Наукові журнали факультету

Журнал «Географія та туризм»

ISSN (друковане видання): 2308-135X

Журнал «Географія та туризм» – періодичний науковий журнал, заснований у 2006 році, що видається 6 на рік.  Для фахівців сфери туризму, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Офіційний сайт: http://www.geolgt.com.ua/

Галузь знань: сфера обслуговування (спеціальність: 242–Туризм), природничі науки (спеціальності: 101–Екологія, 103–Науки про Землю, 106–Географія)

Тематична спрямованість журналу: У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та практики туризму, країнознавчих досліджень, проблем регіонального розвитку, теорії та практики природничої географії

Періодичність видання: 6 разів на рік

Мова видання: українська

Індексується в: Directory of open access scholarly resources (ROAD) (з 2015 р.), Academic Resource Index – ResearchBib (з 2018 р.), Google Scholar (з 2014 р.)

Включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р., № 886)

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контактна інформація редколегії:
Поштова адреса редакції: МCП 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра країнознавства та туризму.

Головний редактор: Запотоцький Сергій Петрович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

Заступник головного редактора: Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,

E-mail: loa13@ukr.net

Відповідальний секретар: Сировець Сергій Юрійович, кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,

E-mail: lgtinfo@ukr.net

Контактний телефон: +38 (044) 521-32-49, +38 (067) 446-56-81

Архів номерів:
на сайті журналу:  http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=38&lang=uk
на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з 2010 р.)  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/…