Кафедра землезнавства та геоморфології

Навчання

Кафедра готує фахівців за напрямком 0401 – “природнича географія” спеціальності – «географія» за двома спеціалізаціями – «геоморфологія та палеогеографія» та «грунтознавство та управління земельними ресурсами». На фахівців обох цих спеціалізацій є значний попит з боку державних та інших установ.

ПРЕДМЕТВИКЛАДАЧІ
Геологіяпроф. Бортник С.Ю., доц. Ковтонюк О.В., доц. Погорільчук Н.М.
Грунтознавстводоц. Макаренко В.В., доц. Підкова О.М.
Геоморфологіяпроф. Стецюк В.В., проф. Комлєв О.О, доц. Гетьман В. І., доц. Лаврук Т. М.
Літологія з основами мінералогія та петрографіядоц. Ковтонюк О.В.
Палеогеографія антропогену та четвертинні відкладипроф. Герасименко Н.П.
Географія мінеральних ресурсівдоц. Ковтонюк О.В.
Географічні інформаційні системи і технологіядоц. Гетьман В. І.
Динамічна геоморфологіяпроф. Комлєв О.О.
Інженерна геоморфологіяпроф. Стецюк В.В.
Структурна геоморфологія з основами неотектонікидоц. Погорільчук Н.М.
Четвертині відклади України з основами четвертинної геологіїпроф. Герасименко Н.П., доц. Погорільчук Н.М.
Генезис та морфологія грунтівдоц. Макаренко В.В.
Грунти світупроф. Герасименко Н.П., доц. Макаренко В.В.
Історія розвитку грунтівпроф. Герасименко Н.П.
Методи грунтознавчих дослідженьдоц. Підкова О.М.
Структура грунтового покривудоц. Підкова О.М.
Екологічна та урбогеоморфологіяпроф. Стецюк В.В.
Палеогеографія антопогенупроф. Герасименко Н.П.
Бонітування грунтівдоц. Підкова О.М.
Меліоративне грунтознавстводоц. Макаренко В.В.
Моніторинг якості грунту та структури грунтового покривудоц. Макаренко В.В.
Геоморфологічне картографування та зйомка четвертинних відкладівдоц Паогорільчук Н.М.
Морська геоморфологіядоц. Ковтонюк О.В.
Пошукова геоморфологія та геологія корисних копалинпроф. Стецюк В.В.
Грунтознавча зйомка та картографування грунтівдоц. Підкова О.М.
Грунти Українидоц. Макаренко В.В.
Земельні ресурси та земельний кадастрдоц. Підкова О.М., доц. Лаврук Т. М.
Географічне моделюваннядоц. Гетьман В.І.
Геоморфосистемний аналіз та цифрові моделі рельєфупроф. Комлєв О.О.
Грунтознавчо-географічні дослідження у землекористуванідоц. Підкова О.М.
Небезпечні природні процеси в довкіллідоц. Гетьман В.І., доц. Підкова О.М.
Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі охорони природидоц. Лаврук Т. М.
Рельєф Світупроф. Комлєв О.О.
Палеоекологія четвертинного періодупроф. Герасименко Н.П.
Ритміка природних процесівдоц. Гетьман В.І., проф. Бортник С.Ю.
Ерозієзнавство та руслові процесипроф. Комлєв О.О., доц. Ковтонюк О.В.
Геопланування та ландшафтна організація територіїдоц. Лаврук Т. М.
Професійна та корпоративна етикапроф. Стецюк В.В.
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власностідоц. Гетьман В.І.
Палеогеоморфологіяпроф. Комлєв О.О.
Ландшафтно-геоморфологічна індикаціядоц. Лаврук Т. М.
Геоморфологічне районування та прогнозпроф. Комлєв О.О.
Геоархеологіяпроф. Герасименко Н.П.
Геолого-геоморфологічні пам’ятки Українидоц. Гетьман В.І.
Лінеаментний аналіздоц. Ковтонюк О.В.
Науковий семінар з теоретичного грунтознавствадоц. Макаренко В.В.
Охорона і раціональне використання грунтового покривудоц. Гетьман В.І.
Систематика і класифікація грунтівдоц. Макаренко В.В.
Регіональна палеогеографія голоценупроф. Герасименко Н.П.
Антропогенні грунтидоц. Макаренко В.В.

Різноманітними й цікавими є практики: в кінці I курсу студенти проходять топографо-геодезичну в околицях м. Києва і комплексну географічну практику в Канівському природному заповіднику.

Для студентів ІІ курсу проводиться навчальна геоморфологічна практика терміном 6 днів у Рахівському районі Закарпатської області на базі географічного факультету “Ясіня”. Основні задачі польової геоморфологічної практики полягають у закріпленні і розширенні знань про рельєф, отриманих студентами під час аудиторних занять, оволодінні методами геоморфологічних досліджень, ознайомленні з господарськими аспектами використання геоморфологічних даних для гірських територій.

Метою польових геоморфологічних досліджень є дослідження зовнішнього вигляду, походження, історії розвитку і особливостей поширення форм рельєфу та їх угрупувань на прикладі осьової зони Українських Карпат та Закарпатської низовини.

Під час практики викладачами студентам демонструються, а також упродовж одного-двох самостійних маршрутів вивчаються геоморфологічні та геологічні умови території, сучасні та давні геоморфологічні процеси, студенти оволодівають навичками проведення польових геоморфологічних досліджень, вчаться оформляти результати спостережень у вигляді польових щоденників, а також звіту.