Наукові журнали факультету

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія

ISSN (друковане видання): 1728-2721
ISSN (електронне видання): 2521-1935

Науковий рецензований журнал, у якому висвітлюються актуальні питання теорії і практики природничої географії, суспільної географії та картографії. Журнал іноді вміщує також літературні огляди та рецензії на праці відомих географів.

 

Офіційний сайт: http://visnyk-geo.knu.ua/

Галузь знань: природничі науки (спеціальності: 103–Науки про Землю, 106–Географія, технічні науки (спеціальність: 193–Геодезія та землеустрій)

Тематична спрямованість журналу: Теоретико-методологічні дослідження, суспільно-географічні дослідження, географія рекреації та туризму, природничо-географічні дослідження, картографічні дослідження

Періодичність видання: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Індексується в: CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar

Включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 № 409)

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контактна інформація редколегії:
Поштова адреса редакції: МCП 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, географічний факультет.

Відповідальний секретар – Корома Наталія Степанівна, к.геогр.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Контактний телефон: +38(044) 5213270, +380503853337

Архів номерів: на сайті журналу:  https://visnyk-geo.knu.ua/?page_id=27&lang=uk