Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Лаврук Тетяна Миколаївна

доцент, кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

У 1990 р. закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Працювала інженером кафедри теоретичних основ геології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У 2000 р. закінчила аспірантуру ІФНТУНГ.

З 2005 р- інженер НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища».

З 2008 р. – асистент кафедри землезнавства та геоморфології.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук на тему “Морфологічна організація земної поверхні Українських Карпат” .

Наукові інтереси: морфоструктурний аналіз гірських територій, розвиток сучасних науково-прикладних географічних напрямків досліджень для вирішення проблем геопросторового розвитку, геопланування та організації територій, управління природоохоронною діяльністю, екологічна освіта в Україні.

Викладає курси: «Геоморфології», «Земельні ресурси та земельний кадастр», «Ландшафтно-геоморфологічна індикація», «Управління проектами та міжнародне співробітництво в галузі географії та охорони природи», «Геопланування та організація територій», «Безпекознавство»

Автор 40 наукових праць, співавтор монографії.