Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Ковтонюк Ольга Володимирівна

Геоморфолог, асистент кафедри землезнавства та геоморфології,
кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народилася 21 квітня 1975 р. у Києві.

У 1997 р. закінчила кафедру геоморфології та палеогеографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «географ, інженер геоморфолог, викладач».

Після закінчення аспірантури працювала інженером, молодшим науковим співробітником НДЛ “Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища”.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу» за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія (наук. керівник – д. геогр. н., проф. Бортник С.Ю.).

З 2004 р. – асистент кафедри землезнавства та геоморфології.

Викладає курси:«Геологія загальна та історична», «Геологія», «Літологія з основами мінералогії та петрографії», “Морська геоморфологія”, “Географія мінеральних ресурсів” «Ерозієзнавство та руслові процеси», «Лінеаментний аналіз».

Наукові інтереси: проблеми структурної геоморфології та морфоструктурного аналізу, сучасні геоморфологічні процеси, рельєфотворчі відклади та корисні копалини, геотуристика.

Автор понад 50 наукових праць, співавтор монографії, зокрема «Рахівський район: природа, населення, господарство» (2016 р.), «Методи польових географічних досліджень. Вивчення рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів» (201 р.), «Основи мінералогії та петрографії» (2011 р.)