Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Погорільчук Наталія Михайлівна

Геоморфолог, доцент кафедри геоморфології та палеогеографії,
кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народилася у м. Костопіль, Рівненської області.

У 1995 році закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – географ, інженер-геоморфолог.

1999-2002 рр. – інженер, молодший науковий співробітник НДЧ географічного факультету.

2002 р. – захистила кандидатську дисертацію “Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля”.

З 2002 р. – асистент, з 2008 р. – доцент кафедри землезнавства та геоморфології.

Автор близько 60 наукових праць, співавтор підручників, монографій та навчальних посібників. Наукові інтереси: морфоструктурний аналіз, неотектонічне картографування, палеоморфоструктурні реконструкції.

Читає курси: “Основи геології”, “Структурна геоморфологія з основами неотектоніки”, “Четвертинні відклади України з основами четвертинної геології”, “Геоморфологічне картографування та зйомка четвертиних відкладів”.

Керівник секретаріату Українського географічного товариства.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 26.001.45.