Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геодезія та землеустрій» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2019 р.)

Освітньо-професійна програма “ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ” за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій галузі знань 19 – Архітектура та будівництво

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
Спеціалізація «Землеустрій та кадастр»»

Вибір з переліку