Наукові журнали факультету

Журнал «Економічна та соціальна географія»

ISSN (друковане видання): 2413-7154
ISSN (електронне видання): 2413-7553

Журнал «Економічна та соціальна географія» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, у якому висвітлюються актуальні питання теорії, методології та практики в галузі суспільної географії.

Офіційний сайт: http://bulletin-esgeograph.org.ua/

Галузь знань: природничі науки (спеціальності: 103–Науки про Землю, 106–Географія), технічні науки (спеціальність: 193–Геодезія та землеустрій)

Тематична спрямованість журналу: суспільна географія, розвиток і планування територій, регіональна політика

Періодичність видання: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська; інші мови за погодженням з редакцією

Індексується в: Google Scholar, Index Copernicus

Включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р.)

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контактна інформація редколегії:
Поштова адреса редакції: МCП 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра економічної та соціальної географії.

Контактний телефон: 38(044)521-32-24, 38(044)521-35-79

Костянтин Мезенцев, головний редактор

кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

E-mail: k_mez@ukr.net

Олексій Гнатюк, відповідальний редактор-секретар

кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Архів номерів: на сайті журналу http://bulletin-esgeograph.org.ua/e-version; http://bulletin-esgeograph.org.ua/archive (випуски до 2010 року включно)