Кафедра землезнавства та геоморфології

Про кафедру

Web: www.geomorph.univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 521-32-28

 

 

Заснована 1949 році як кафедра геоморфології за ініціативи ректора Київського університету, українського геолога та геоморфолога академіка В. Г. Бондарчука. З 1949 по 1988 рр. – кафедра геоморфології, з 1988 по 2004 рр. – кафедра геоморфології та палеогеографії, з 2004 р. – кафедра землезнавства та геоморфологі.ї Завідувачі кафедри: 1949–75 д-р геол.-мін. наук, проф., заслужений діяч науки УРСР П. К. Заморій, 1975–77 канд. геогр. наук, доц. Ю. Л. Грубрін, 1977–1986 д-р геогр. наук, проф. І. М. Рослий, 1986–94 д-р геогр. наук, проф. Ю. О. Кошик, 1994–2002 д-р геогр. наук, проф. І. В. Мельничук, з 2002 д-р геогр. наук, проф. С. Ю. Бортник.

 

 

Готує фахівців у рамках освітнього напряму «географія» зі спеціалізації «геоморфологія та палеогеографія» і «грунтознавство та управління земельними ресурсами». На сьогодні у складі кафедри 10 штатних працівників: проф., д-ри геогр. наук С.Ю. Бортник, Н. П. Герасименко, О. О. Комлєв, В. В. Стецюк, доц., канд. геогр. наук В. І. Гетьман, О. В. Ковтонюк, Т. М. Лаврук, О. М. Підкова, Н. М. Погорільчук, доц., канд. с.-г. наук В. В. Макаренко.

На кафедрі працювали відомі вчені та дослідники – О. М. Маринич, чл.-кор. НАН України, міністр освіти УРСР; П. Ф. Гожик, акад. НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат двох Державних премій України у галузі науки і техніки; Р. І. Сосса, д-р геогр. наук, дир. НВП «Картографія», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; В. І. Нудельман, д-р геогр. наук, проф., чл. Президії Укр. акад. архітектури, заслужений діяч науки і техніки, лауреат двох Державної премії України з архітектури та інші.

З перших років заснування на кафедрі розгорнута науково-дослідна робота, спрямована на розробку теоретичних і прикладних проблем геоморфології та палеогеографії.
На кафедрі сформувалися відомі в Україні та за її межами наукові школи: палеогеоморфологія, палеогеографія, структурна геоморфологія, інженерна геоморфологія, екологічна геоморфологія.

Для ефективного забезпечення навчального процесу кафедри, зокрема проведення лабораторних і практичних робіт, підвищення рівня підготовки студентів та випуску конкурентноспроможних фахівців на на кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет загальної геології та геоморфології, у 2016 році відкрита навчально-наукова лабораторія грунтознавчих та палеогеографічних дослідження.

Професори кафедри постійно працюють у складі спеціалізований рад з присудження наукових ступенів кандидатів та докторів географічних наук зі спеціальностей 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія та 11.00.07 – гідрологія та гідроекологія на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у спеціалізованих радах в інших наукових установах та вищих навчальних закладах України.

Кафедра підтримує тісні зв’язки та виконує спільні проекти із викладачами та науковцями зарубіжних університетів – Варшавським, Люблінським, Ягеллонським (Польща), Бостонським (США) та вітчизняних – Львівським, Одеським, Таврійським, Харків та іншими. Викладачі та науковці співпрацюють з організаціями та установами Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства житлового та комунального господарства, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Державного комітету земельних ресурсів, Державної геологічної служби, Національного космічного агентства, Інститутами географії, геологічних наук, архітектури НАН України та ін.

Випускники кафедри мають можливість працевлаштуватись у науково-дослідних інститутах Національної академії наук України, організаціях Державної геологічної служби України, геологічних розвідувальних організаціях, в структурних підрозділах Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, у дослідницьких, проектних та бізнесових установах, що займаються геологічною зйомкою четвертинних відкладів, проблемами охорони, менеджменту та моніторингу природного середовища, міжнародного екологічного співробітництва, а також у національних і міжнародних проектах екологічного спрямування, у Державному комітеті України із земельних ресурсів, а також у обласних та районних відділах Держкомзему. Чимало випускників кафедри обирають педагогічний шлях й працюють в університетах та інших навчальних закладах України.