми співробітництва ASEAN-EU;
 • 2015 р. – Проект «Impact of heat waves (HWs) on air pollution». Фінансування -Mетеорологічна служба Франції (MeteoFrance);
 • 2014 р. – Проект Регіонального екологічного центру Центральної та Східної Європи (REC for CEE) «Адаптація міст до змін клімату». Фінансування – REC for CEE;
 • 2014 р. Проект програми “7th Framework Programme”  “Climate Change for the Identification of Relevant Sub-Themes and Topics for the EU-EaP STI Cooperation». Фінансування: Міжнародний іноваційно-технологічного центру міжнародних та регіональних досліджень (СeRISS);
 • 2013 р. – Проект Німецького товариства академічних обмінів (DAAD) “Оцінка впливу кліматичних змін на водні ресурси України»;
 • 2012 р. – Німецько-український проект «Розробка атласу водних ресурсів Західної України в умовах зміни клімату». Фінансування – Державний Комітет України з питань науки і технологій;
 • 2008 р. – Спільний проект Кембриджського університету та Інституту відкритого суспільства «Chemistry of Atmosphere and Climate Change”. Виконувався в Центрі атмосферних наук Кембриджського університету (м. Кембридж, Велика Британія);
 • 2000-2002 рр. –  Національний експерт проекту Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Німеччини «Інвентаризація точкових та дифузних джерел емісії азоту та фосфору транскордонного річкового басейну»;
 • 1998-2002 рр. –  Експерт проекту «1997 TACIS CBC Programme: Bug and Latorica/Uzh Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment (ENVREG9702)», керівник міжнародної гідрохімічної експедиції. Фінансування – програма ЄС ТACIS.

Вітчизняні наукові проекти:

 • 2018-2020 рр. – Держбюджетна НДР № 018БП050-01 «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін». Фінансування – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України;
 • 2016 -2017 рр. – Держбюджетна НДР №16БП050-01 «Гідроекологічна оцiнкa енергетичного потeнцiaлу piчок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клiмaту». Фінансування – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України;
 • 2014-2015 рр. – Держбюджетна НДР № 14БП050-01. «Гідроекологічна оцінка та прогноз енергетичного потенціалу річок Українських Карпат». Фінансування – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України;
 • 2013 р. – Науковий проект “Розробка кліматичної стратегії м.Києва». Фінансування: КМДА, м.Київ;
 • 2012 р. – Держбюджетна НДР «Розробити принципи і методи басейнової оцінки впливу кліматичних змін на водний стік». № ДР 0108U005988. Фінансування – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України;
 • 2010–2012 рр. – НДР “Прогноз водних ресурсів України на ХХІ століття в умовах зміни клімату та розробка стратегії адаптації водного господарства до змін клімату» Фінансування: Агентство водних ресурсів України.

Володіння іноземними мовами:

німецька, російська – вільно, англійська, польська – добре.

Громадська діяльність:

Член Робочої групи Міндовкілля з розробки Національного плану адаптації до зміни клімату. Член науково-експертної ради Державної екологічної інспекції України, член Вченої ради факультету, член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій К 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ДФ 041.090.004 Одеського державного екологічного університету.  Член редакційної колегії наукових журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія», «Метеорологія і кліматологія», «Український гідрометеорологічний журнал», «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» та ін.

 

Публікації:

Автор та співавтор 250 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 30 книг.

 Основні видання: наукові монографії «Hydropower Potential Assessment Mountain Rivers of the Ukrainian Carpathians (2021 р.)» та «River Runoff in Ukraine Under Climate Change Conditions» (2020, у співавторстві); «Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії» (2019, у співавторстві), «Гідролого-гідрохімічні характеристики річок Житомирського Полісся в умовах глобального потепління» (2017, у співавторстві з Павельчуком Є.М.), «Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання» (2014, у співавторстві з Базилевичем В.Д. та ін.), «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста»( 2011, у співавторстві з Шевченко О.Г.), «Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем» (2005), «Harmonised Inventory of Point and Diffuse Emissions of Nitrogen and Phosphorus for a TransboundaryRiver Basin» (Berlin,2003 у співавторстві з SchreiberH., Constantinescu L.T., Cvitanic I. et.al.), «Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області» (Житомир, 2002, у співавторстві з ОрловимО.О., Закревським Д.В., та ін.).

Підручники  «Економічна метеорологія» (2019, у співавторстві з Шевченко О.Г. та Вітренко А.О.); «Практикум з метеорології та кліматології» (2018, у співавторстві з Шевченко О.Г. та Круківською А.В.),  «Метеорологія» (2009, у співавторстві з Паламарчук Л.В. та Затулою В.І.), «Динамічна метеорологія» (2009, у співавторстві з Прусовим В.А.), «Математичне моделювання атмосферних процесів» (2006, у співавторстві з Прусовим В.А.), «Оцінка та прогнозування якості природних вод» (2001), «Інженерна гідрохімія» (2001).

Підготовка наукових кадрів:

Під науковим керівництвом проф. С.І.Сніжка підготовлено та захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертація:

Дисертації кандидата наук за спеціальністю 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія:

 • 2007 р. – Дворецька І.В. «Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України»;
 • 2009 р. – Скриник О.А. «Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умоваїх сучасного клімату»;
 • 2009 р. – Шевченко О.Г. «Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м.Києві».

Дисертації кандидата наук за спеціальністю 11.00.07 гідрологія, гідрохімія, водні ресурси:

 • 2010 р. – Боднарчук Т.В. «Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів’ях басейнів Дністра та Західного Бугу»;
 • 2010 р. – Косовець-Скавронська О.О. «Хімічний склад атмосферних опадів та його роль у формуванні хімічного складу поверхневих вод території України»;
 • 2013 р. – Купріков І. В. «Оцінка можливих змін водних ресурсів місцевого стоку в Україні в ХХІ столітті»;
 • 2016 р. – Павельчук Є. М. «Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату»;
 • 2019 р. – Дідовець Ю.С. “Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводковий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM”.

Дисертація доктора наук за спеціальністю 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія:

 • 2020 р. – Шевченко О.Г. “Теоретико-методологічні засади комплексних досліджень урбометеорологічних трансформацій у містах”.

Наукові та державні відзнаки:

2022 р. Науковий грант Австрійської Академії Наук “Joint Excellence in Science and Humanities”.

2021 р. – Науковий грант Німецької служби академічних обмінів
2018 р. Заслужений працівник освіти України,
2017 р. Відмінник освіти України,
2013 р. – Науковий грант Німецької служби академічних обмінів
2010 р. – Почесна грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка,
2009 р. – премія ім. Шевченка (КНУ) за кращу наукову роботу,
2008 р. – Науковий грант Кембриджського університету,
2006 р. – Науковий грант Німецької служби академічних обмінів,
1999 р. – Науковий грант Німецької служби академічних обмінів,
1994-1995 рр. – Науковий грант Німецької служби академічних обмінів,
2004 р. – звання «Почесний працівник Гідрометслужби України»,
1986 р. – знак «Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС».

Читає курси: Хімія атмосфери і зміни клімату, Atmospheric Chemistry and Climate Change, Прикладна математична статистика, Охорона атмосфери, Моніторинг атмосфери, Економічна метеорологія,  Інноваційні технології адаптації до змін клімату.