Викладачі кафедри метеорології та кліматології

Затула Василь Іванович

Кандидат географічних наук, доцент,
географ-метеоролог

Посилання на наукові профілі: 

Народився в смт. Вапнярка Томашпільського району Вінницької області.

У 1988р. закінчив з відзнакою географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «метеорологія». Після закінчення університету деякий час працював інженером-синоптиком в Українському авіаметцентрі (аеропорт «Бориспіль»). У 1988 – 1991 рр.– аспірант, 1991 -1992рр.– науковий співробітник географічного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка. У 1993 – 2003 рр.– старший викладач, доцент (1990), завідувач (1995 – 2003 рр.) кафедри географії та екології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З вересня 2003 р.– доцент кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1993 р. в Одеському гідрометеорологічному інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему «Метеорологічний режим і забруднення повітря у великих містах України (на прикладі Києва)» зі спеціальності 11.00.09– метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Основні напрямки наукової діяльності– метеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря, методи кліматологічного опрацювання метеорологічної інформації, окремі питання кліматології та соціально-економічної географії України. Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. навчальних посібників «Практикум із соціально-економічної географії України» (2002), «Загальні географічні закономірності Землі» (2003, у співавторстві), «Тлумачний словник з метеорології та кліматології» (2009, у співавторстві), підручника «Метеорологія» (2010, у співавторстві). Співавтор колективних монографій «Охорона навколишнього середовища» (2006) та «Географічні основи охорони навколишнього середовища» (2006).

Член секції метеорологічних наук Комісії з гідрометеорології Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2007).

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2000).

Викладає «Кліматологію», «Актуальні проблеми кліматології», «Фізичні особливості суцільних середовищ» (розділи «Атмосферна оптика, електрика та акустика», «Мікрокліматологію», «Динаміку глобального клімату», а також «Метеорологію та кліматологію» для студентів заочного відділення (спеціальності «географія» та «геодезія, картографія та землеустрій»).