Наукові журнали факультету

Журнал «Фізична географія та геоморфологія»

Журнал «Фізична географія та геоморфологія» – наукове видання із загальнодержавною та зарубіжною сферою розповсюдження. У журналі публікуються результати сучасних природничо-географічних досліджень, проведених у різних регіонах України та у світі.

Офіційний сайт: https://phgg.knu.ua/index.php/PhGG/index

Тематична спрямованість журналу: Окремі рубрики журналу присвячені теоретико-методологічним питанням фізичної географії та ландшафтознавства, геоморфології та палеогеоморфології, палеогеографії четвертинного періоду та геоархеології, кліматології та метеорології, гідрології та гідроекології, а також організації природничого туризму, геоплануванню, природоохоронній діяльності та управлінню екопроектами, методиці географічної освіти

Періодичність видання: 6 номерів на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контактна інформація редколегії:
Поштова адреса редакції: МCП 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра землезнавства та геоморфології.

Основна контактна особа: Тетяна Лаврук, Київський національний університет імені Тараса Шевченко,

Контактний телефон: +38 096 882 30 30

Супровід та підтримка: Євгеній Рогозін,

Архів номерів: на сайті журналу: https://phgg.knu.ua/index.php/PhGG/issue/archive